Váltóáram és változás

  Esemény típus
  Előadás
  Időpont
  Helyszín
  Széchenyi Egyetem Győr, Egyetem tér 1.
  Nikola Tesla tudományos-emberi életútjával ismerkedhetett meg, aki ellátogatott a győri Széchenyi István Egyetemre az Új Akropolisz Ha te változol, minden változik háromnapos programsorozatának nyitó előadására. Dr. Havasi Ferenc, a Szegedi Tudományegyetem oktatója, a szegedi Új Akropolisz előadója Tesla önéletírását (My inventions) alapul véve mutatta be a horvát-szerb származású fizikus és feltaláló életútját, munkásságának kiemelkedő pontjait.

  A tudósember legjelentősebb találmányai mellett – mint a ma is használatos (többfázisú) elektromos rendszer, a rádióhullámok alkalmazása, a váltóáramú motor és a távirányítás – az előadás bemutatta fedezéseinek emberi hátterét is.
  Kiderült például, hogy Tesla hosszasan törekedett rá, hogy megtanulja irányítani az elméjét. Megkülönböztette a vágy által irányított képzelgést és az akarat vezérelte képzeletet, és arra jutott, hogy alkotásra csak az utóbbi alkalmas, mert segítségével kitartóan képes haladni célja felé.
  Különböző gyakorlatokkal edzette akaraterejét. Az egyik ilyen volt, hogy megfogadta, hogy mindent befejez, amit elkezdett. Ez néha igen nagy kihívást jelentett, mint amikor nekiveselkedett a Voltaire összesnek, de csak utólag tudatosult benne, hogy ez hány könyvespolcnyi írást foglal magába.
  Szellemi gyakorlatai mellett odafigyelt testének megfelelő működtetésére is, magyar barátja, Szigeti Antal tanácsára sportolni kezdett. Mindezeknek köszönhetően elegendő volt számára mindössze napi két órányi alvás, szabadság és pihenők nélkül szédítő munkatempóban volt képes dolgozni.

  Önmagát új típusú tudósnak nevezte, és nem csupán elméjét, de jellemét is folyamatosan csiszolta, hogy képességeit az emberiség szolgálatába állíthassa. Emellett kitartott akkor is, ha karrierje vagy anyagi érdekei mást kívántak volna tőle. Nem érdekelte a pénz és a hírnév. Ismerte a különböző filozófiai irányzatokat, keletieket és nyugatiakat egyaránt. Életét végigkísérték és kibontakozását több ponton segítették az ezekből merített gondolatok, és gyakran inspirálta őt a művészet is, akár épp azokban a pillanatokban, amikor a legnagyobb találmányai születtek. Az egyik legnagyobb jelentőségű felfelfedezése, a forgó mágneses mező alapgondolata (amely a váltó áramú motor működési elve is) például Goethe Faustjának egy részének szavalása közben világosodott meg – éppen Budapesten, a Városligetben sétálva.

  előadás Nikola TeslárólA hallgatóság nemcsak Tesla mentalitásából, gondolati világából kaphatott ízelítőt, hanem megismerhette az egyik leglátványosabb találmányát is (házilag megépítve), az ún. Tesla-tekercset, mely a rezonancia elvén alapszik, és képes kis feszültséget átalakítani több százezer vagy éppen több millió V-ra. Ez az elv képezte az alapját annak az erősítőtoronynak is, amely körül rengeteg a találgatás, hiszen a belefektetett több tízéves munka ellenére végül nem tette az emberiség közkincsévé. Megfogalmazása szerint túlságosan megelőzte a korát, és az emberiség jelenlegi erkölcsi szintjén nem hogy segített, hanem inkább ártott volna. Ám amikor eljön majd az ideje, megvalósulása ma még elképzelhetetlen távlatokat fog megnyitni.

  Tesla az emberiség javára akarta felhasználni tehetségét. Bár neve máig elválaszthatatlanul összefonódik a modern műszaki tudományokkal, nem hitt abban, hogy elegendő lenne, ha az emberiség mindössze anyagi-technikai téren lép előre. Sőt hangsúlyozta, hogy korunkban az emberiségnek elsősorban nem is technológiai szinten kellene fejlődnie. „Ma mindenekelőtt leginkább arra van szükségünk, hogy közelebb kerüljünk egymáshoz, hogy az egyének és közösségek is jobban megértsék egymást az egész világon… Legyen mindannyiunknak ideálja, eszméje, hogy célt adjon és emelje lelkünket, tekintet nélkül arra, hogy ez hit, művészet, tudomány vagy bármi más. Egyedül az fontos, hogy szellemi erőként hasson. Az emberiség mint egész boldogulásához elengedhetetlen, hogy ez az általános felfogás váljon uralkodóvá.”

  Szabados Éva – Torma Réka
  fotók: Tóth Norbert