Ha Te változol, minden változik - 2. alkalom

  Filozófiai kurzus
  Kezdete
  2017.03.14. kedd 18:30
  Vége
  2017.03.04. szombat 19:00
  Helyszín
  az Új Akropolisz pécsi központja, 7621 Pécs, János u. 6.
  Részvételi díj
  3000 Ft
  Kedvezmény
  2500 Ft

  Ha Te változol, minden változik - 2. alkalom

  Kurzus gyakorlatokkal

  A kurzus lehetőséget teremt, hogy…

  • szélesítsd az emberről alkotott nézeteidet és tudásodat,
  • jobban megértsd az érzéseidet, ami belső stabilitáshoz vezet,
  • friss szemmel nézz önmagadra és az életcéljaidra,
  • jobban megérts másokat és együttérzőbbé válj,
  • fejleszd a gondolkodási és a döntési képességet,
  • felismerd a közös emberi értékeket, és segíts megerősíteni őket,
  • módszereket találj a hétköznapi problémák megoldására és a félelmek leküzdésére,
  • felülkerekedj néhány kételyen, és jobban eligazodj saját belső világodban,
  • megértsd az emberi együttélés nehézségeit: mi okozza őket, és mi kell a megoldásukhoz,
  • a hétköznapjaidat olyan új eszményekkel, ismeretségekkel és tapasztalatokkal gazdagítsd, amelyek lehetővé teszik, hogy folyamatosan képezd és alakítsd önmagad.

  A tanfolyam tizenkét témája során próbára teheted a filozófiai életmód tanításait és alkalmazhatóságát. Az egyes témákhoz a test, az energia, az érzelmek és a gondolatvilág megismerését segítő gyakorlatok is kapcsolódnak, hogy a frissen szerzett ismereteidet alkalmazhasd is. Ha beválik, jobban látod majd, mi minden rejlik még benned, másokban és a világban.

  A tanfolyam témái:

  1. Természeti, avagy ezoterikus filozófia

  • Hogyan lehet a filozófia életmód?

  2. Az ember és a kozmosz

  • Élő világegyetem
  • Az ember mint mikrokozmosz: részeink és működésünk

  3. India

  • Ok és okozat törvényszerűségei a kozmoszban és életünkben: karma és dharma
  • Bhagavad-gíta: ind tanköltemény a világról és az ember belső harcairól
  • 50-60 év és vége? - A reinkarnációról
  • „Amint az ember elavult ruháit eldobja és új öltözéket vesz, úgy hagyja el elavult testeit lakójuk és új testeket ölt magára. Fegyver nem sebzi, tűz nem égeti, víz nem oldja, szél föl nem szárítja. Megsebezhetetlen, elhamvaszthatatlan, nedvesség és szél nem árt neki, örökkévaló, mindent átható, állandó, mozdulatlan, ősi.”
  • Bhagavad-gíta


  4. Tibet

  • A Csend hangja: tibeti misztikus irat az útról, a mesterekről és a tanítványokról

  5. Buddhista filozófia

  • Miért szenvedünk?
  • A szenvedés megszüntetésének lehetőségei

  „A virág illata nem szállhat a széllel szemben, még a szantálfáé, az oleanderé vagy a jázminé sem. De a jótett ereje a széllel szemben is eljut a világ végéig.” Buddha

  6. Távol-Kelet

  • Konfuciusz és a nemes ember eszménye

  7. Egyiptom 

  • Az élet- és gondolkodásmódról, amely képes évezredekig éltetni egy virágzó civilizációt
  • Az erény rituális és mágikus felfogása

  „Az emberi szív olyan, mint egy magtár: sokféle választ rejt magában; válaszd ki a megfelelőket, és azokkal fejezd ki magad, de vigyázz, hogy a rosszakat magadban tartsd.” Ani írnok intelmei

  „…akit szeretnek, annak engedelmeskednek, mert a szív dönti el, hogy hallgat-e valakire vagy sem.” Ptahhotep

  „Tettei, nem pedig születése révén ismerszik az ember.” Intelmek

  8. A görög hagyomány

  • Platón ma is aktuális tanításai napjaink nagy gondjairól: az egyénről és a társadalomról, az igazságosságról és a nevelésről
  • Arisztotelész: Mi az emberhez méltó boldogság?

  „Ha az Ismerd meg önmagad elvére minden ember figyelne, nem vált volna belőle isteni parancs.”

  Plutarkhosz

  9. Róma 

  • Sztoikusok: élhető filozófia egy nehéz korban.
  • Mesterek a rabszolgától a császárig: Epiktétosz, Seneca, Marcus Aurelius.

  „Minden, ami történik, igazságosan történik: ha pontosan megfigyeled, rájössz. Nem csak azt mondom, hogy bizonyos rend szerint, hanem, hogy igazságosan, sőt, mintha valaki érdem szerint rendelkezne. Továbbra is erre figyelj tehát, s bármit csinálsz, azzal a szándékkal csináld: légy jó; jó a szó valódi értelmében. Erre vigyázz minden cselekedetedben.” Marcus Aurelius

  „Bárhová is megyünk, két legnagyobb értékünk: a közös emberi természet és az egyéni erény, mindenhova elkísér.” Seneca

  „Nem a tények zavarják az embereket, hanem a tényekről alkotott vélemények. Így hát sose másokat okoljunk, amikor akadályokra bukkanunk, vagy szomorúak és nyugtalanok vagyunk; magunkat, azaz a magunk véleményét hibáztassuk.” Epiktétosz

  10. Az újplatonikusok

  • Visszatérés a közös lényeghez: az alexandriai eklektikus iskola
  • Egy misztikus tudós és tanító: Plótinosz
  • „A rossz a jó hiánya.” - a Háromság és a kiáradás tana

  11. Hermetikus tudományok

  • Jóga, asztrológia, alkímia

  12. Az emberiség emlékezete 

  • Történetfilozófia - mit tanulhatunk a történelemből?
  • Időn és történelmen túl: a mítosz
  • „Aki nem tudja, mi történt születése előtt, az gyermek marad mindörökre.”
  • Cicero

  13. Az ember és ciklusai

  • Az örök visszatérés mítosza
  • Világév, világhónapok: történelem asztrológiai kulcsban
  • Korunk válsága – új középkor

  Pszichológiai gyakorlatok: az első alkalomtól kezdve a tanfolyam végéig. Figyelem, összpontosítás, akarat.

  „Aki képes a figyelmét irányítani, az önmagát irányítja.”
  J. A. Livraga