Erénynek erejével

Esemény típus
Pályázat
Időpont
Helyszín
Főnix Kultúrműhely, Budapest, VIII. ker., Rigó u. 6–8.
Az Új Akropolisz Filozófiai Iskola 1995 óta hirdeti meg amatőr tollforgatóknak szóló írópályázatát. A 20. évfordulóját ünneplő Erénynek erejével novella- és esszépályázat szeptember 19-i eredményhirdetésén először a zsűri elnöke, Kovács Balázs összegezte az idei alkotásokhoz fűződő átfogó meglátásait, majd az ítészek egyénileg is értékelték a legjobbnak ítélt 15 írásmunkát. A díjak átadását követő hagyományos kerekasztal-beszélgetésen idén is élénk tapasztalat- és eszmecsere bontakozott ki az írás szépségéről és hitelességének kérdésköréről.

A délutánt Héjja Edit pályázati koordinátor, az Új Akropolisz szerkesztőségének vezetője nyitotta meg, aki elárulta, hogy 2015-ben összesen 136 novella és esszé érkezett a kiírásra. Idén a fiatal pályázók uralták a mezőnyt: a legjobb 25 írásmű szerzőinek átlagéletkora éppen 25 év. A jelenlévők már ekkor megtudhatták azt is, hogy közülük is akadt olyan, akinek az írása helyet kapott a frissen megjelent, az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága támogatta Erénynek erejével című válogatáskötetben. A jubileumi kiadványban az Új Akropolisz Kiadó az elmúlt évek helyezett vagy díjazott pályamunkáit szedte csokorba.

A könyv így értékes memoranduma a pályázat célkitűzését leginkább megvalósító írásoknak, amelyek bemutatják az etikai és közösségi értékek szerepét, és segítenek a ma emberének az elszigeteltség leküzdésében, az igazság, szépség és jóság keresésében. „Ezért adtuk a pályázatunknak és a kötetnek is az ezt kifejező Erénynek erejével címet, hiszen a nyelvi szépségen túl az elgondolkodtató, filozófiai tartalom táplálja mindannyiunk szellemi részét” – hangzott el a felvezetésben.

Ezután a zsűri elnöke, Kovács Balázs is köszöntötte a megjelenteket, és hangsúlyozta, hogy „aki egyáltalán tollat ragadott, az már biztosan győzött, függetlenül a helyezéstől”. Végső soron mindenki önmagával száll harcba a versengésen, ahol az a fő, hogy saját magunkhoz képest évről-évre egyre jobb írások születhessenek. Ehhez jelenthetnek támpontot a Rusznák György zsűritag vázolta értékelési szempontok, amelyekből kiderült, hogy a zsűri a formai követelményeken és ékes irodalmi megvalósításokon túl elsősorban azt vizsgálta, hogy mennyiben felelt meg az adott pályamunka az idei kiírásban foglaltaknak. A „Ha te változol, minden változik” felhívással a kiírók idén is arra buzdították a pályázókat, hogy mutassák meg, mit jelent túllátni a látszaton, önmagunk és mások hibáin, valamint hogy fedjék fel, milyen ereje lehet meglátni az értéket, a nehézségekben a jót, válságban a megoldást, és hogy mit eredményez, ha képesek vagyunk megálmodni egy szebb és jobb világot.

Az eredményhirdetésen a formai és tartalmi követelményeknek leginkább megfelelt 15 pályaművet a zsűri részletesen értékelte, és az írások szerzőinek az oklevél mellé két filozófiaikurzus-bérletet is átnyújtott, a közönségdíjat, különdíjat nyert esszék vagy novellák alkotói pedig könyvjutalomban is részesültek.

Dr. Sági Veronika Fészekhagyók című, megosztott harmadik helyezést elért novellája azt a kérdéskört feszegeti, hogy megmaradjunk-e a biztos, de kilátástalannak tűnő élethelyzetben, vagy válasszuk a bizonytalant, amely sikert vagy bukást is hozhat. A szintén harmadik Péter és a két brektebó című fantáziadús és velős novella szerzője, Markovics Éva egy mindenkit egyformán érintő élethelyzetet festett le, amikor döntenünk kell, hogy egy újonnan nyílt kapun belépve rálépünk-e a változás ösvényére.

Hanol Balázs Az utolsó nap című művét második hellyel jutalmazta a zsűri, amiért leleményesen ötvözte a finom humort az olvasmányos és könnyed tálalásnak hála jól bejárható – filozófiai mélységgel. A novella- és esszépályázat fődíját, az első hellyel járó laptopot 2015-ben a Hegymenetben, tudatosan című pergő érvelésű esszé írója, Szűcs Ágota vihette haza. Az írás a „nehéz” és az „értékes” közti kapcsolatot járja körül, és kifejező címe, végigvezetett példái, egységes gondolatmenete alapján minden ítésznél elvitte a pálmát.

A díjak átadását követő kerekasztal-beszélgetésen különböző írástechnikai elveken és egyéni sajátosságokon túl többek között arról is szó esett, hogy tanulhatók-e és miként az írás fortélyai. A pezsgő beszélgetésen a pályázók beszámoltak róla, min dolgoznak mostanában és milyen írói tervekkel várják az előttünk álló időszakot. A zsűri pedig gondolatban már fogalmazza a következő kiírást, ahol tehetséggondozó törekvéseihez híven újra várja majd a szépírással vegyített magvas, időtálló műveket.

Bujáki Márton