Egyszerűsített beszámoló 2013

  "Új Akropolisz Filozófiai Iskola" Kulturális Közhasznú Egyesület - 2013. év

  Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek egyszerüsített éves beszámolója

  Sorsz.

  A tétel megnevezése

  Előző év

  Előző évek helyesbítése

  Tárgyév

  1.

  A. Befektetett eszközök (2-5. sor)

  63 604

  0

  62 306

  2.

  I. Immateriális Javak

   

   

   

  3.

  II. Tárgyi eszközök

  63 604

   

  62 306

  4.

  III. Befektetett pénzügyi eszközök

   

   

   

  5.

  IV. Befektetett eszközök értékhehyesbítése

   

   

   

  6.

  B. Forgóeszközök (7-10. sorok)

  1 108

  0

  2 496

  7.

  I. Készletek

  429

   

  477

  8.

  II. Követelések

  258

   

  470

  9.

  III. Értékpapírok

   

   

   

  10.

  IV. Pénzeszközök

  421

   

  1 549

  11.

  C. Aktív időbeli elhatárolások

  37

   

  64

  12.

  ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+6+11. sor)

  64 749

  0

  64 866

  13.

  D. Saját tőke

  57 913

  0

  59 755

  14.

  I. Induló tőke / Jegyzett tőke

   

   

   

  15.

  II. Tőkeváltozás / Eredmény

  60 023

   

  57 913

  16.

  III. Lekötött tartalék

   

   

   

  17.

  IV. Értékelési tartalék

   

   

   

  18.

  V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)

  -2 110

   

  1 644

  19.

  VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

   

   

  198

  20.

  E. Céltartalék  0

  21.

  F. Kötelezettségek (22-23. sorok)

  6 155

  0

  4 849

  22.

  I. Hátrasorolt kötelezettségek
  23.

  II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

  4 167

   

  2 917

  24.

  II. Rövid lejáratú kötelezettségek

  1 988

   

  1 932

  25.

  G. Passzív időbeli elhatárolások

  681


  262

  26.

  FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13-20+21+24. sor)

  64 749

  0

  64 866

  A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

  Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek egyszerüsített éves beszámolója - 2013. év

  Sorszám

  A tétel megnevezése

  Előző év

  Előző év(ek) helyesbítése

  Tárgyév

  Alaptev.

  Váll.tev.

  Összes

  Alaptev.

  Váll.tev.

  Összes

  Alaptev.

  Váll.tev.

  Összes

  1.

  1. Értékesítés nettó árbevétele

  2 606

  28

  2 634

   

   

  0

  2 895

  526

  3 421

  2.

  2. Aktivált saját teljesítmények értéke

   

   

  0

   

   

   

   

   

  0

  3.

  3. Egyéb bevételek

  17 401

   

  17 401

   

   

  0

  19 071

   

  19 071

  4.

  Ebből: - tagdíj, alapítótól kapott befizetés

  16 487

   

  16 487

   

   

  0

  17 305

   

  17 305

  5.

  - támogatások

  891

   

  891

   

   

   

  1 765

   

  1 765

  6.

  4. Pénzügyi műveletek bevételei

   

   

   

   

   

   

  1

   

  1

  7.

  5. Rendkívüli bevételek

  160

   

  160

   

   

   

  1 506

   

  1 506

  8.

  Ebből: - alapítótól kapott befizetés

  0

   

  0

   

   

   

  0

   

  0

  9.

  - támogatások

  160

   

  160

   

   

   

  160

   

  160

  10.

  A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)

  20 167

  28

  20 195

  0

  0

  0

  23 473

  526

  23 999

   

  ebből: közhasznú tevékenység bevételei

  2 750

   

  2 750

  0

   

  0

  6 031

   

  6 031

  A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

  Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek egyszerüsített éves beszámolója - 2013. év

  Sorszám

  A tétel megnevezése

  Előző év

  Előző év(ek) helyesbítése

  Tárgyév

  Alaptev.

  Váll.tev.

  Összes

  Alaptev.

  Váll.tev.

  Összes

  Alaptev.

  Váll.tev.

  Összes

  11.

  6. Anyagjellegű ráfordítások

  16 606

  28 

  16 634

   

   

   

  16 899

  232

  17 131

  12.

  7. Személy jellegű ráfordítások

  2 463

   

  2 463

   

   

   

  2 622

   

  2 622

  13.

  ebből: vezető tisztségviselők juttatásai

  1 854

   

  1 854

   

   

   

  1 854

   

  1 854

  14.

  8. Értékcsökkenési leírás

  2 196

   

  2 196

   

   

   

  1 800

  96 

  1 896

  15.

  9. Egyéb ráfordítások

  171

   

  171

   

   

  0

  2

   

  2

  16.

  10. Pénzügyi műveletek ráfordításai

  790

   

  790

   

   

   

  506

   

  506

  17.

  11. Rendkívüli ráfordítások

  51 

   

  51

   

   

   

   

   

   

  18.

  B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)

  22 277

  28

  22 305

  0

  0

  0

  21 829

  328

  22 157

  19.

  ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai

  3 248


  3 248

  0


  0

  6 163

   

  6 163

  20.

  C. Adózás elötti eredmény (A-B)

  -2 110

  0

  -2 110

  0

  0

  0

  1 644

  198

  1 842

  21.

  12 Adófizetési kötelezettség

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  22.

  D. Adózott eredmény (C-12)

   

  0

  -2 110

   

   

   

   

  198

  1 842

  23.

  13.. Jóváhagyott osztalék

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  24.

  E. Tárgyévi eredmény (D-13)

  -2 110

  0

  -2 110

  0

  0

  0

  1 644

  198

  1 842

  A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

  Tájékoztató adatok

                     

  A. Központi költégvetési támogatás

   

   

  0

   

   

   

  800

   

  800

   

  B. Helyi önkorm-i költségvetési támogatás

  30

   

  30

   

   

   

  100

   

  100

   

  C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

  0

   

  0

   

   

   

  0

   

  0

   
   

  D. Normatív támogatás

  0

   

  0

   

   

   

  0

   

  0

   

  E. Személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhaszn.-ról szóló 1996. évi CXXVI. Tv. alapján kiutalt összeg

  861

   

  861

   

   

   

  865

   

  865

   

  F. Közszolgálati bevétel

  0

   

  0

   

   

   

  0

   

  0

   

   

  A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.