Egyszerűsített beszámoló 2013

"Új Akropolisz Filozófiai Iskola" Kulturális Közhasznú Egyesület - 2013. év

Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek egyszerüsített éves beszámolója

Sorsz.

A tétel megnevezése

Előző év

Előző évek helyesbítése

Tárgyév

1.

A. Befektetett eszközök (2-5. sor)

63 604

0

62 306

2.

I. Immateriális Javak

 

 

 

3.

II. Tárgyi eszközök

63 604

 

62 306

4.

III. Befektetett pénzügyi eszközök

 

 

 

5.

IV. Befektetett eszközök értékhehyesbítése

 

 

 

6.

B. Forgóeszközök (7-10. sorok)

1 108

0

2 496

7.

I. Készletek

429

 

477

8.

II. Követelések

258

 

470

9.

III. Értékpapírok

 

 

 

10.

IV. Pénzeszközök

421

 

1 549

11.

C. Aktív időbeli elhatárolások

37

 

64

12.

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+6+11. sor)

64 749

0

64 866

13.

D. Saját tőke

57 913

0

59 755

14.

I. Induló tőke / Jegyzett tőke

 

 

 

15.

II. Tőkeváltozás / Eredmény

60 023

 

57 913

16.

III. Lekötött tartalék

 

 

 

17.

IV. Értékelési tartalék

 

 

 

18.

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)

-2 110

 

1 644

19.

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

 

 

198

20.

E. Céltartalék0

21.

F. Kötelezettségek (22-23. sorok)

6 155

0

4 849

22.

I. Hátrasorolt kötelezettségek
23.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

4 167

 

2 917

24.

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

1 988

 

1 932

25.

G. Passzív időbeli elhatárolások

681


262

26.

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13-20+21+24. sor)

64 749

0

64 866

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek egyszerüsített éves beszámolója - 2013. év

Sorszám

A tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek) helyesbítése

Tárgyév

Alaptev.

Váll.tev.

Összes

Alaptev.

Váll.tev.

Összes

Alaptev.

Váll.tev.

Összes

1.

1. Értékesítés nettó árbevétele

2 606

28

2 634

 

 

0

2 895

526

3 421

2.

2. Aktivált saját teljesítmények értéke

 

 

0

 

 

 

 

 

0

3.

3. Egyéb bevételek

17 401

 

17 401

 

 

0

19 071

 

19 071

4.

Ebből: - tagdíj, alapítótól kapott befizetés

16 487

 

16 487

 

 

0

17 305

 

17 305

5.

- támogatások

891

 

891

 

 

 

1 765

 

1 765

6.

4. Pénzügyi műveletek bevételei

 

 

 

 

 

 

1

 

1

7.

5. Rendkívüli bevételek

160

 

160

 

 

 

1 506

 

1 506

8.

Ebből: - alapítótól kapott befizetés

0

 

0

 

 

 

0

 

0

9.

- támogatások

160

 

160

 

 

 

160

 

160

10.

A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)

20 167

28

20 195

0

0

0

23 473

526

23 999

 

ebből: közhasznú tevékenység bevételei

2 750

 

2 750

0

 

0

6 031

 

6 031

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek egyszerüsített éves beszámolója - 2013. év

Sorszám

A tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek) helyesbítése

Tárgyév

Alaptev.

Váll.tev.

Összes

Alaptev.

Váll.tev.

Összes

Alaptev.

Váll.tev.

Összes

11.

6. Anyagjellegű ráfordítások

16 606

28 

16 634

 

 

 

16 899

232

17 131

12.

7. Személy jellegű ráfordítások

2 463

 

2 463

 

 

 

2 622

 

2 622

13.

ebből: vezető tisztségviselők juttatásai

1 854

 

1 854

 

 

 

1 854

 

1 854

14.

8. Értékcsökkenési leírás

2 196

 

2 196

 

 

 

1 800

96 

1 896

15.

9. Egyéb ráfordítások

171

 

171

 

 

0

2

 

2

16.

10. Pénzügyi műveletek ráfordításai

790

 

790

 

 

 

506

 

506

17.

11. Rendkívüli ráfordítások

51 

 

51

 

 

 

 

 

 

18.

B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)

22 277

28

22 305

0

0

0

21 829

328

22 157

19.

ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai

3 248


3 248

0


0

6 163

 

6 163

20.

C. Adózás elötti eredmény (A-B)

-2 110

0

-2 110

0

0

0

1 644

198

1 842

21.

12 Adófizetési kötelezettség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

D. Adózott eredmény (C-12)

 

0

-2 110

 

 

 

 

198

1 842

23.

13.. Jóváhagyott osztalék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.

E. Tárgyévi eredmény (D-13)

-2 110

0

-2 110

0

0

0

1 644

198

1 842

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Tájékoztató adatok

                   

A. Központi költégvetési támogatás

 

 

0

 

 

 

800

 

800

 

B. Helyi önkorm-i költségvetési támogatás

30

 

30

 

 

 

100

 

100

 

C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

0

 

0

 

 

 

0

 

0

 
 

D. Normatív támogatás

0

 

0

 

 

 

0

 

0

 

E. Személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhaszn.-ról szóló 1996. évi CXXVI. Tv. alapján kiutalt összeg

861

 

861

 

 

 

865

 

865

 

F. Közszolgálati bevétel

0

 

0

 

 

 

0

 

0

 

 

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.