Egyszerűsített beszámoló 2012

"Új Akropolisz Filozófiai Iskola" Kulturális Közhasznú Egyesület - 2012. év

Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek egyszerüsített éves beszámolója

Sorsz.

Atétel megnevezése

Előző év

Előző évek helyesbítése

Tárgyév

1.

A. Befektetett eszközök (2-5. sor)

64 505

0

63 604

2.

I. Immateriális Javak

71

 

 

3.

II. Tárgyi eszközök

64 434

 

63 604

4.

III. Befektetett pénzügyi eszközök

 

 

 

5.

IV. Befektetett eszközök értékhehyesbítése

 

 

 

6.

B. Forgóeszközök (7-10. sorok)

2 411

0

1 108

7.

I. Készletek

691

 

429

8.

II. Követelések

109

 

258

9.

III. Értékpapírok

 

 

 

10.

IV. Pénzeszközök

1 611

 

421

11.

C. Aktív időbeli elhatárolások

 

 

37

12.

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+6+11. sor)

66 916

0

64 749

13.

D. Saját tőke

60 055

0

57 913

14.

I. Induló tőke / Jegyzett tőke

 

 

 

15.

II. Tőkeváltozás / Eredmény

58 678

 

60 023

16.

III. Lekötött tartalék

 

 

 

17.

IV. Értékelési tartalék

 

 

 

18.

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)

1 377

 

-2 110

19.

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

 

 

 

20.

E. Céltartalék

 

 

0

21.

F. Kötelezettségek (22-23. sorok)

6 861

0

6 155

22.

I. Hátrasorolt kötelezettségek

 

 

 

23.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

5 417

 

4 167

24.

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

1 444

 

1 988

25.

G. Passzív időbeli elhatárolások

 

 

681

26.

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN               (13-20+21+24. sor)

66 916

0

64 749

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek egyszerüsített éves beszámolója - 2012. év

Sorszám

A tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek) helyesbítése

Tárgyév

Alaptev.

Váll.tev.

Összes

Alaptev.

Váll.tev.

Összes

Alaptev.

Váll.tev.

Összes

1.

1. Értékesítés nettó árbevétele

2 284

 

2 284

 

 

0

2 606

28

2 634

2.

2. Aktivált saját teljesítmények értéke

 

 

0

 

 

 

 

 

0

3.

3. Egyéb bevételek

18 358

 

18 358

 

 

0

17 401

 

17 401

4.

Ebből: - tagdíj, alapítótól kapott befizetés

15 623

 

15 623

 

 

0

16 487

 

16 487

5.

- támogatások

2 683

 

2 683

 

 

 

891

 

891

6.

4. Pénzügyi műveletek bevételei

2

 

2

 

 

 

 

 

0

7.

5. Rendkívüli bevételek

0

 

0

 

 

 

160

 

160

8.

Ebből: - alapítótól kapott befizetés

0

 

0

 

 

 

0

 

0

9.

- támogatások

0

 

0

 

 

 

160

 

160

10.

A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)

20 644

0

20 644

0

0

0

20 167

28

20 195

 

ebből: közhasznú tevékenység bevételei

2 284

 

2 284

0

 

0

2 750

 

2 750

 

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek egyszerüsített éves beszámolója-  2012. év

Sor-szám

A tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek) helyesbítése

Tárgyév

Alaptev.

Váll.tev.

Összes

Alaptev.

Váll.tev.

Összes

Alaptev.

Váll.tev.

Összes

11.

6. Anyagjellegű ráfordítások

14 430

 

14 430

 

 

 

16 606

28

16 634

12.

7. Személy jellegű ráfordítások

2 200

 

2 200

 

 

 

2 463

 

2 463

13.

ebből: vezető tisztségviselők juttatásai

1 716

 

1 716

 

 

 

1 854

 

1 854

14.

8. Értékcsökkenési leírás

1 759

 

1 759

 

 

 

2 196

 

2 196

15.

9. Egyéb ráfordítások

 

 

0

 

 

0

171

 

171

16.

10. Pénzügyi műveletek ráfordításai

878

 

878

 

 

 

790

 

790

17.

11. Rendkívüli ráfordítások

 

 

0

 

 

 

51

 

51

18.

B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)

19 267

0

19 267

0

0

0

22 277

28

22 305

19.

ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai

2 459

 

2 459

0

 

0

3 248

 

3 248

20.

C. Adózás elötti eredmény (A-B)

1 377

0

1 377

0

0

0

-2 110

0

-2 110

21.

12 Adófizetési kötelezettség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

D. Adózott eredmény (C-12)

 

0

1 377

 

 

 

 

0

-2 110

23.

13.. Jóváhagyott osztalék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.

E. Tárgyévi eredmény (D-13)

1 377

0

1 377

0

0

0

-2 110

0

-2 110

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Tájékoztató adatok

                   

A. Központi költégvetési támogatás

 

 

0

 

 

 

 

 

0

 

B.  Helyi önkorm-i költségvetési támogatás

0

 

0

 

 

 

30

 

30

 

C.  Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

0

 

0

 

 

 

0

 

0

 
 

D. Normatív támogatás

0

 

0

 

 

 

0

 

0

 

E. Személyi jövedelemadó meghatározott részé-nek adózó rendelkezése szerinti felhaszn.-ról szóló 1996. évi CXXVI. Tv. alapján kiutalt összeg

1 375

 

1 375

 

 

 

861

 

861

 

F. Közszolgálati bevétel

0

 

0

 

 

 

0

 

0

 

 

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.