Egyszerűsített beszámoló 2012

  "Új Akropolisz Filozófiai Iskola" Kulturális Közhasznú Egyesület - 2012. év

  Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek egyszerüsített éves beszámolója

  Sorsz.

  Atétel megnevezése

  Előző év

  Előző évek helyesbítése

  Tárgyév

  1.

  A. Befektetett eszközök (2-5. sor)

  64 505

  0

  63 604

  2.

  I. Immateriális Javak

  71

   

   

  3.

  II. Tárgyi eszközök

  64 434

   

  63 604

  4.

  III. Befektetett pénzügyi eszközök

   

   

   

  5.

  IV. Befektetett eszközök értékhehyesbítése

   

   

   

  6.

  B. Forgóeszközök (7-10. sorok)

  2 411

  0

  1 108

  7.

  I. Készletek

  691

   

  429

  8.

  II. Követelések

  109

   

  258

  9.

  III. Értékpapírok

   

   

   

  10.

  IV. Pénzeszközök

  1 611

   

  421

  11.

  C. Aktív időbeli elhatárolások

   

   

  37

  12.

  ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+6+11. sor)

  66 916

  0

  64 749

  13.

  D. Saját tőke

  60 055

  0

  57 913

  14.

  I. Induló tőke / Jegyzett tőke

   

   

   

  15.

  II. Tőkeváltozás / Eredmény

  58 678

   

  60 023

  16.

  III. Lekötött tartalék

   

   

   

  17.

  IV. Értékelési tartalék

   

   

   

  18.

  V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)

  1 377

   

  -2 110

  19.

  VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

   

   

   

  20.

  E. Céltartalék

   

   

  0

  21.

  F. Kötelezettségek (22-23. sorok)

  6 861

  0

  6 155

  22.

  I. Hátrasorolt kötelezettségek

   

   

   

  23.

  II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

  5 417

   

  4 167

  24.

  II. Rövid lejáratú kötelezettségek

  1 444

   

  1 988

  25.

  G. Passzív időbeli elhatárolások

   

   

  681

  26.

  FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN               (13-20+21+24. sor)

  66 916

  0

  64 749

  A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

  Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek egyszerüsített éves beszámolója - 2012. év

  Sorszám

  A tétel megnevezése

  Előző év

  Előző év(ek) helyesbítése

  Tárgyév

  Alaptev.

  Váll.tev.

  Összes

  Alaptev.

  Váll.tev.

  Összes

  Alaptev.

  Váll.tev.

  Összes

  1.

  1. Értékesítés nettó árbevétele

  2 284

   

  2 284

   

   

  0

  2 606

  28

  2 634

  2.

  2. Aktivált saját teljesítmények értéke

   

   

  0

   

   

   

   

   

  0

  3.

  3. Egyéb bevételek

  18 358

   

  18 358

   

   

  0

  17 401

   

  17 401

  4.

  Ebből: - tagdíj, alapítótól kapott befizetés

  15 623

   

  15 623

   

   

  0

  16 487

   

  16 487

  5.

  - támogatások

  2 683

   

  2 683

   

   

   

  891

   

  891

  6.

  4. Pénzügyi műveletek bevételei

  2

   

  2

   

   

   

   

   

  0

  7.

  5. Rendkívüli bevételek

  0

   

  0

   

   

   

  160

   

  160

  8.

  Ebből: - alapítótól kapott befizetés

  0

   

  0

   

   

   

  0

   

  0

  9.

  - támogatások

  0

   

  0

   

   

   

  160

   

  160

  10.

  A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)

  20 644

  0

  20 644

  0

  0

  0

  20 167

  28

  20 195

   

  ebből: közhasznú tevékenység bevételei

  2 284

   

  2 284

  0

   

  0

  2 750

   

  2 750

   

  A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

  Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek egyszerüsített éves beszámolója-  2012. év

  Sor-szám

  A tétel megnevezése

  Előző év

  Előző év(ek) helyesbítése

  Tárgyév

  Alaptev.

  Váll.tev.

  Összes

  Alaptev.

  Váll.tev.

  Összes

  Alaptev.

  Váll.tev.

  Összes

  11.

  6. Anyagjellegű ráfordítások

  14 430

   

  14 430

   

   

   

  16 606

  28

  16 634

  12.

  7. Személy jellegű ráfordítások

  2 200

   

  2 200

   

   

   

  2 463

   

  2 463

  13.

  ebből: vezető tisztségviselők juttatásai

  1 716

   

  1 716

   

   

   

  1 854

   

  1 854

  14.

  8. Értékcsökkenési leírás

  1 759

   

  1 759

   

   

   

  2 196

   

  2 196

  15.

  9. Egyéb ráfordítások

   

   

  0

   

   

  0

  171

   

  171

  16.

  10. Pénzügyi műveletek ráfordításai

  878

   

  878

   

   

   

  790

   

  790

  17.

  11. Rendkívüli ráfordítások

   

   

  0

   

   

   

  51

   

  51

  18.

  B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)

  19 267

  0

  19 267

  0

  0

  0

  22 277

  28

  22 305

  19.

  ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai

  2 459

   

  2 459

  0

   

  0

  3 248

   

  3 248

  20.

  C. Adózás elötti eredmény (A-B)

  1 377

  0

  1 377

  0

  0

  0

  -2 110

  0

  -2 110

  21.

  12 Adófizetési kötelezettség

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  22.

  D. Adózott eredmény (C-12)

   

  0

  1 377

   

   

   

   

  0

  -2 110

  23.

  13.. Jóváhagyott osztalék

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  24.

  E. Tárgyévi eredmény (D-13)

  1 377

  0

  1 377

  0

  0

  0

  -2 110

  0

  -2 110

  A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

  Tájékoztató adatok

                     

  A. Központi költégvetési támogatás

   

   

  0

   

   

   

   

   

  0

   

  B.  Helyi önkorm-i költségvetési támogatás

  0

   

  0

   

   

   

  30

   

  30

   

  C.  Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

  0

   

  0

   

   

   

  0

   

  0

   
   

  D. Normatív támogatás

  0

   

  0

   

   

   

  0

   

  0

   

  E. Személyi jövedelemadó meghatározott részé-nek adózó rendelkezése szerinti felhaszn.-ról szóló 1996. évi CXXVI. Tv. alapján kiutalt összeg

  1 375

   

  1 375

   

   

   

  861

   

  861

   

  F. Közszolgálati bevétel

  0

   

  0

   

   

   

  0

   

  0

   

   

  A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.