Nézőpontok

idézetválogatás

nézőpontok_Bill Morrow_bunji.jpg„Törekedj az igazságosságra, hogy megszabadulj az összehasonlításból eredő szubjektivitástól, hogy lásd be, nem vagyunk egyformák, de senki sem kevesebb, és hogy mindenki azt kapja, ami jár neki.”
(Jorge Ángel Livraga)

„Mindenfajta projekció elhomályosítja az embertársainkról alkotott képet, eltorzítja az objektivitást és ezáltal megfoszt bennünket a valódi kapcsolatok minden lehetőségétől.”
(Carl Gustav Jung)

„Az egyik házban az a jó, hogy egészen magas és új, a másikban meg az, hogy olyan kicsi és régi.”
(Janikovszky Éva)

„Az ember tulajdonképpen bármit állíthat bárkiről. Valahogy mindig jellemző az illetőre.”
(Ingmar Bergman)

„Az, akit ismerünk, rendszerint: kleptomániás. Az, akit nem ismerünk, rendszerint: tolvaj.”
(Kosztolányi Dezső)

„Tartsd magad tisztán és fényesen: te vagy az ablak, melyen keresztül a világot nézheted.”
(George Bernard Shaw)

„Platón egyértelművé tette, hogy ideák hiányában beérjük a véleménnyel, vagyis azzal, hogy saját szubjektivitásunk szűrőjén át nézzük az igazságot. A szubjektivitás az érzelmi szint állhatatlansága, amely változó értéket tulajdonít a dolgoknak, és jobban épít arra, amit hiszünk, mint arra, amit látunk.”
(Delia Steinberg Guzmán)

„Ha valamiről sokat tudunk, akkor hallgatunk. Csak a műkedvelők biztosak és bőbeszédűek. A teljes tudás – a külsőségben – fölöttébb hasonlít a teljes tudatlansághoz.”
(Kosztolányi Dezső)

„Annál helyesebbé válnak nézeteink, minél jobban eltávolodunk a szubjektivitástól, minél jobban elhagyjuk a felsőbbrendűnek hitt nézeteink miatti büszkeséget, és a vágyat, hogy mindig igazunk legyen.”
(Delia Steinberg Guzmán)

„Minden órában szigorúan tedd fel, hogy mindenkori ügyeidben római és férfi módjára pontosságra törekvő, mesterkéletlen méltósággal jársz el, s hogy minden más elfogultságtól megszabadítod magad. Ezt eléred, ha minden tettedet úgy intézed, mintha az volna az életben az utolsó: minden léhaság, józan megfontolástól elvonatkozott szenvedélyesség, képmutatás, önzés, sors elleni zúgolódás nélkül. Látod-e, milyen kevés kell ahhoz, hogy boldog, szinte az istenekéhez méltó életet élhessünk! Mert aki ezt betartja, attól az istenek sem kívánnak többet.”
(Marcus Aurelius)

nézőpontok_Hefin Owen_erkély.jpg„Ha bizonyosak lehetnénk január 1-jén arról, hogy december 31-én meghalunk...
Milyen más lenne a gondolkodásunk, munkánk, magunk viselete!
Mennyi sok izgalmat ismernénk haszontalannak!
Mennyi sok emberre néznénk több szeretettel!
Milyen hálásak lennénk csak egy szép napos időért! Egy jó vacokért! Egy tányér ételért!
Milyen érdeklődés nélkül olvasnánk a politikát, börzét és nyílt téri nyilatkozatokat!
Milyen érdeklődés nélkül néznénk sok nyargalást, tülekedést, kiskalapácsot és nagykalapácsot, irigy nyálat és dühtajtékot, furkósbotot, rendjelet, rózsaszín levelet és selyem nyakkendőket. Pénzolvasást és telekkönyvi táblázásokat. S tovább is így.”
(Gárdonyi Géza)

„Ahogy a játék véget ér, a király és a paraszt is ugyanabba a dobozba mennek vissza.”
(közmondás)

„Nem egyféle ész kell az élet megítéléséhez. (...) Aki egyetlen szempontból nézi a világot, akármilyen eszesnek mutatkozik is ebben, az ostobán fog ítélkezni.”
(Füst Milán)

„Milyen boldogan dől le a turista a hegytetőn, ahová keserves kapaszkodásokkal jutott fel. De boldog lenne-e, ha mindörökre ott kellene pihennie?”
(Stendhal)

„A kő nem lesz könnyebb, ha pehelynek nevezem és az ember sem jobb, ha istennek hívom.”
(Kosztolányi Dezső)

„Akinek fáj a foga, az azt hiszi, hogy akinek nem fáj a foga, az boldog.”
(George Bernard Shaw)

„Az est sokban hasonlít a reggelhez, csakhogy a világítás más oldalról jő, miáltal az, mi reggel világos volt, este árnyékban áll, s hol akkor árnyékot láttunk, most napot keresünk. Ezt tapasztaljuk életünkben is.”
(Eötvös József)

„Mert semmi nem teszi nemesebbé a lelket, mint ha valaki az élet jelenségeit módszeresen és tárgyilagosan tudja vizsgálni, és mindig úgy tudja szemügyre venni őket, hogy világosan látja: a dolgok melyik rendjéhez tartoznak, mire használhatók, mi az értékük az összesség, mi az egyes ember szempontjából.”
(Marcus Aurelius)

„Minden dolgot két oldalon lehet megfogni: az egyik oldalon lehet vinni, a másik oldalon nem. Ha a testvéred igazságtalan hozzád, ne arról az oldalról fogd meg a dolgot, hogy igazságtalan; mert ezzel a megfogással nem lehet a dolgot "hordani". Inkább arról az oldaláról fogd meg, hogy a testvéred, és veled együtt nevelkedett; így az elviselhető részén nyúlsz a dologhoz.”
(Epiktétosz)

„Az okos ember alkalmazkodik a világhoz, a buta makacsul a világot próbálja magához hajlítani. Ennélfogva a haladás a butáktól függ.”
(George Bernard Shaw)

„Minden, amit mondani tudok, esetleg tizenöt szempontból érvényes, a tizenhatodikból nem. S lehet, hogy néked éppen ez a tizenhatodik szempont tetszik legfontosabbnak. Akkor hát megbuktam nálad.”
(Füst Milán)

„Más a nézés, meg más a látás. Nézni mindegyike tud. Látni nem. S bizony az utazók közül nem mindig az tér a tapasztalatok legtöbb kincsével haza, aki a távolból leghamarabb megmondta, hogy a toronyóra mennyi időt mutat, hanem sokszor az a vaksi útitárs, amelyik szemüveg nélkül még az ajtón is alig tud kimenni.”
(Gárdonyi Géza)

nézőpontok_marco magrini_napraforgó.jpg„Boldog, aki nem ragaszkodik ahhoz, hogy igaza legyen, mert senkinek sincs igaza, és mindenkinek igaza van.”
(Jorge Luis Borges)

„A szubjektív ember nem arra törekszik, hogy megértse, mit akarnak neki mondani, hanem arra, hogyan mondják azt; nagyobb fontosságot tulajdonít a formának, mint a tartalomnak. Nagyon nehéz megfelelően kommunikálni vele, mert személyes perspektívából lát mindent.”
(Delia Steinberg Guzmán)

„Először vegyük a tényeket. Aztán úgy torzíthatjuk őket, ahogy csak akarjuk.”
(Mark Twain)

„Szoktasd magad hozzá, hogy minden emberi cselekedet láttán, ha lehetséges, tedd föl magadnak a kérdést: vajon milyen célból teszi ez ezt? De önmagadon kezdd, és először önmagadat vizsgáld meg.”
(Marcus Aurelius)

„Mindenfélét tapasztalunk. És vagy a véleményünket igazítjuk, korrigáljuk a tapasztaltaknak megfelelően, vagy a tapasztalatainkat elemezzük úgy, átértékelve, meghamisítva őket, amíg látszólag igazolják a már előzetesen kialakult véleményünket. Az első esetben megismeréshez jutunk, a második esetben előítéletekhez.”
(Popper Péter)

„Mikor a szépet megismerik,
felbukkan a rút is;
mikor a jót megismerik,
felbukkan a rossz is.
Lét és nemlét szüli egymást.”
(Lao-ce)

„Számos olyan ügyet meg lehet oldani a dolgozószobában, amelynél csődöt mondanak azok, akik az érzékszerveiktől várják a megoldást. Ahhoz persze, hogy ez a művészet a legmagasabb fokára jusson, a gondolkodónak föl kell használnia minden lehetséges adatot.”
(Arthur Conan Doyle)

„Aki távolabbról néz, kevésbé ismeri a részleteket, de elfogulatlanabbul látja az egészet.”
(Konrád György)

„Az Örökkévaló sok tükörben nézi magát, és minden tükörben egy másik arcát látja.”
(Talmud)

nézőpontok_Robert Zetzsche_nagyító.jpg„Az Univerzumban nincs jobb és bal, mert nincs közép: minden pont egyszerre központ és a végtelenbe vegyülő periférikus egység.”
(Márai Sándor)

„A koldus is gazdag, ha vágya nincsen,
De koldusabb a templom egerénél
A gazdag, aki reszket, hogy szegény lesz.”
(William Shakespeare)

„Nincsenek jelentéktelen dolgok! Csak olyanok, amik téged nem érdekelnek.”
(Lázár Ervin)

„Minden új nyelv új világlátással ajándékoz meg.”
(Federico Fellini)

„Ha egy ateista és a pápa ugyanazt gondolják, az azt jelenti, hogy van valami, ami igaz. Lennie kell egy emberi igazságnak, amely a vallásoktól függetlenül létezik.”
(Oriana Fallaci)

„Mindenből és mindenkitől tanulhatunk valamit. Elegendő, ha elkezdünk elfogulatlanul figyelni. Úgy tudunk belepillantani az emberekbe és az eseményekbe, mintha átlátszóak lennének, mintha be tudnánk hatolni gyökereikbe és az őket mozgató hajtóerőkbe.”
(Delia Steinberg Guzmán)

Cimkék