A nehézségekről és a próbákról – idézetválogatás

A nehézség leküzdéséhez kell egy kis idő, a lehetetlenhez valamivel több.”
(Hioszi Tatiosz)


„Addig kezdj hozzá a nehéz dolgokhoz, amíg könnyűek.”
(Lao-ce)

 

ugrás.jpg
Értelmünk erőpróbája: mennyire bírjuk sarkunk alá tiporni a lelki fájdalmainkat.*

„Egy dolog tart vissza sok embert az előmeneteltől és a buzgó javulástól: hogy irtózik a nehézségtől, vagyis a harc fáradalmaitól. Márpedig azok haladnak előre a többiek fölött az erényekben, akik, minél nehezebb és ellentétesebb valami, annál férfiasabban törekszenek legyőzni.”
(Kempis Tamás)

„Nagyon nehéz elindulni az embernek a maga módján, hogyha mások várnak rá, hogy nahát, mi lesz.”
(Feldmár András)

„Sokkal építőbb lenne, ha az emberek megpróbálnák megérteni állítólagos ellenségeiket. Megbocsátani sokkal hasznosabb, mint felkapni egy követ és hozzájuk vágni. Még hasznosabb megbocsátani, ha dühöd csillapíthatatlan. Élni a lehetőséggel, hogy a rossz helyett magunknak és másoknak is jót tegyünk, ez a legnagyobb megpróbáltatás.”
(Tendzin Gjaco)

„A megpróbáltatás olyan, mint az erős szél. Mindent letép rólunk, ami letéphető, tehát olyannak látjuk magunkat, amilyenek valójában vagyunk.”
(Arthur Golden)

 

„Ismerni a jót könnyebb, mint követni; sőt még az sem nehéz, hogy némelykor jó vagy éppen nemes tettet vigyünk véghez: de egész éltedet meghatározott elv szerént intézve, sohasem tenni mást, mint amit az erkölcsiség kíván; s még akkor sem, midőn haszon, bátorlét, indulat heve vagy szenvedelem ereje másfelé ragad; ezt hívják erénynek.”
(Kölcsey Ferenc)

 

„Ez a rózsa nem oly illatos, mint a nyári virág, de állt minden megpróbáltatást, amit amaz el nem viselne: a tél hideg esője elegendő volt a táplálására, a nap halvány sugara a melengetésére; a süvítő szél meg nem sápasztotta, szárát el nem törte, a csípős fagy el nem sorvasztotta.”
(Anne Brontë)


„Az élet teljességéhez s a lelki fejlődéshez a bánat és a megpróbáltatás is hozzátartozik, bár ezt csak olyankor ismerjük el, ha egyik sem fenyeget bennünket.”
(Lucy Maud Montgomery)

„Ha pozitív a gondolkodásunk, akkor tudni fogjuk, hogy minden látszólagos korlátozás csak próba, amely arra szolgál, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy mennyire vagyunk képesek megőrizni a helyünket, és tudunk-e egy újabb csatát nyerni önmagunk felett.”
(Delia S. Guzmán)

„Egy drágakövet dörzsölés nélkül lecsiszolni nem lehet, ahogy az embert sem próbák nélkül tökéletesebbé tenni.”  
(Seneca)


„Az élet keresztjei olyanok, mint a kotta keresztjei: felemelnek.”
(Ludwig van Beethoven)

 

„Csak a betegség után értettem meg, milyen fontos, hogy igent mondjunk a tulajdon sorsunkra. Mert ilyen módon jön létre egy olyan én, amely akkor sem vall kudarcot, hogyha fölfoghatatlan dolog történik vele. Olyan én, amelyik kitart, elviseli az igazságot és megbirkózik a világgal meg a sorssal. Akkor még a vereségből is győzelem kovácsolható. Semmi sem kuszálódik össze – sem kint, sem bent; a tulajdon folytonosságunk ugyanis helyt állt az élet és az idő áradatával szemben. De ez csakis akkor történik így, ha az ember nem avatkozik bele tolakodóan a sors terveibe.”
(Carl Gustav Jung)

„Sem a jövő, sem a múlt nem nehezedik rád, hanem mindig csak a jelen.”
(Marcus Aurelius)

„Négykézláb másztam. Álló Istenem
lenézett rám és nem emelt föl engem.
Ez a szabadság adta értenem,
hogy lesz még erő, lábraállni, bennem.”
(József Attila)


„Könnyebb egyszer s mindenkorra odadobni életünket, mint apránként áldozni fel a mindennapi harcban. Ha megkérdeznék tőlem, melyik út vezet az égbe, azt felelném: a legfáradságosabb.”
(Nikosz Kazantzakisz)

„Halastóba az okos haltenyésztő csukát is bocsát. A halak a zaklatás következtében fürgékké, erősekké fejlődnek. Vajon a földi dolgok rajtunk nem ilyen csukák-e?”
(Gárdonyi Géza)

„Csak a nehéz vállalkozásokat érdemes megvalósítani, mert van egy rejtélyes kapcsolat a nehéz és az értékes között.”
(Jorge A. Livraga)

 

Egy pesszimista minden lehetőségben látja a nehézséget; egy optimista minden nehézségben meglátja a lehetőséget.”
(Winston Churchill)

 

eldőlő fa.jpg
Az élet teljességéhez s a lelki fejlődéshez a bánat és a megpróbáltatás is hozzátartozik**

„Aki nem próbálja meg a lehetetlent, az a lehetségest sem fogja elérni soha.”
(Johann Wolfgang Goethe)

„Az életben az a legnehezebb, hogy egy életen át komolyan vegyük ugyanazt a dolgot: szeretet kell hozzá, türelem és alázat.”
(Hioszi Tatiosz)

„Próbáld újra, bukj el újra! Közelebb jutsz.”
(Samuel Beckett)

„Az emberekből általában nem az erő hiányzik, hanem az akarat.”
(Victor Hugo)

 

Hegymászó minden ember. Ha ellátunk a végtelenbe, hegyeket álmodunk az orrunk elé, amelyek elfedik a messzeség látványát. A nehézség az ember megmérettetése: hegyeket képzelünk oda, ahol a völgyből is ellátni a tengerig.”

(Hioszi Tatiosz)

 

Akármilyen utat is választasz magadnak, mindig lesznek olyanok, akik azt fogják mondani, tévedsz. Mindig lesznek majd olyan nehézségek, hogy azt fogod hinni, talán csakugyan a kritikusaknak van igazuk. Az út kiválasztása és követése a végsőkig nagy bátorságot kíván.”

(Ralph Waldo Emerson)

„Az ember akkor ember, ha az összes választási lehetőség közül a legnehezebbet választja.”
(Bolyai János)

„Ahol sok a könnyű,
ott sok a nehéz.
Ezért a bölcs
nem kerüli a dolgok nehezét,
az erőlködés mégse veti szét.”
(Lao-ce)

„Ha valamit elrontottál, ne próbáld kijavítani. Csináld újra!”
(Emile Zola)

„Ne gondold, hogy ami neked nehezedre esik, az emberileg lehetetlen. Inkább úgy fogd fel, hogy ami emberileg lehetséges és megszokott, azt te is elérheted.”
(Marcus Aurelius)

 

Mindig alakulni s változtatni, odasimulni és áldozni valamit, mindig adni, amikor kapsz, mindig továbbadni, amit szereztél, így vagy úgy... Csak nem 'biztonságban élni'. Mindig várni vihart és a tűzvészt. S ha beköszönt a vihar és a tűzvész, nem csodálkozni és nem sopánkodni. Nyugodtan mondani: 'itt van'. S oltani és védekezni.”

(Márai Sándor)

„Nem azért nem merjük, mert nehéz, hanem azért nehéz, mert nem merjük.”
(Seneca)

„Értelmünk erőpróbája: mennyire bírjuk sarkunk alá tiporni a lelki fájdalmainkat.”
(Gárdonyi Géza)

„Gondolkodni könnyű, cselekedni nehéz. De gondolatunk szerint cselekedni a legnehezebb.”
(Johann Wolfgang Goethe)

 

A nehézség mindig az induláshoz kapcsolódik, és ez maga próba. A kezdetek mindig próbát jelentenek. A próba az állhatatossággal folytatódik. Semmit sem ér elindulni és megtenni az első lépést, ha utána nem hagyjuk el a gépies ismétlést, félelmünket és a gyengeséget, és nem haladunk tovább kitartóan.”

(Delia S. Guzmán)
 

gyémánt.jpg
Egy drágakövet dörzsölés nélkül lecsiszolni nem lehet, ahogy az embert sem próbák nélkül tökéletesebbé tenni***

„Ki hamis úton jár, eltéveszti a célját, de ki az egyenes úton járva egy ballépést tesz, kificamítja lábát, és azonnal megérzi a fájdalmat.”
(Eötvös József)

„A balszerencsét a legtöbb ember elviseli. Ha igazán próbára akarjuk tenni egy ember jellemét, adjunk neki hatalmat.”
(Abraham Lincoln)

 

Maga az élet örökös próba. A gyakorlás során próbára kell tenned és csiszolnod kell önmagad, azért, hogy szembenézz az élet hatalmas kihívásaival. Lépj túl az élet és halál birodalmán, és akkor képes leszel nyugodtan és biztosan elboldogulni bármilyen válsággal, amivel szembetalálkozol.”

(Ueshiba Morihei)
 

„Az ember legyőzi munkájával a szegénységet és megfontoltságával megbirkózik az élet nehézségeivel; de lelki tisztaságával és nyugalmával urává válik az egész világnak.”
(Lao-ce)

„Nem a balszerencsét nehéz elviselni nyugodtan, hanem a jószerencsét.”
(Arkhütasz)

„A jó sors szerzi, a balsors próbára teszi a barátokat.”
(Seneca)

„A panaszkodástól a nehézségeid még nem hagynak el, legfeljebb a társaid.”
(Laurell Kaye Hamilton)

„Annyi mindent meg kell még tanulnunk, és annyi mindenben tévedhetünk még. Miért kellene leragadnunk ugyanazoknál a gondoknál.”
(Delia S. Guzmán)

 

Erőt kérek a fegyelmezettséghez és mértéktartáshoz, hogy ne csak átfussak az életen, de értelmesen osszam be napjaimat, észleljem a váratlan örömöket és magaslatokat! Őrizz meg attól a naiv hittől, hogy az életben mindennek simán kell mennie! Ajándékozz meg azzal a józan felismeréssel, hogy a nehézségek, kudarcok, sikertelenségek, visszaesések az élet magától adódó ráadásai, amelyek révén növekedünk és érlelődünk! Küldd el hozzám a kellő pillanatban azt, akinek van elegendő bátorsága és szeretete az igazság kimondásához!”

(Antoine de Saint-Exupéry)

 

 

Köszönet a képekért:
*bottlemagic23
**M C
***James St. John