Idézetek Paracelsustól

Paracelsus szobra Bajorországban „Jobb egy orvosságot megismerni és megérteni, mint a kolostorok nagy könyvtárait átböngészni, ahol ezer lap közül jó, ha egy felet meg lehet érteni. Abból, amit a természet adott, nem kell hosszú recepteket kigondolni.”

„A helyes út nem az elvont elmélkedéshez, hanem mélyen a tapasztalatba vezet.”

„Az orvoslás tudománya a szívben gyökerezik. Akinek a szíve hamis, az orvosként is hamis, akinek a szíve igaz, az orvosként is igaz.”

„Kétféle terület van, ahová a betegségek behatolhatnak, és ahol elterjedhetnek. Az egyik az anyag, vagyis a test, benne búvik meg és lakozik minden betegség, a másik terület nem anyagi természetű, ez a test lelke, amely a testben megfoghatatlanul és láthatatlanul él, és pontosan ugyanazokban a betegségekben szenvedhet, mint a test. De mivel ennek a léte független a testtől, ezért ez az >ens spirituale<, a lelki létező, amelytől a betegség származik. Ezért kétféle betegség van, a testi és a lelki.”

„Az orvos nem ura, hanem csak szolgája a természetnek. Ezért úgy illik, hogy az orvoslás a természet akaratát kövesse.”

„Mert nem az orvos hat a gyógyszerrel, hanem Isten, mint ahogy a gabonát is Ő növeszti, nem a földműves.”

Az idézetek forrása:
Benedek István: Hügieia: Az európai orvostudomány története
, Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 1990.

 

Olvastad már?

Paracelsus – Az új orvoslás oszlopai