Azt mondták... az olvasásról

Idézetválogatás

olvasás_Emanuele Toscano.jpg„Nagyobb csodát nem tudok elképzelni, mint hogy a fehér papíron a fekete betűk megelevenednek. Megindul a fejben a képzeletmozi. Az olvasás a legfontosabb.”
(Csukás István)

„A könyv egyáltalán nincs híján a képi ábrázolásnak! Igenis ad képet, sőt, mi több, sokkal jobb képet, mint amilyen a tévé képernyőjén valaha is megjelenhet – mert a könyv képei személyre szabottak.”
(Isaac Asimov)

„Az olvasás lelki gyakorlat. Egyedül maradhatsz, miközben az egész világegyetem megnyílik előtted. Arra tanít, hogy erőfeszítés nélkül koncentrálj, olyan természetesen, mintha egy régi barátoddal beszélgetnél. Erősíti az emlékezést és serkenti a memorizálást. Fegyelmez és fejleszti a művészeti érzéket. Rendezetté tesz és ihletet ad. A leírt betűk kis lényekként élnek benned, és áramlanak ki szavaidban kis bölcsességekként, amelyek a tieid, és így mindenkié lesznek. Kinyitja előtted a természet és az élők szent könyvét.”
(Delia Steinberg Guzmán)

„Ahányan elolvasnak egy regényt, az annyiféle művé válik, hiszen mindenki hozzáteszi a maga emlékeit, egyéniségét, képzeletét. Az olvasók társszerzők. Isten, jól találtad ezt ki, köszönöm szépen.”
(Vámos Miklós)

„Ugyanazt írom: mindig más mindig másért olvassa másnak.”
(Fodor Ákos)

„Ketten kellünk hozzá. Mindig. Ahhoz, hogy élni kezdjen egy gondolat, egy történet, egy érzés. Én csak elkezdhetem.”
(Krúdy Gyula)

„Olvassa, amit írtam, az olvasás öröméért! Bármi egyebet talál benne, arról árulkodik, amit magával hozott az olvasáshoz.”
(Ernest Hemingway)

„A könyvet mindig ketten alkotják: az író, aki írta, s az olvasó, aki olvassa.”
(Kosztolányi Dezső)

„A könyvtárunkban ülve akár a világ összes sarkába eljuthatunk.”
(John Lubbock)

„Jó írás olvasása közben megáll körülötted a világ.”
(Polgár Ernő)

„Minden jó könyv olvasása olyan, mintha elmúlt századok legderekabb embereivel, kik e műveket írták, beszédbe ereszkednénk, mégpedig válogatott beszédbe, mert csak legjobb gondolataikat közlik velünk.”
(René Descartes)

„Boldogok, akiknek a füle meghallja a holtak beszédét.”
(Leonardo da Vinci)

eledec - olvasás.jpg„Ha a szíved szemével olvasol, a sorok és oldalak statikus igazságai intelligens lényekké válnak, és melléd szegődnek, hogy mindig segítségedre legyenek, ha szükséged van rájuk.”
(Delia Steinberg Guzmán)

„A szellemi személyazonossága minden „kiművelt emberfőnek” magába foglalja mindazok gondolatait, kiktől olvasott valaha. Egyik legnagyobb varázslat, melynek révén a gondolkodó ember egyszerre több helyen lehet, megsokszorozhatja önmagát – az a nyomtatott írás, a könyv. Sok millió ember mégsem olvas könyvet, ez a kor egyik jellemző, aggasztó tünete, mikor mindennapjaink „berendezési tárgya” már a könyv. Legfeljebb újságot olvas, levelet, van, aki csupán étlapot. Pedig nincs láthatatlanabb, hatékonyabb, biztosabban halmozó „egyetemünk” – világegyetemünk – az olvasásnál.”
(Lászlóffy Aladár)

„Micsoda hatalmas gazdagság lehet egy kis válogatott könyvtárban, melyben azoknak a bölcs és érdemes szerzőknek a közössége található megfelelő sorrendben, akiket a világ civilizált országaiban évezredek alatt válogattak az ő egyéni tanulmányaiknak és bölcsességüknek köszönhetően! Zárkózottságuk és elérhetetlenségük miatt, lehet, hogy türelmetlenek lettek volna, hogyha mi megzavarjuk őket elmélyülésükben és a foglalatosságukban, vagy az általános körülményeik tették volna lehetetlenné a beszélgetést. De a gondolat, melyet nem tártak fel még a legjobb barátjuk előtt sem, érthető formában van itt lejegyezve számunkra, más századok idegen embereinek.”
(Ralph Waldo Emerson)

„Felbecsülhetetlen képesség birtokában vagy: tudsz olvasni. Élj is ezzel a lehetőséggel, hogy hitelesebbé, nagyobbá válj, azoknak a testvérévé, akik valaha írtak, és te most szíved szemének segítségével újra élettel ruházod fel őket.”
(Delia Steinberg Guzmán)

„A könyv a legnagyobb varázslat, minden csoda benne van, ami eddig volt s ami ezután lesz... mert aki olvas, az szabad lesz, megismerve mások gondolatait, szabadon választhat, kialakíthatja a saját gondolatait, összemérheti őket, veszthet és győzhet, okulhat és javíthat, ahogy méltó az emberhez. Ugye milyen egyszerű, csak meg kell tanulni az ábécét, és olvasni kell.”
(Csukás István)

„A könyv igényes, mert alkotó tevékenységet követel az olvasótól. Nem mindenki, sőt, roppant kevesen felelnek meg e követelménynek, így hát nem olvasnak, és nem is fognak olvasni.”
(Isaac Asimov)

„Az az ember, aki nem olvas könyvet, semmiben sem különbözik attól az embertől, aki nem tud olvasni.”
(Mark Twain)

„A jó könyveket el kellene tiltani, hogy olvassák is őket.”
(Móra Ferenc)

„Olvassátok először az összes jó könyvet, különben egyáltalán nem sikerül elolvasni őket.”
(Henry David Thoreau)

„Az olvasás művészetének első alaptörvénye: olvassunk jó könyveket.”
(Benedek Marcell)

„Az ostoba egy jó könyvet sem ismer; az okos egy rosszat sem.”
(Denis Diderot)

„Amit elolvasok és elfelejtem, egyszer sem volt érdemes elolvasnom.”
(Gárdonyi Géza)

„Az a mű, amelyet elolvasnak: él, az a mű, amelyet másodszor is elolvasnak: megmarad.”
(Alexandre Dumas)

„Én azt tartom, amíg valaki nem olvasott el minden régi könyvet, semmi jogcíme sincs rá, hogy az újakat többre becsülje.”
(Charles-Louis Montesquieu)

„Az olvasás segít élni. Átélni és túlélni is.”
(Vekerdy Tamás)

„A gyermek, ha túljutott az ábécéskönyvön, azt hiszi, hogy tud olvasni, hiszen kibetűzi az üzletek cégtábláit, az újságok címeit és minden szót, minden mondatot, ami a szeme elé kerül. Azt képzeli, ha elmenne egy könyvtárba, fel tudná fogni az ott sorakozó könyvek értelmét. De ha megpróbálná elolvasni őket, hamarosan rájönne, hogy a „mechanikus olvasás” semmit sem ér, otthagyná a könyvtárat, és visszamenne az iskolába.”
(Maria Montessori)

„Az olvasással tudást halmozunk fel az agyunkban, de sajátunkká az csak a gondolkodás révén válik.”
(John Locke)

„Aki elmélkedés nélkül olvas, olyan, mintha emésztés nélkül enne.”
(Edmund Burke)

„Nélkülözhetetlen az olvasás és a gondolkodás. Ez nem valamiféle agytorna, hanem a szó-gondolatok érlelése intuíciónk termékeny földjében. Van, amit megértünk, mert már megéltünk hasonlót, és van, amit a lélek érettsége tesz megragadhatóvá számunkra.”
(Delia Steinberg Guzmán)

olvasás_marketa.jpg„Az olvasás is gondolkozás, s az írás is beszéd.”
(Babits Mihály)

„Olvasni gondolkodás nélkül zavarossá tehet, gondolkodni olvasás nélkül tévútra vezethet.”
(Szent Bernát)

„Ha mindent elhiszel, amit olvasol, inkább ne olvass.”
(közmondás)

„Balgaság volna azt hinni, hogy egy jó könyveken tartott gyerek valami ellenmérget hord magában a rossz olvasmány ellen. Nem olvassuk még mi felnőttek is az újságot? – Miért? Mert az agy tohonya állat, és rákap arra, ami üresen vagy csaknem dolog nélkül hagyja, nehogy más, nehezebb munkát végeztessünk vele.”
(Németh László)

„NAmikor sok mindenen átfutottál, ragadj ki egy bizonyos dolgot, amit azon a napon alaposan átgondolhatsz. Magam is így cselekszem: a sokféle dologból, amit elolvasok, valamit erősen megtartok.”
(Lucius Annaeus Seneca)

„Ha az olvasásban akarsz jártas lenni, olvass! Ha az írásban, írj!”
(Epiktétosz)

„Olvass el valamit újra meg újra. Ha nem értetted meg tegnap, csodák csodájára ma megérted.”
(Jules Renard)

„Ha még hajnal előtt nem olvasol gyertyánál, nem nézed éltedet az ész világánál.”
(Horatius)

„Vannak könyveid? Olvasd őket. Tanulj belőlük. Élj bölcsességükkel.”
(Delia Steinberg Guzmán)

 

 


Fotók (sorrendben): Emanuele Toscano, Alex Naanou, Marketa

 

 

Cimkék