Idézetek Mozartról

  Mozart„Mozart a filozófia szempontjából még megdöbbentőbb jelenség, mint amikor fenséges művek alkotójaként vizsgáljuk. Soha nem mutatta meg a véletlen egyetlen zseniális embernek a lelkét sem ilyen pőrén. A test a lehető legkevesebbet számított ebben a meghökkentő együttesben, amit Mozartnak hívtak…”
  (Stendhal)

  „Mozart öröksége van olyan jó mentség az emberiség létére, mint bármi más, amit felhozhatnánk, és talán halvány reményt is kínál a túlélésünkre.”
  (Robbins Landon)

  „Világos, tiszta, szép emlékként marad meg bennem ez a nap egész életemen át. Mintegy távolról, halkan csengnek még fülembe Mozart muzsikájának varázshangjai. Így vésődnek be lelkünkbe ezek a szépséges nyomok, melyeket sem idő, sem körülmények nem mosnak el soha, és amelyek jótékonyan hatják majd át meg át egész hátralévő életünket, hőn óhajtott tiszta, világos, szép formát mutatva nekünk e földi lét sötét homályában. Ó, Mozart, halhatatlan Mozart – egy tisztább, jobb, boldogabb életnek mily sok, mily végtelenül sok örökké megmaradó nyomát vésted be muzsikáddal mindnyájunk lelkébe!”
  (Franz Schubert)

  „Ha Mozart vidám is, azért mindig nemes marad; nem bonviván ő, nem csillogó epikureus, mint Rossini: nem gúnyolja az érzelmeit, nem elégszik meg a közönséges könnyedséggel; vidámságában fenséges finomság van; szakaszonként éri el, mert a lelke hajlékony, és mert a nagy művészből, akár a tökéletes hangszerből, egyetlen húr sem hiányzik. De a lényege a tökéletes és boldog szépség abszolút szerelme.”
  (Hippolyte Taine)

  Varázsfuvola„Mozart jókedve: tartós jókedv. Mozart jókedve derűs, zenéjének nyelve olyan, mint egy csendes gondolat; egyszerűsége maga a tisztaság, kristályos tisztaság; minden érzelem játszik benne, mennyei átalakításban. »A mértékletesség abból áll, hogy meghatódunk, mint az angyalok.« (Joubert). Mozartra kell gondolnunk, hogy ezt igazán megértsük.”
  (André Gide)

  „Mozart istenhívővé nevel – sokkalta inkább, mint a templomba járás –, hiszen csak nem lehet véletlen, hogy egy ilyen tünemény érkezett erre a világra, majd harminchat év után eltávozik onnét, bámulatos számban hagyva maga után a páratlan mesterműveket.”
  (Solti György)

  „Hiszek Istenben, Mozartban és Beethovenben.”
  (Richard Wagner)

  „Rendezőként számomra a mennyország az lenne, ahol az örökkévalóságig próbálhatnám Mozart operáit.”
  (Peter Hall)

  „Hallani Mozart muzsikáját olyan, mintha valami jócselekedetet vinne végbe az ember. Nehéz pontosan meghatározni, hogy miben is rejlik ez a jó befolyás, de jótékonyságában nem kételkedhetünk – minél inkább korosodom, és minél jobban megismerem őt, annál inkább szeretem magát a zenét.”
  (Csajkovszkij)

  „A varázsfuvola Mozart szellemi végrendelete.”
  (Bruno Walter)

  „…Mozart nem szerette az üvöltözést, a vokális szertelenséget. Éppen ellenkezőleg, Mozartot tartással kell énekelni, bájjal és visszafogottan, alázattal és egyszerűen. És olyan fegyelmezetten kell készülni rá, mint a Spanyol Lovasiskolában. Még és még. És együtt.”
  (Irmgard Seefried)

  „Az én egyházam zenéje.”
  (Georges Bernard Shaw)

  Cimkék