Zene

Idézetválogatás

zene_Euterpe_0.jpg„A zene a káoszból rendet teremt; a ritmus a széttartót egységbe fogja; a melódia a megszakítottat folytonossá varázsolja; a harmónia az össze nem illőket összeegyezteti.”
(Yehudi Menuhin)

„A zene olyan örömöt okoz, amelyet az emberi természet nem nélkülözhet.”
(Konfuciusz)

„Ahol elfogynak a szavak, ott segít a zene.”
(Hans Christian Andersen)

„A zene az érzelmek gyorsírása. Azok az érzelmek, melyek csak nagy körülményességgel írhatók körül szavakkal, közvetlenül megnyilatkozhatnak a zene által.”
(Lev Tolsztoj)

„A zene kifejezi mindazt, ami szavakkal elmondhatatlan, mégsem maradhat kimondatlanul.”
(Victor Hugo)

„Az én beszédemet az egész világ megérti.”
(Joseph Haydn)

„Ha egy kiló kenyeret sokunk között osztunk el, alig jut valami egy-egy embernek. A szellemi létezőkkel azonban, mint például a zenével, más a helyzet: ha zenét hallgatunk, mindannyiunknak olyan boldogságban lehet részünk, amely nem lesz kevesebb, csak mert többen osztozunk rajta. Ha fel tudunk emelkedni eddig a szellemi magasságig, elérünk valamit, amiből mindenkinek jut, úgy, hogy senki sem károsul meg, és mindenki megkapja azt, amire szüksége van.”
(Jorge Ángel Livraga)

„Egyszerűen csak a zene szépségeit élvezem és csodálom Mozart bámulatos művészetét, amely a hat hang mindegyikének megadta a maga saját és különleges karakterét és minden egyes cselekvő személyt éles árnyalással választott el a többitől, úgyhogy – teljesen megfeledkezve az abszolút valószerűségről – a feltételezett valóság mélységét csodálom, s a józan emberi értelmem elhallgat.”
(Pjotr Iljics Csajkovszkij)

„A zene még a legrosszabb pillanatokban se szabad, hogy bántó legyen a fülnek; ellenben védenie és kényeztetnie kell. Így a zene örökké zene marad.”
(Wolfgang Amadeus Mozart)

„Jó koncerten eggyé válok a dallamokkal, a ritmussal, a hangszínnel, s magasra repülök, mint a költöző madarak. Ha vége, alig tudok leszállni a földre.”
(Vámos Miklós)

zene_R. Halfpaap.jpg„A zene költői állapot. Ugyanakkor a zene nagy fegyelem is. Szerkezet, összhang, amitől ha eltérünk, összeomlik. Egyszerre kinyit, a hisztériáig felhevít, ugyanakkor fegyelmez.”
(Csukás István)

„Ó, zene! Eszedbe jut egy dallam, hangtalanul eldúdolod magadban, hogy áthassa bensődet, hogy hatalmába kerítse minden erődet és mozdulatodat – és azokra a pillanatokra, amíg benned él, kioltson minden esetlegest, rosszat, durvát és szomorút a lelkedben, felcsendüljön benne a világ, és a nehezet könnyűvé, a dermedtet szárnyalóvá varázsolja!”
(Hermann Hesse)

„Amikor zenét hallgatok, nem félek semmitől, sérthetetlen vagyok, nem ismerek ellenséget, és végtelen harmóniába kerülök a legtávolabbi múlttal és a jelennel.”
(Henry David Thoreau)

„Minden zene célja (…), hogy Isten dicsőségét zengje, és kikapcsolódást nyújtson a lélek számára; ahol ezt nem tartják szem előtt, ott nem zene szól, csak pokoli lárma.”
(Johann Sebastian Bach)

„A zene, amikor kikerül a zenész keze alól, csak egy pillanatig létezik, addig, amíg el nem halnak, el nem ülnek a térben a hanghullámok. A zene pillanatnyisága azonban csak a visszája az örökkévalóságnak.”
(LjudmilaUlickaja)

„Mi is a zene? Ez a kérdés órákon át foglalkoztatott, mielőtt múlt éjjel nyugovóra tértem volna. Maga a zene létezése is csodálatos dolog, mondhatni maga a csoda. A gondolat és a tünemények között elterülő birodalom. Mint egy megfoghatatlan közvetítő közeg, szellem és anyag közt lebeg testetlenül, mindkettőhöz kötődve, mégis különbözve azoktól. Szellem, de szellemként kötődik az idő mérhetőségéhez. Anyag, ám anyagként nélkülözi a teret.”
(Heinrich Heine)

„A zene az egyetlen anyagtalan bejárat egy olyan világba, amely magasabb a tudásnál, s amely körülveszi az embert anélkül, hogy azt megragadhatná... Amit a szellem az érzékek útján kap meg belőle, az a megtestesült szellemi kinyilatkoztatás.”
(L. van Beethoven)

„Zene: a csendhez legközelebbi állapot, mely kifejezi a kifejezhetetlent.”
(Aldous Huxley)

„A hangoknak legalább oly határozott értelmük van, mint a szavaknak, ha szóval nem is lehet kifejezni őket.”
(Felix Mendelssohn-Bartholdy)

zene_mozart.jpg„A zene rendet teremt a csöndben.”
(Gabriel García Márquez)

„A zene rendeltetése: belső világunk jobb megismerése, felvirágozása és kiteljesedése. A népek legendái isteni eredetűnek tartják. S ahol az emberi megismerés határait érjük, ott a zene még túlmutat rajtuk, olyan világba, melyet megismerni nem, csak sejteni lehet.”
(Kodály Zoltán)

„Az igazi művészet, mint a mozarti felhangzás, tökéletesen érthető, és tökéletesen megmagyarázhatatlan.”
(Samuel Beckett)

„A zene által percekig betekinthetünk a végtelenségbe.”
(Thomas Carlyle)

„Aki zenével indul az életbe, bearanyozza minden későbbi tevékenységét, az életnek olyan kincsét kapja ezzel, amely átsegíti sok bajon. A zene tápláló, vigasztaló elixír, és az élet szépségét, s ami benne érték, azt mind meghatványozza.”
(Kodály Zoltán)

„…azért a legfontosabb a zenében való nevelés, mert a ritmus és a harmónia hatol a legmélyebbre a lélek belsejébe és érinti meg a legnagyobb erővel”
(Platón)

"...a zene élvezetea természetből fakad, és ezért mindenféle korú és mindenféle jellemű embernek kedves a vele való foglalkozás”
(Arisztotelész)

„A lelki gazdagodás hatalmas forrásai erednek a zenéből. Azon kell lennünk, hogy minél többek számára megnyíljanak.”
(Kodály Zoltán)

„Ha játszol, ne törődj vele, ki hallgat. Mindig úgy játssz, mintha mestered hallgatna.”
(Robert Schumann)

„Isten azért teremtette a zenét, hogy szavak nélkül tudjunk imádkozni.”
(John Lennon)

„A szimfónia legyen olyan, mint a világ; mindent öleljen át.”
(Gustav Mahler)

„Mondd meg nekem, mit dalolsz, megmondom, ki vagy. A bennünk továbbrezgő dallamok és foszlányaik olyat vallanak felőlünk, amit semmi lélekelemzés nem hoz felszínre. Bevilágítanak a lélek rejtett zugaiba, ahova másképp nem férkőzhetünk.”
(Kodály Zoltán)

„Felemelkedik minden szív a népdal madarával, amely örökké énekel és nem hal meg soha.”
(Hans Christian Andersen)

„Utóvégre lehet élni zene nélkül is. A sivatagon át is vezet út. De mi, akik azon fáradozunk, hogy minden gyermek kezébe kapja a jó zene kulcsát, s vele a rossz zene elleni talizmánt, azt akarjuk, ne úgy járja végig útját, mintha sivatagon menne át, hanem virágos kerteken.”
(Kodály Zoltán)

„A zenének gyógyító ereje van. Képes arra, hogy órákra elterelje az ember figyelmét magáról.”
(Elton John)

„A zene a makrokozmoszban uralkodó rend és harmónia kifejeződése, mely ugyanolyan rendet és harmóniát hoz létre a mikrokozmoszban is.”
(Püthagorasz)

zene_Ethan Hartman.jpg„Helyesen tették a költők, hogy egyesítették a zenét a gyógyítással, mert a gyógyítás feladata az, hogy felhangolja az emberi test különös hárfáját.”
(Francis Bacon)

„A zene az a művészet, mely a hangok rendezett kapcsolata által értelmes emberek érzékenységét ébreszti fel, kiknek szervezete erre fogékony és ki van művelve.”
(Hector Berlioz)

„A zene ismeretlen birodalmat tár fel az ember előtt, egy olyan világot, melynek semmi köze az érzékletek külső világához, minden határozott érzést otthagy, hogy átadja magát a végtelen kimondhatatlan vágynak.”
(E. T. A. Hoffmann)

„Amelyik otthonban zene szól, ott atya és fiú között szeretet honol, s ha a nép is zenél, harmónia uralkodik az emberek között.”
(Ősi kínai mondás)

„A zene nemesíti a kedélyt.”
„Márai Sándor)

„A zene gazdagítja a kedélyt, nemesíti az ízlést, fogékonyabbá tesz más szépségek iránt.”
(Bárdos Lajos)

„Az ember, ki legbelül zenétlen
S nem hat rá édes hangok egyezése,
Az kész az árulásra, taktikára,
S szelleme tompa, mint az éjszaka
S érzelme komor, mint Erberus:
Meg ne bízz benne. Hallgass a zenére.”
(Shakespeare)

„A hangok elülnek, de a harmónia megmarad.”
(Johann Wolfgang von Goethe)

„Aki a zenét szereti, soha nem lehet igazán boldogtalan.”
(Franz Schubert)

„Nem az énekes szüli a dalt:
a dal szüli énekesét.”
(Babits Mihály)

„Aki énekelni akar, mindig talál dalt hozzá.”
közmondás

„Mindenik embernek a lelkében dal van és saját lelkét hallja minden dalban.”
(Babits Mihály)


Fotók forrása: flickr.com (R. Halfpaap; Ethan Hartman)

Cimkék