Múlt, jelen, jövő

Idézetválogatás

idő_Hartwig HKD.jpg„Ami ma vagy, tegnapi gondolataidból ered, és amit most gondolsz, holnapi életedet formálja. Életünk az elménk teremtménye.”
(Dhammapada)

„Múlt nélkül nincs jövő, s mennél gazdagabb a múltad, annál több fonálon kapaszkodhatsz a jövőbe.”
(Babits Mihály)

„A történelem az a tantárgy, amelynek a legnagyobb hatása volt értékrendszerünk kialakulására, hiszen milyen más alapra lehet a jövőt építeni, mint a múltra?”
(Szent-Györgyi Albert)

„Jó a múltra támaszkodni, jó átnézni mindazt, amit elértünk, de nem élhetünk a múltból. Nem szabad megkövesedni, jégszoborrá, az időben megmerevedett kővé válni.”
(Delia Steinberg Guzmán)

„Légy szirtfok, amelyet szüntelen csapkodnak a hullámok, de ő rezdületlenül áll, s körülötte elcsöndesül a habzó forgatag. Ne búslakodj a kedvezőtlen széljárás miatt, inkább örülj, és élj derűs arccal – ha a jelen nem tör meg, a jövőtől sem kell tartanod.”
(Marcus Aurelius)

„Azt tudjuk, amit a múltban megtanultunk, olyan erősek vagyunk, amennyire a múltban megerősödtünk, és egyáltalában annyira vagyunk itt a jelenben, amennyire vissza nem maradtunk a múltban. Gondolataink, érzéseink, életünk igazságai nem hunynak ki bennünk.”
(Kassák Lajos)

„A folyó egyszerre van ott mindenütt, eredeténél és torkolatánál, a vízesésnél, a révnél, a duzzasztógátnál, a tengerben, fenn a hegyeken, egyszerre mindenütt, (…) számára csak a jelen létezik, nem ismeri sem a múlt, sem a jövő árnyékát.”
(Hermann Hesse)

„A múlt nem a tied, csak az utána vonuló árnyék. A jövő nem a tied, csak az elébed vetődő sugara. Az óra a tied. Csupán az óra, amelyben élsz. Ne siess ki belőle.”
(Gárdonyi Géza)

„Sem a jövő, sem a múlt nem nehezedik rád, hanem mindig csak a jelen.”
(Marcus Aurelius)

„A mai nap csak egy az elkövetkező számtalan nap közül. De hogy mi történik a jövő számtalan napjain, az talán épp a mai naptól függ.”
(Ernest Hemingway)

„Maradj a jelen pillanat egyszerűségében. Fel kell hagynod a haszontalan gondokkal, a múlton való rágódással, a jövő elé sietéssel. Vagyis szabadulj meg a „már nincs” és a „még nincs” irrealitásaitól. Élj az egyetlen realitásban, a »most«-ban.”
(Popper Péter)

„A legtöbb ember kilencven százalékig a múltban él, hét százalékig a jelenben, úgyhogy csak három százaléka marad a jövőre.”
(John Steinbeck)

„Ne vergődj többé a múlt hálójában, mert még az Istenek sem változtathatnak egy szemernyit sem azon, ami már megtörtént; viszont a legkisebb lénynek is van lehetősége változtatni valamennyit a jövő kimenetelén.”
(Jorge Ángel Livraga)

„El ne felejtsd, hogy mindenki csak a jelenben él, ez pedig röpke pillanat: a többi idő vagy már elmúlt, vagy bizonytalan.”
(Marcus Aurelius)

„Az ember halogat, vagy emlékezik. Nem él a jelenben, hanem visszafordított szemmel siratja a múltat, vagy nem törődvén az őt körülvevő gazdagsággal, lábujja hegyére áll, hogy a jövőt kémlelje.”
(Ralph Waldo Emerson)

„A mindennapi próbáinkhoz jól jön egy nehéz vagy kellemetlen helyzettel kapcsolatos előrelátás-gyakorlat: elképzeljük a bekövetkező eseményt, és hogy azt a korábbinál jobban tudjuk megoldani. Arról van szó, hogy látjuk jövőbeni önmagunkat, ahogyan helyesen és ügyesen cselekszünk.”
(Delia Steinberg Guzmán)

„Még ha háromezer vagy harmincezer évig élnél is, mégis gondold meg, hogy senki nem veszíthet el más életet, csak amit él, és nem élhet mást, csak amit elveszít. Egyre megy hát a leghosszabb és a legrövidebb élet. Mert a jelen mindenki számára egyre megy, tehát az is egyre megy, amit elveszíthetünk; így az elmúlt élet csak röpke pillanatnak bizonyul. Hiszen sem a múltat, sem a jövőt el nem veszíthetjük. Hogyan is vehetné el valaki tőlünk azt, ami nem is a mienk? Tehát két körülményt vegyünk mindig figyelembe: először, hogy minden öröktől fogva azonos formában ismétlődik, s nem számít, hogy valaki száz, kétszáz évig, vagy beláthatatlan ideig szemléli ugyanazokat a jelenségeket; másodszor, hogy a leghosszabb és legrövidebb életre rendelt is ugyanannyit veszít. Mert csak a jelen pillanattól fosztható meg, csak ez az övé, s amije az embernek nincs, azt el nem veszítheti.”
(Marcus Aurelius)

„A jövő iránti igazi nagylelkűség az, ha a jelenben adunk oda minden szükségeset.”
(Albert Camus)

„A Mester arra tanít, hogy egyáltalán nem számít, mi ér kívülről: bánat, gond, betegség, veszteség – vedd semmibe mindezt, s ne engedd, hogy megzavarja lelki nyugalmadat. Régi cselekedeteid következményei ezek, a múltadhoz tartoznak, nem változtathatod meg őket. Gondolj inkább arra, amit most teszel, ami a jövő eredményét készíti elő, mert ez az, amit még meg tudsz változtatni.”
(Jiddu Krishnamurti)

„Önmagunk felismerése azt jelenti, hogy tudjuk, kik vagyunk most, színlelő álarcok nélkül, és ez sok mindent magában foglal a múltból, ahonnan jövünk, és a jövőből is, amerre megyünk. A jelen a múlt gyermeke és a jövő szülője.”
(Delia Steinberg Guzmán)

„A jövő nincs teljesen hatalmunkban, viszont nem áll teljességgel hatalmunkon kívül.”
(Epikurosz)

„Ne gyötörd magad a jövővel! Ha rákerül a sor, majd szemébe nézel ugyanazzal az értelemmel felfegyverzetten, amivel most irányítod az ügyeidet.”
(Marcus Aurelius)

„Mi a jövő? Még használatlan, puszta üresség,
jóvá vagy rosszá festi a képzeletünk,
Dolgozzunk s játsszunk csak a »most«-ban,
sohsem a »majd«-ban,
mert nem sejthetjük, mit hoz az új ezerév:
stronciumos bombát? Föld, víz, lég máglyahalálát
vagy van-e józanság, megmaradás, virulás?”
(Weöres Sándor)

„A remény erényének segítségével az ember a potenciális lehetőségtől indulva jut el a meg-valósulásig, hiszen a jövő, ahova a remény szólítja, nem adott, hanem életre kell hívni.”
(Delia Steinberg Guzmán)

„Mindig a jövőnek kell dolgozni, nem a hirtelen zsebre vágható pillanatnyi sikernek.”
(Móricz Zsigmond)

„A jövőnek sok neve van:
a gyenge úgy hívja, elérhetetlen,
a gyáva úgy, ismeretlen,
a bátor lehetőségnek nevezi.”
(Victor Hugo)

„Ha előrelátóak vagyunk, nemcsak arra figyelünk, amit a jelen pillanat nyújt, hanem éberségünk a jövőre is irányul, hogy elkerülhessük az egyszer már elszenvedett bajokat. Így megerősíthetjük a már elért képességeket, sőt, újakat is kifejleszthetünk.”
(Delia Steinberg Guzmán)

„Ha értelmes, jövőbe mutató életet akarsz élni, ne öntsd energiáidat a vágy ingatag földjébe, a bizonytalan sárba, akármennyire vonzó alakot is ölt. Csakis az akarat megnyilvánulásai jutnak át az idő próbáin.”
(Jorge Ángel Livraga)

„Merjél. Eljött az idő. Most tedd meg az első lépést azokban a dolgokban, amelyekről eddig csak álmodtál, és a holnapra, a mindig a jövőben maradó holnapra halasztottál. Most nyiss kaput önmagad és mindazok számára, akik azt sem tudják, hogy mit jelent lépésről lépésre haladni.”
(Delia Steinberg Guzmán)