Azt mondták... a képzelőerőről

konyvben_alvo.jpg„A képzelőerő mindennek az alapja. Ez az, ami bepillantást enged a jövőbe.”
(Albert Einstein)

„Az eszme, avagy a képzelet az érzékek kormányosa és kantárja, mert az elképzelt dolog mozgatja az értelmet.”
(Leonardo da Vinci)

„Az álmodás képessége lehetővé teszi, hogy észrevegyük a dolgok fejlődését, és hogy olyannak láthassuk őket, amilyenné a jövőben válhatnak. És főleg abban segít, hogy el tudjuk képzelni magunkat olyan cselekvés közben, amelynek révén ezek a változások valóban bekövetkezhetnek.”
(Delia Steinberg Guzmán)

„A néző lelkét nem az teszi gazdaggá, amit lát, hanem az, amit gondol és érez arról, ami szemébe ötlik.”
(Eötvös Károly)

ferfi_domboldalon.jpg„Válság idején nem ülhetünk tétlenül, sőt a lélekjelenlétet, a képzelőerőt és a kreativitást is latba kell vetnünk, hogy megtehessük a következő lépést, hogy elkerüljük a tehetetlenséget, a félelem szülte bénultságot.”
(Beatriz Diez Canseco)

„A felfedezés lényege: látni azt, amit már mindenki látott, de olyat gondolni, amit senki más nem gondolt róla.”
(Szent-Györgyi Albert)

„Értenünk kell hozzá, hogy életünkből álmot, álmainkból valóságot formáljunk.”
(Pierre Curie)

„Egy sziklahalom megszűnik sziklahalomnak lenni, mihelyst akár csak egyetlen ember is úgy tekint rá, hogy katedrálist lát benne.”
(Antoine de Saint-Exupéry)

mezei_osveny.jpg„Ne engedjük, hogy a gondok megtörjenek, bármennyire nehéznek is tűnjenek. Inkább erősítsük képzelőerőnket a megoldások keresésében. Intelligenciánk és akaratunk próbájának fogjuk fel a nehézségeket.”
(József Attila)

„Lehetőséged van rá, hogy megszabadulj sok nyomasztó gondodtól, amelyek csak a te képzeletedben élnek. Micsoda nagy, szabad mozgásteret teremtesz magadnak azzal, hogy elméddel átfogod az egész világot, hogy a mérhetetlen időt szemügyre veszed, hogy részről-részre minden egyes dolog gyors változásán elmélkedel.”
(Marcus Aurelius)

„A képzelet sokkal fontosabb, mint a tudás. A tudás véges. A képzelet felöleli az egész világot.”
(Albert Einstein)

nyitott_konyv.jpg„Az élet valósága keveset számít annak, aki képzelete hatalmával uralkodik a tér és idő kettős királysága fölött.”
(William Somerset Maugham)

„Ha az álom leragad a képzelet világában, teljesen meddő marad. Ugyan nem csúszik le a képzelgés alacsony szintjére, de nem is jut fel a megvalósulás magaslatára. El kell érnünk, hogy álmaink beteljesedjenek, azaz hogy eredményeink láthatóvá és használhatóvá váljanak, akár néhány ember, akár sokak számára.”
(Delia Steinberg Guzmán)

„Testi szemeimet
Behunyom, és lelkem szemeivel nézek.”
(Petőfi Sándor)

„Ahogy a képzelet szállt
úgy lett nagyobb,
úgy nőtt a táj, amelyért
szárnyra kapott.

Míg azt nem éreztem, hogy
fejem a Föld
s fekszem hanyatt, az égbolt
bolygói közt.”
(Illyés Gyula)

asszony_felhoben.jpg„Más a képzelet és más a képzelődés, ahogy más a beszéd és más a fecsegés. A képzelődés az élet törvénye szerint működik, és az éhen maradt vágyakat köddel eteti; a képzelet a lét törvénye szerint működik, és amit megteremt, műalkotást, tettet, gondolatot: valódi és igaz.”
(Esterházy Péter)

„Aki nappal álmodik, sok olyasmit tud, ami rejtve marad a csupán éjszaka álmodók előtt.”
(Edgar Allan Poe)

„Az emberek néha összetévesztik az álmodni tudást az álmodozással, amikor az elme és az érzelmek összevissza csaponganak, és inkább kerülik a valóságot, mint hogy változtassanak rajta. Pedig ahhoz, hogy álmodhassunk, rendeznünk kell elménket, gondolatainkat, mindazt, amit ismerünk, és amit még meg kell ismernünk, mindazt, amire képesek vagyunk, és amit még meg kell tanulnunk.”
(Delia Steinberg Guzmán)