Azt mondták... a változásról

„A fejlődés elkerülhetetlen: egy mozgásban lévő világban ami nem fejlődik, az hanyatlik.”
Jorge Angel Livraga

„Az életnek melyik a legszigorúbb törvénye? A növekvés. Erkölcsi, szellemi vagy fizikai szervezetünk egyetlen porcikája sem tud akárcsak egy évig is megülni a fenekén. Magyarán változunk, és változnunk is kell, állandóan, folyamatosan, amíg csak élünk.”
Mark Twain

csíra„Az emberi test minden egyes élete megismétli a milliónyi évek során való fejlődést, az őssejttől a mai emberformáig. Mint ahogy a béka, a pillangó és minden egyéb állat teste is megismétli. Hát aztán az ember mostani teste volna a végső pont? A végtelenségben nem lehet semmi véges. A mozgás örök, tehát a fejlődés is örök.”
Gárdonyi Géza

„A filozófuslét mozgást követel meg, mert eszközeinket állandóan meg kell újítanunk ahhoz, hogy elérhessük kitűzött céljainkat. Mi sem maradunk változatlanok, és ami tegnap még eszköznek számított, ma gátat jelenthet az úton.”
Delia Steinberg Guzmán

„A fa a földben sietség nélkül, de szüntelenül, egy pillanatra sem megállva növekszik, miközben rugalmasan félrehajlik az akadályok elől. A nemes ember is ugyanilyen odaadó a jellemében, és egy pillanatra sem áll le, hogy haladását szüneteltesse.”
Ji King

„Változás: a szolgálóleány neve, akinek segítségével a Természet végrehajtja csodáit.”
Mark Twain

„Naponta jobbítsunk mindenen, amit csinálunk. Jobbítsunk csüggedés nélkül mindenen, ami körbevesz. Teremtsünk szépséget mindenütt; teremtsünk fényt mindenhol, ahol vagyunk – belül és kívül egyaránt.”
Delia Steinberg Guzmán

„Te magad légy a változás, amit látni szeretnél a világban.”
Mahatma Gandhi

„Meg kell találnunk magunkban a tetterőt ahhoz, hogy megtegyük az első lépést, és hogy ne másokon akarjunk változtatni, hanem elsősorban saját magunkat alakítsuk át.” Delia Steinberg Guzmán

„Ha nem vagy kész változtatni az életeden, nem lehet segíteni rajtad.”
Hippokratész

„A világ, amit teremtettünk, a gondolkodásunk eredménye; nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk megváltoztatása nélkül.”
Albert Einstein

„Változás nélkül lehetetlen a haladás, és aki képtelen módosítani a véleményét, semmin sem tud változtatni.”
George Bernard Shaw

„Amikor mi változunk, a dolgok is követik. Amikor megtörténik egy belső változás, amikor belül elkezdünk vágyni a szépségre és a harmóniára, akkor változtatni akarunk a környezetünkön, hogy ugyanazt a szépséget és harmóniát adja vissza.”
Delia Steinberg Guzmán

„Nem lehet hinni egy jobb világban; ha nem javítjuk meg az egyént. Hogy ezt a célt elérhessük, mindenkinek tökéletesíteni kell önmagát, hogy kivegyük részünket ezzel az emberiség általános életében a reánk eső felelősségből – mert különös kötelességünk, hogy segítsük azokat, akiknek a legtöbbet használhatunk.”
Marie Curie

„Nem ismerek reménykeltőbb érzést, mint az ember kétségbevonhatatlan képességét, hogy tudatos erőfeszítéssel felemelje saját életét.”
Henry David Thoreau

„Az embernek úgy kell fejlődnie, hogy a legkiválóbb képességét, saját tudatát használja, amellyel együttműködhet a természet törvényeivel és a segítségükre is lehet. Így alakulása a folyamatos próbálkozások és tévedések függvénye, legfőbbképpen pedig az ismétlések szükségesek, hogy ha a tökéletességet nem is, legalább az egyensúlyt elérje, amelyet azután naponta meg kell újítania, hogy fenntarthassa.”
Delia Steinberg Guzmán

„A tibeti nyelvben az »áldás« szó átváltozást jelent valamilyen fenség, magasztosság vagy erő segítségével. Egyszerűen szólva az áldás olyan élménynek, tapasztalatnak az eredménye, amely jobbá teszi az elmét, szellemi emelkedést idéz elő.”
Tendzin Gjaco

„Egy élet sincs tönkretéve, csak az, melynek fejlődését megállítják.”
Oscar Wilde

„Ha aszerint nézel valakit, például egy gyereket, amilyen ő most, a jelen pillanatban, azzal megakasztod a fejlődésének útját. Ha azonban aszerint nézel rá, hogy mivé lehetne, akkor segíted őt a fejlődésben.”
Johann Wolfgang von Goethe

„Talán különös dolog ilyet mondani, de egyedül a fejlődésben, az átalakulásban és a változásban találhatjuk meg az igazi biztonságot.”
Anne Morrow Lindbergh

„Amikor valaki pozitív irányba változik, amikor felismeri a belső élet fontosságát, amikor törekszik arra, hogy jobbá, igazságosabbá, bölcsebbé és teljesebb emberré váljon, nincs olyan nehézség, amely útját állhatná.”
Delia Steinberg Guzmán

„Azt veszem észre, Lucilius, hogy nemcsak javulok, hanem át is alakulok. Mégsem kezeskedem felőle, s nem is remélem, hogy semmi sem marad bennem, amin ne kellene változtatni. Persze hogy akad még sok minden, amit kötelességem volna helyrehozni, akad még bennem legyalulni-, akad még öregbítenivaló.”
Seneca

„Az átalakulás akkor lesz valódi, ha a nehézségek ellenére sem szűnik meg.”
Delia Steinberg Guzmán

„Az embernek sohasem kell restelkednie egy tévedés bevallásán. Ezzel azt mutatja, hogy fejlődik, és ma okosabb, mint tegnap.”
Jonathan Swift

„Ne gyötrődj a múlt miatt, mert maguk az istenek sem változtathatják meg egyetlen szálát sem annak, ami már megtörtént. Azonban a legkisebb lénynek is hatalmában áll, hogy valamelyest változtasson azon, ami még nem történt meg.”
Jorge Angel Livraga

„Amikor szükségessé válik a változtatás, az embernek két hibától kell óvakodnia. Az egyik a túl hirtelen és nem kellően körültekintő cselekvés, ami mindig bajjal jár. A másik a túlzott maradiságból fakadó tétovázás, ami ugyanolyan veszélyes.”
Ji King

„Az átalakulások nem kevés bátorságot igényelnek. Tudni kell akkor is nekilátni, ha még senki nem fogott hozzá, vagy ha senki sem tartja fontosnak és dicséret sem jár érte. Ezek azok a változások, amelyeket egyénileg, saját magunkkal összhangban teszünk meg.”
Delia Steinberg Guzmán


A kép forrása

Cimkék