Azt mondták… a példamutatásról

„Óvakodj a kritizálástól, inkább mutass jó példát, és ne foglalkozz mások viselkedésével. Mindenki legyen a saját bírája negatív érzelmeinek, és annak, hogy nem szolgálhat követendő életpéldával.”
Jorge Ángel Livraga

„Egyáltalán, ne vitatkozz többé arról, hogy milyennek kell lennie a jó embernek, hanem légy olyan.”
Marcus Aurelius

„A bölcsnek nem szava, hanem lénye a példaadó.”
Khioszi Tatiosz

„Akik nem tudnak dolgozni, tanuljanak meg; nem kapzsiságból, nem a munka hozadékáért, hanem példaadás kedvéért és a henyélés elkerülésére.”
Assisi Szent Ferenc

Csupán példaadás végett járni templomba, ezt afféle álszenteskedésnek tartom; legalábbis nem több, mint komédia, a komédiának pedig csak a színházban a helye. – Ellenben a rend, a hasznos és nemes élet, az erény példájává válni, van-e ennél magasztosabb hivatás egy ember számára!?”
Széchenyi István

„Kozmikus törvény, emlékszel? A hasonszőrűek vonzzák egymást. Te csak legyél, aki vagy, csendes, egyenes, világosfejű. A dolog önműködő: ha azt adjuk, amik vagyunk, ha minden percben megkérdjük magunktól, valóban azt akarjuk-e tenni, amit tenni készülünk, és csak akkor tesszük, ha a válaszunk igen, akkor automatikusan el fognak kerülni bennünket azok, akiknek nincs mit tanulniuk az olyanoktól, amilyenek mi vagyunk, és vonzani fogjuk azokat, akiknek van, és akiktől nekünk is van tanulnivalónk.”
Richard Bach

„Képzelj magad elé egy magányos bölcset, amint egy sötét úton sétál végig pirkadat előtt, és a kezében tartott lámpással utat mutat embertársainak! Az efféle bölcsek, a világosság hordozói csak azt az utat mutathatják meg neked, amelyet hajlandó vagy követni. Ha letérnek az útról, követőik is irányt tévesztenek. Ha te lennél ez a bölcs, vajon képes lennél-e példáddal utat mutatni az embereknek?”
Mahatma Gandhi

„Élj úgy, mintha hegy fokán élnél. Aki mindenütt úgy él a világban, mint egyetlen hazában, annak igazán mindegy, ott-e vagy itt. Embertársaid lássák, ismerjék meg benned az igaz, természet szerint élő ember példáját. Ha pedig nem tudnák ezt elviselni, inkább öljenek meg. Ez is jobb, mint az ő módjukon élni.”
Marcus Aurelius

„Nem áll a fénybe,
ezért fényes,
magát nem hirdeti,
ezért híres,
magát nem dicséri,
ezért dicső,
magát nem kínálja,
ezért vezető.”
Lao-ce

hősök„Kell, hogy történjenek olyan csodák, amiket tíz nemzedék megemlegessen. Példákat kell adni ennek a nemzetnek, amik a szíveket megerősíték.”
Jókai Mór

„Soha nem leszünk képesek értékes gondolatokat közvetíteni, ha előbb nem alkalmaztuk őket magunkra. Az előrevivő példa átalakítja a világot, ez az, ami továbbadódik a jövőnek.”
Delia Steinberg Guzmán

„A példa tízszer annyit ér, mint az előírás.”
Charles James Fox

„Ha az uralkodó maga helyesen viselkedik, akkor parancsolnia sem kell, megy minden a maga útján. Ha azonban ő maga nem példamutató, akkor hiába ad ki parancsokat, azokat nem követik.”
Konfuciusz

„Úgy viselkedj az alárendelttel, ahogyan szeretnéd, hogy följebbvalód viselkedjen veled.”
Lucius Annaeus Seneca

„(A nemes) cselekszik, mielőtt beszél, és azután tetteinek megfelelően (tanít).”
Konfuciusz

„A gyermekeknek nagyobb szükségük van példaképre, mint bírálatra.”
Joseph Joubert

„Tanuld és tanítsd a jobbat!”
Thalész

„A példa a legjobb tanítási eszköz. Mutatni kell, nem követelni.”
Jorge Ángel Livraga

„A példamutatás nem az egyik útja a tanításnak, hanem az egyetlen útja.”
Albert Einstein

„Hogyan neveljen gyermeket az, aki önmagát sem tudta megnevelni? Hiszen gyermekeket csak példaadással, saját élete példájával nevelhet az ember.”
Nyikolaj Vasziljevics Gogol

sakk„A mester vezeti tanítványait, de nem vonszolja őket; fejlődésre biztatja, de nem nyomja el őket, utat mutat, de nem viszi el őket a célig.”
Konfuciusz

„Aki nem született tanító, akármilyen nagy tudós, amit tud, azt se tanítja meg. Aki meg az, azt is bevési a friss ifjú elmébe, amit maga már nem jegyez meg.”
Németh László

„A tanár híddá feszül s biztatja tanítványait, keljenek át rajta; majd miután megkönnyítette a számukra az átjutást, boldogan összeroskad, arra buzdítva őket, hogy maguk építsenek hidakat.”
Nikosz Kazantzakisz

„A jó tanító nem saját tudásának gyümölcseit osztja meg a tanítványaival, hanem megmutatja nekik, hogyan arassák le saját gondolataik gyümölcseit.”
Kahlil Gibran

„Nevelni annyit tesz, mint emberré tenni.
De ehhez az kell, hogy a nevelő is a gerincesek közé tartozzék.”
Juhász Gyula

„Továbbra is a példa a legjobb tanítómester, a leghatásosabb bizonyíték és a legnyomósabb érv.”
Delia Steinberg Guzmán

„Hallgasd meg a fenyő, a bambusz és a szilvafa tanítását. A fenyő örökzöld, szilárd gyökerű és tiszteletre méltó. A bambusz erős, rugalmas és törhetetlen. A szilvafa virága szívós, illatos és elegáns.”
Ueshiba Morihei

gyertyák„PÉLDAKÉPEK: Példaképem Mindenki, Akitől valaha is tanulhattam bármi követendőt, vagy elvetendőt. Mindannyiuknak hálás vagyok.”
Fodor Ákos

„Tekints arra az emberre, aki feltárja előtted hibáidat úgy, mintha rejtett kincset tárna fel. Ő a bölcs, aki megmutatja neked az élet veszedelmeit. Kövesd: aki követi, csak jót lát és semmi rosszat.”
Dhammapada

„Sokan azért veszítik el fénylő helytállásukat, mert azokat figyelik, akik különböző okok miatt kedvetlenül és lagymatagon cselekszenek. Mindeközben pozitív példákat is láthatnak, és inkább azokat kellene követniük, akik szilárdan helytállnak.”
Delia Steinberg Guzmán

„Ha találsz valakit, aki állhatatos, nyitott a belső fényre, tanult, hosszantűrő, elhivatott és nemes, kövesd őt, ahogy a hold követi a csillagok útját.”
Dhammapada

„Tűzz magad elé egy jellemet mintaképül, és ahhoz igazodj, akár egyedül vagy, akár az emberek között!”
Epiktétosz

„Az emberek szeretete magasabb rendű példaképeik iránt arra sarkallja őket, hogy hozzájuk hasonlóvá váljanak. Ez az egyetlen erő, amely félistenné, hőssé, tanítvánnyá képes változtatni őket.”
Jorge Ángel Livraga

 

photo credit: Ian, Stefano Corso és Tim Abbott via Flickr

 

Cimkék