Azt mondták… korunkról

„A mostani válság nem az olaj vagy az infláció válsága: hitünk és erkölcsünk van válságban. Ha ezeket meg tudjuk oldani, minden más magától fog rendeződni, hiszen az ember alapvetően szellemi lény.”
Jorge Ángel Livraga

„Századokon át az volt az emberek fő gondja, milyen lesz az élet a halál után. Úgy látszik, ma először arra kell válaszokat keresnünk, milyen lesz az élet a halál előtt.”
Szent-Györgyi Albert

„Oly korban éltem én e földön,
mikor az ember úgy elaljasult,
hogy önként, kéjjel ölt, nemcsak parancsra,
s míg balhitekben hitt s tajtékzott téveteg,
befonták életét vad kényszerképzetek.”
Radnóti Miklós

„Civilizációs berendezkedésünk megállás nélkül termel és fogyaszt, ráadásul igen gyors iramban, amivel mindnyájunkat veszett sietségbe hajszol. Minden, amit előállítunk, rövid életű, így gyakrabban lecserélhető. Nem a jót, hanem az újat keressük. A minőségnél többet számít a mennyiség.”
Jorge Ángel Livraga

„A világ erőforrásai elegendőek ahhoz, hogy kielégítsék mindenki szükségleteit, de nem elegendőek ahhoz, hogy kielégítsék mindenki mohóságát”
Mahatma Gandhi

„Lehetséges, hogy mi, aki oly büszkék vagyunk napjaink eredményeire, korunk rabjai vagyunk, ugyanúgy, mint az ókor embere vagy a középkori nők és férfiak saját koruknak. Félrevezethetjük önmagunkat, miként előttünk mások is tették, úgy vélvén, hogy egyedül mi szemléljük helyesen a dolgokat, és csak a mi utunk vezet az igazsághoz.”
Dzsaváharlál Néhrú

„A győzni akarás saját hibáink és korunk hibái fölött, ez legyen állandó törekvésünk, harci kihívásunk a rossz, a szennyezett, az energiát kiszippantó és gyengítő dolgok ellen.”
Jorge Ángel Livraga

„Az erőszak gyökerei:
Jólét, munka nélkül,
Öröm, lelkiismeret nélkül,
Tudás, jellem nélkül,
Kereskedelem, erkölcs nélkül,
Tudomány, emberség nélkül,
Imádat, áldozat nélkül,
Politika, elvek nélkül.”
Mahatma Gandhi

„Ez a hatalom szofizmája: végső soron csak egy abszolút, korlátok közé szorított univerzumban hatékony. Ám relatív világegyetemünk alapvető leckéje az, hogy a dolgok változnak. Minden hatalom előbb-utóbb szembekerül egy nálánál nagyobbal.”
Frank Herbert

„Úgy hirdessétek szabadságotokat, hogy természetesen engedelmeskedtek mindannak, ami jó, igaz és szép. Amit ma a többség szabadságnak hív, csupán zavarodottságát tükrözi: megtévesztő és következetlen. Mindaz, amit a szabadságról hisznek, önellentmondáshoz vezet, és így igazolódik, hogy nem egy tőről fakadnak, és egyetlen erény helyett sok különböző szenvedélyről és nemtörődömségről szólnak.”
Jorge Ángel Livraga

„És az a különös csend. Például a madarak – hol vannak?”
Rachel Carson

épületek„Az a világ, amelyben nincsenek madarak, erdők, mindenféle formájú állatok, olyan világ lenne, ahol a magam részéről nem sok kedvem lenne élni.”
Gerald Durrell

„Hogy lehet az, hogy ha az emberi alkotásokat tönkreteszik, azt vandalizmusnak hívjuk, de ha a természet művét, Isten teremtményeit semmisítik meg, azt haladásnak mondjuk.”
Jane Goodall

„A természet egységes, de mi szétszabdaljuk, és amikor már miszlikre hullik kezeink között, akkor kezdjük siratni, hogy élettelenné vált, miközben Istent átkozzuk, amiért kietlenné és meddővé tette. De jegyezzük meg: mi magunk pusztítjuk el a természetet, és mi magunk kelthetjük újra életre. Egy napon testvérként egyesül majd tudomány és vallás, hogy együttesen elérjék ezt a célt.”
Jorge Ángel Livraga

Az emberiséget a szeretet törvénye uralja. Ha az erőszak, azaz a gyűlölet uralkodna, már rég kihaltunk volna. És mégis a tragédiája a dolognak, hogy az úgynevezett civilizált emberek és nemzetek úgy viselkednek, mintha a társadalom alapja az erőszak lenne.”
Mahatma Gandhi

„Mi, akik a kozmosz helyi szemeit, füleit és gondolatait testesítjük meg, elkezdtük kutatni származásunk helyét. A csillagpor elmélkedik a csillagokról, milliárd és milliárd atom szerveződése elmélkedik a természet evolúciójáról, kutatva a hosszú utat, mely tudatosságához vezetett a Föld bolygón… Legyünk hűek a fajokhoz és a Földhöz. A Földért szólunk. Kötelességünk túlélni, a harsonák nemcsak nekünk szólnak, hanem a hatalmas és ősi kozmosznak, melyből születtünk. Mind egyek vagyunk.”
Carl Sagan

„Elszántan ki kell tűznünk magunk elé, hogy az ember ökológiai megmentésére indulunk, akinek ma veszélyben forog az élete, s nemcsak a hagyományos és atomfegyverek fenyegetése, hanem a testi és metafizikai higiénia hiánya miatt is. Azért, mert a test természetével ellentétes táplálékon és olyan lelki és mentális zagyvalékon él, mint amilyen a pornográfia és a tudatlanság, amelyek természetellenesek a léleknek.”
Jorge Ángel Livraga

„Mindannyiunknak örömet szerez a minket körülvevő természet szépsége, ha képesek vagyunk meglátni. Még a nagyvárosok forgalmas utcáin is megesik, hogy apró növénykék törnek elő merészen az útburkolat repedéseiből. Álljunk meg egy pillanatra, vegyük szemügyre, és csodáljuk meg »elszántságát«, élni akarását. És adjunk hálát, hogy egy ilyen csodálatos, lenyűgöző és varázslatos világban élünk – a növények világában.”
Jane Goodall

„Éld e rossz világot és mindig tudd, hogy mit kell tenned érte, hogy más legyen.”
Radnóti Miklós

„A társadalom jobbítása önmagunk jobbításával kezdődik.”
Jorge Ángel Livraga

„Nem lehet hinni egy jobb világban. ha nem javítjuk meg az egyént. Hogy ezt a célt elérhessük, mindenkinek tökéletesíteni kell önmagát, hogy kivegyük részünket ezzel az emberiség általános életében a reánk eső felelősségből – mert különös kötelességünk, hogy segítsük azokat, akiknek a legtöbbet használhatunk.”
Marie Curie

„A gonosz győzelméhez annyi is elég, hogy a jók tétlenek maradjanak.”
Edmund Burke

„Az emberi értékek kerültek válságba korunkban, ezért az emberek szívét kell megújítani – mindenestül.”
Jorge Ángel Livraga

„Tiszteld, ápold szűkebb és tágabb otthonodat: a családot, nemzetet, emberiséget. De egyiket se téveszd össze azokkal, kik e fogalmakra hivatkozva ártalmasat követelnek. (…) »Péterrel azonosítom magam, Pált nem szeretem; Pétert megcsókolom, Pált megverem« – ez az érzelgősség; ez a közéleti elgondolások közös váza; a jelenkor ettől koldul. Bárkit csak úgy segíthetsz, hogy más rovására ne essék. Népedet és az emberiséget csak azáltal javíthatod, ha önmagadat javítod.”
Weöres Sándor

„Mi dolgunk a világon? küzdeni
Erőnk szerint a legnemesbekért.
Előttünk egy nemzetnek sorsa áll.
Ha azt kivíttuk a mély sülyedésből
S a szellemharczok tiszta sugaránál
Ollyan magasra tettük, mint lehet,
Mondhatjuk, térvén őseink porához:
Köszönjük élet! áldomásidat,
Ez jó mulatság, férfi munka volt!”
Vörösmarty Mihály

„Az emberek elfeledkeztek arról, hogy a két kezük munkájával is imádkozhatnak, és a miénkhez hasonló korban az önzetlen cselekvés sokkal jobban megtisztít, mint a puszta szájmozgatás.”
Jorge Ángel Livraga

„Korunkkal az a baj, hogy tele van útjelző táblákkal, de sehol sincs megjelölve a cél.”
Louis Kronenberger

„Fel kell szabadítanunk a testvériség erőit, hogy az emberiség felemelkedjen mostani, részekre hullott állapotából az Egységig.”
Nilakanta Sri Ram

„A történelem kerekét nem a szavak mozdítják előre, hanem a tettek és a teljesítmények.”
Jorge Ángel Livraga

„Rengeteg olyan tavaszt éltem át, amely szörnyű téllel végződött. Mi, emberek társas lények vagyunk, egyedül képtelenek lennénk élni – függünk a társadalomtól. Az egy dolog, hogy megdöntünk egy diktatúrát, vagy lezárjuk az utcákat. Az viszont egy másik, hogy együtt, közös erővel egy jobb társadalmat hozunk létre, valamit, ami szervezést, megosztást, hosszú távú munkát igényel. Nagyon fontos, hogy ne mossuk össze a két irányt.”
José Mujica

növényke„Az emberiségnek egy új korszak felé kell haladnia, az emberek közötti erősebb testvéri összefogás felé. Ekkor kevésbé nehezednek majd ránk egyes önző vonásaink, és megnyilvánulhatnak a szív mélységei az életünkben. Ezt a lépcsőfokot kell az emberiségnek most meglépnie.”
Nilakanta Sri Ram

„Az embernek nincs nagyobb ellensége a másik embernél, ha az gonosz, és nincs jobb barátja és támasza egy másik embernél, ha az jó. Legyünk bátrak, és kezdjük el kihajítani a rossz rendszereket a történelem szemetesládájába, hogy romjaikon az új ember járhasson, akinek legfőbb jellemvonása, hogy jó.”
Jorge Ángel Livraga

 

photo credit: Flavio Spugna, Louis du Mont, ThoroughlyReviewed and Mike Haufe, via Flickr

 

 

Cimkék