Azt mondták... a játékról

oroszlánkölykök„Többet megtudsz másokról egy óra játék, mint egy év beszélgetés alatt.”
Platón

„Játék közben az erkölcsök őszintébben nyilatkoznak meg.”
Quintilianus

„Semmiben sem nyilvánul meg olyan világosan az emberek jelleme, mint a játékban.”
Lev Tolsztoj

„Szükségünk van arra, hogy játsszunk, hogy gyakorolhassuk, amit holnap valóban tennünk kell. Ezért merülünk bele a játékba és élvezzük úgy, mintha valóság lenne.”
Delia Steinberg Guzmán


„Az élet egy nagy színház. Nem abban az értelemben színház, hogy álruhát öltsünk benne, természetünktől eltérő szerepeket játsszunk el, vagy elmeneküljünk a valóságtól. Az élet azért színház, mert pótolhatatlan színészek vagyunk, és kötelességünk játszani. Mint a jó színészeknek, nekünk is gyakorolnunk kell tetteinket, szavainkat, érzelmeinket, minden lépésünket. Minden cselekedetre lelkiismeretesen fel kell készülnünk, hogy bebizonyítsuk, úgy tudjuk véghezvinni őket, ahogy szeretnénk.”
Delia Steinberg Guzmán

„Életutadon a benned élő, tanuló lény vezet, a játékos szellem, aki igazi önmagad.”
Richard Bach

„A játékról szóló könyvében Jan Huizinga remek példáját adja annak, hogy a játék a valóság és a látszat világa közötti villódzás »mintha világa«. Az anekdota egy ifjú apáról szól, aki belépve a szobába, azt látja, hogy négyéves kisfia egy széksor első székén ül, és »vonatot játszik«. Ahogy meg akarja ölelni fiát, a kisfiú megszólal: »Ne csókold meg a mozdonyt, apu, mert akkor a vagonok nem fogják elhinni, hogy igazi!« A mozdony egy szék, de olyan, mintha mozdony lenne; tudjuk, hogy nem mozdony, és mégis úgy teszünk, »mintha« mozdony lenne. Érdemes volna nekünk is gyakrabban belemenni ebbe a mintha játékba.”
Hankiss Elemér

„A férfi érettsége: újra megtalálni azt a komolyságot, amely gyermekként – játék közben – még megvolt.”
Friedrich Nietzsche

Oroszlánkölykök„A titok abban rejlik, hogy úgy kell játszanunk, hogy közben nem felejtjük el: amit teszünk, csupán játék. Fel kell készülnünk a »felnőttkorra«, amikor ahhoz, hogy kiteljesítsük önmagunkat, már nem lesz szükségünk sem játékokra, sem arra, hogy kézen fogva vezessenek bennünket.”
Delia Steinberg Guzmán

„Tanulj örülni, csodálkozni s a jelen biztonságos fészkében elmúlhatatlan szépségről álmodni a benned élő gyermektől. Az emberi életkor számadata csalóka visszfény. Repülj az idő gátrendszere fölé, ahonnan jöttél, s ahová valóban tartozol.”
Szepes Mária

„Akarsz-e élni, élni mindörökkön,
játékban élni, mely valóra vált?”
Kosztolányi Dezső

„Hacsak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában megtalálja a valamikori játék hangulatát.”
Sütő András

„Én boldog pillanataimban gyermeknek érzem magamat és akkor derűs a szívem, ha munkámban játékot fedezek föl. Félek a játszani nem tudó emberektől és mindig azon leszek, hogy az emberek játékos kedve el ne lankadjon, hogy azok a szűkös életfeltételek, melyek a játék kedvét és lehetőségét szegik, megszűnjenek.”
József Attila

„- Tudsz játszani?
- Tudok.
- És szeretsz is?
- És szeretlek is.”
Fodor Ákos

„Az ember csak ott egészen ember, ahol játszik.”
Friedrich Schiller

„Nem azért felejtünk el játszani, mert megöregszünk, hanem attól öregszünk meg, hogy elfelejtünk játszani.”
George Bernard Shaw

„Amíg ezen a fejlődési szinten vagyunk, Mája elválaszthatatlan társként kísér bennünket. Nem pusztán megtéveszteni akar, hanem fátylával és mosolyával meg is akarja szépíteni azokat a nehéz tapasztalatokat, amelyeken mindannyiunknak keresztül kell mennünk, ha tényleg tanulni akarunk.”
Delia Steinberg Guzmán

„A játék a kutatás legjobb módja.”
Albert Einstein

„A munka a robottól abban különbözik, hogy személyes értelme van. Akkor is örülök, hogy megcsinálhatom, amikor fáradsággal jár. Nem tudják megparancsolni; megteszi az ember, ha nem parancsolják is. Belső parancs. Nevezzük a nevén: játék.”
Kornis Mihály

„Az élet olyan, mint egy kártyajáték. A kiosztott lapok adottak, de ahogy játszod őket, az szabad akarat.”
Jawaharlal Nehru

„Ne kényszerrel oktasd a gyermekeket, hanem játszva, úgy hogy előbb fürkészd ki hajlamukat.”
Platón

„Gyermekeinket már eleve törvénytisztelőbb játékhoz kell szoktatnunk; mert ha játékuk fittyet hány a törvénynek, s törvényszegőkké lesznek maguk is, akkor már lehetetlen belőlük törvénytisztelő és erkölcsös férfiakat nevelni.”
Platón

„A leghatásosabb nevelés, ha egy gyerek szép dolgokkal játszhat.”
Platón

„A nevelés lényege tehát a helyes vezetés, vagyis a gyermek lelkét játék közben kell elvezetni annak a szeretetéhez, amiben a jövendő embernek tökéletesnek kell lennie.”
Platón

kislány mászókán„Az ember csak akkor élvezheti a játékot és a munkát, ha közben nem azon jár az esze, egy másik dolgot kellene csinálnia.”
F. P. Adams

„Az az érzés, hogy gyorsan múlik az élet, nagyon fontos tapasztalattal ajándékoz meg. A tudás mindenből eltünteti a rosszat és a csúfot. A Tudással Mája játéka az élet sójává válik.”
Delia Steinberg Guzmán

„Veszteni? nyerni?
– ne, soha! csak játszani
szeretnék. Mindig.”
Fodor Ákos

„A társadalom játékában nincs egyenlőség. Ezt a mítoszt az emberek találták ki, hogy ne kelljen közreműködniük Mája játékában. Csakhogy Mája minden ember javáért játszik, míg azok, akik az egyenlőség mítoszát kitalálták, csak kevesek hasznát keresik: mindenki számára elrendelték az egyenlőséget, de ez önmagukra természetesen nem vonatkozik.”
Delia Steinberg Guzmán

„Érdemes volna azt játszanunk, hogy nem félünk; hogy szabadok vagyunk; hogy felelősségteljes polgárok vagyunk; hogy megbízunk egymásban; hogy tudunk segíteni a rászorulókon; hogy fel tudunk építeni egy jobb világot; hogy halandók vagyunk; hogy örökké élünk; hogy játék az élet; hogy nem játék az élet; hogy van értelme az ember életének.”
Hankiss Elemér


photo credit: Tambako The Jaguar via photopin cc és PlaSmart Inc via photopin cc és -JosephB- via photopin cc