Azt mondták... az intuícióról

pitypang„Intelligensen kitartani azt jelenti, hogy magasabbra emelkedünk.”
Delia Steinberg Guzmán

„Igyekezzünk »felülről« látni a nehézségeket, és tartsunk bizonyos lelki távolságot. A magasabb tudatszintről tágabb a kilátás, új ötletek és megoldások merülhetnek fel. A nehézségtől való távolságtartás nagyobb objektivitással vértez fel.”
Jorge Alvarado Planas

„A hétköznapi életben sötétnek látjuk a világosat, zavarosnak a tisztát, színtelennek a szivárványt. Ha mindennapi életeden felülemelkedsz, megpillanthatod a fényt, a tisztaságot, a színeket – s rajtuk keresztül önmagadat. Ha magadban mindezeket megtaláltad, felfedezed őket az emberekben is.”
Khioszi Tatiosz

„Tudni látni, azaz figyelemmel látni azt jelenti, hogy belső szemünkkel a formákon és a látszaton túl kutatunk, és felfedezésekre jutunk, hogy megismerünk, megértünk, tudunk. Ahhoz, hogy figyelemmel lássunk, fényre, azaz intuícióra, képzelőerőre van szükségünk.”
Delia Steinberg Guzmán

„Felfedezni valamit annyit tesz, mint látni, amit mindenki lát, és közben arra gondolni, amire még senki.”
Szent-Györgyi Albert

„Intuíción nem az érzékek változó tanúságát, vagy a helytelenül társító képzelet csalóka ítéletét értem, hanem egy tiszta és figyelmes elmének annyira könnyű és határozott felfogását, hogy ahhoz, amit megértünk, semmiféle további kétely nem fér.”
René Descartes

„Nyitottnak kell lennünk az intuícióra és az »őrült ötletekre«, amelyek akkor villannak belénk, miután hosszan töprengtünk a problémánkról. Sokszor a megoldás szinte magától érkezik, mint egy ihlet a tudattalanból, például amikor egy ideig nem foglalkoztunk a nehézségünkkel, és egy másik tevékenységgel kipihentük magunkat.”
Jorge Alvarado Planas

„Ha az ember benn áll egy völgyben, akkor a völgyet nem tudja felülről látni, de ha elindul, akkor felfelé haladva már más a rálátása arra a völgyre, amit elhagyott. Nem mást lát, csak másként lát. Olyat is meglát, amit a völgyből nem vehetett észre. A kaptatón felfelé már fontosabbnak látszik a csúcs, az ég, ami nem azt jelenti, hogy az ember cserbenhagyná a völgyet, hanem csupán azt, hogy jelentősen kitágul számára a látóhatár.”
Jókai Anna

„Új szemmel nézni
a régi képre: ez a
mi alkotásunk.”
Fodor Ákos

Nézz fel!„Ez a pillanat az extázisé: kapcsolatba lépünk egy másik, a miénktől különböző és minden tekintetben finomabb, szebb, tökéletesebb világgal. Olyan ez, mintha lenne egy nagy érzékenységű vevőkészülékünk, amelynek nem ismerjük a működését, sőt a kezeléséhez sem értünk. Csupán használni tudjuk, amikor éppen üzemel.”
Delia Steinberg Guzmán

„Ha napszerű nem volna már a szem,
Nem láthatná meg a napot sohasem.
S ha nem lappangna bennünk égi szikra,
Az isteni szép sohsem boldogitna.”
Johann Wolfgang von Goethe

„Nem az Idea ereszkedik le; az ember emelkedik. És az elme képes erre a csodára, ha megragadja a magasabb rendű eszmék fényét, és a rutin miatt elsötétedett eseményekre irányítja.”
Delia Steinberg Guzmán

„Ahogyan van szemetek, hogy a fényt meglássátok, van fületek, hogy a hangot meghalljátok, úgy van szívetek, hogy az időt megérezzétek. S minden idő, amit nem a szívünkkel érzünk meg, elveszett idő, akár a szivárvány színei a vaknak, a madár éneke a süketnek.”
Michael Ende

„Én úgy vagyok, hogy már száz ezer éve
nézem, amit meglátok hirtelen.
Egy pillanat s kész az idő egésze,
mit száz ezer ős szemlélget velem.”
József Attila

„A tompa elme számára az egész természet ólomszürke. A felvilágosodott elme számára az egész világ színekben tobzódik, és szikrázik a fénytől.”
Ralph Waldo Emerson

„Tévedsz, ha azt hiszed, hogy kapcsolatot találsz a dolgokkal, és megfogod, vágysz rájuk, lemondasz róluk és reméled, szétzúzod és szétszórod, meghódítod és birtokolod őket. Mert nem fogsz és nem tartasz meg, nem birtokolsz és nem veszítesz el, nem lelsz meg újra, nem remélsz és nem kívánsz egyebet, csak azt a fényt, amelyet a napjuk kölcsönzött nekik.”
Antoine de Saint-Exupéry

„A művész igazi hivatása: eljuttatni a fényt az emberi szív mélyébe.”
Romain Rolland

„A felhő nem tudja, miért éppen erre száll, s miért épp ily sebesen… Érzi a késztetést: most erre van az út. De az ég tudja az okot és a célt minden felhő mögött, s tudni fogod te is, ha elég magasra szállsz, hogy túlláss a láthatáron.”
Richard Bach

„Nélkülözhetetlen az olvasás és a gondolkodás. Ez nem valamiféle agytorna, hanem a szó-gondolatok érlelése intuíciónk termékeny földjében. Van amit megértünk, mert már megéltünk hasonlót, és van amit a lélek érettsége tesz megragadhatóvá számunkra.”
Delia Steinberg Guzmán

ajtó„Ahhoz, hogy együtt élhessünk, ki kell tágítanunk tudatunkat és befogadni minden élőt. Meg kell értenünk, hogy az Élet mindenben ott van, és meg kell ragadnunk a világegyetem végtelenségét.”
Jorge Angel Livraga

„Ha szilárd akarattal egy kicsit feljebb fordítjuk belső tükrünket, a világ sötétebb oldala már csak derengeni fog, a fénylő ég pedig szépséget és derűt hoz majd szívünkbe. A siker és a vidámság magától szegődik hozzánk, és bölcsességünk fejlődésével felfedezzük a valódi csodákat és a látható dolgok mögött rejlő indítóokokat.”
Delia Steinberg Guzmán