Azt mondták… az időről

waiting time„Van egy nagy, mégis egészen hétköznapi titok. Mindenkinek része van benne, mindenki ismeri, de csak kevesen gondolnak rá. A legtöbb ember tudomásul veszi, csöppet sem csodálkozik rajta. Ez a titok az idő. Van naptár, van óra, hogy mérje, de ez mit sem jelent, hiszen mindenki tudja, egy-egy óra néha örökkévalóságnak tetszhetik, el is suhanhat, akár egy pillanat – attól függ, mit élünk meg abban az órában. Mert az idő élet. Az élet pedig a szívünkben lakik.”
Michael Ende

„Az idő nem más, mint lét és nemlét kapcsolata.”
Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij

„Ott suhog felettük kérlelhetetlen, fásult egykedvűséggel, aki átlép mindenen, akit át nem lép senki, akit sem elhagyni, sem megelőzni nem lehet, aki nem kérdez, de nem is válaszol, nem nevet, de nem is sír, aki nem született, de nem is hal meg, aki végtelen és örök, s ez az úr: az Idő.”
Fekete István

„Hű barát az idő: felnyitja a szemeket, meghozza a tisztánlátást; tetté érleli a szándékot, alkotássá emeli a gondolatot; lecsöndesíti a szenvedélyeket, elhamvasztja az indulatokat: a vadat megszelídíti, a mimózát fölbátorítja; szétzúzza a lélek kőképződményeit, lekapargatja a szív mészkőlerakásait – aki látni s hallani tud, megérti üzenetét.”
Khioszi Tatiosz

„Az idő becses ajándék, azért kaptuk, hogy okosabbak, jobbak, érettebbek és tökéletesebbek legyünk általa.”
Thomas Mann

„Az idő a legfőbb értékünk, egyéni jussunk, amelyet hozzánk mért az Isten, a természet, vagy hívhatjuk, ahogyan akarjuk.”
Jorge Angel Livraga

„Minden a másé, csak az idő a miénk.”
Lucius Annaeus Seneca

„Az idő – ha van –
tágul-görbül, mint a tér:
mosttól mostig tart.”
Fodor Ákos

„Az idő igaz,
S eldönti, ami nem az.”
Petőfi Sándor

„Minden, mi él, az egyenlő soká él,
A százados fa s egynapos rovar.
Eszmél, örül, szeret és elbukik,
Midőn napszámát s vágyait betölté.
Nem az idő halad: mi változunk,
Egy század, egy nap szinte egyre megy.
Ne félj, betöltöd célodat te is,
Csak azt ne hidd, hogy e sártestbe van
Szorítva az ember egyénisége.”
Madách Imre

„Az idő nem rabolja el a fiatalságot. Elhasználja a testeket, de olyan belső tapasztalatot hoz, amely örök fiatalságot és egyre növekvő bölcsességet ad.”
Delia Steinberg Guzmán

„Senki sem gondolja, hogy tartozna valamivel, ha időt kapott, holott ez az egyetlen dolog, amelyet még a hálás ember sem tud viszonozni.”
Lucius Annaeus Seneca

„Az embereknek egyre kevesebb az idejük, habár mind azon igyekszik, hogy minél több időt spóroljon. De látjátok, épp ez az idő, amit megspóroltak, veszett el az embereknek.”
Michael Ende

„Nincs erősebb, mint ez a két harcos: a türelem meg az idő; ezek mindenre képesek.”
Lev Tolsztoj

„Élni annyit jelent, mint tettekben, érzésekben, gondolatokban megélni az életet. Ez a tapasztalás az időben történik, így végső soron az idő a legszűkösebb erőforrásunk… Épp ezért a leglényegesebb döntéseink közé tartozik, hogy mire szánjuk és mire szenteljük az időnket.”
Csíkszentmihályi Mihály

hosszú záridős kép„Nem az a baj, hogy kevés idő áll a rendelkezésünkre, hanem főképp az, hogy sokat elfecsérelünk abból, ami adatik.”
Lucius Annaeus Seneca

„Aki képes haszontalanul elherdálni egy órát, még nem jött rá, milyen értékes az élet.”
Charles Darwin

„Használd az időd, hisz oly sebesen itthagy;
a rend beosztásra tanít majd.”
Johann Wolfgang Goethe

„Markolj meg minden órát. Tedd rá kezed a mára, és kevésbé fogsz függeni a holnaptól. Míg késlekedünk, elfut az élet.”
Lucius Annaeus Seneca

„A tapasztalat és az idő szorosan összefüggenek, és a bölcsesség felmérhetetlen kincseit őrzik magukban, de ezeket fel kell fedezni, különben legyőzhetetlen akadállyá válnak. Mint ahogyan léteznek rosszul feldolgozott tapasztalatok, ugyanúgy van lesújtó és nyomasztó idő is. A rossz emésztést okozhatja a rossz minőségű táplálék, de a rossz választás is, illetve ha nem rágunk rendesen. A súlyos idő hasztalan hulladékkal van telítve. Jóllehet az idő egy másik dimenzió, de ott is van, amit meg kell emészteni és amit ki kell választani.”
Delia Steinberg Guzmán

„Azon, hogy ennyi és ennyi, nem pedig háromszáz fontot nyomsz, ugye nem bosszankodol? Éppen így nem számít az sem, hogy ennyi meg ennyi, és nem több évig kell élned. Mert amint a neked jutott anyaggal elégedett vagy, úgy a kiszabott idővel is meg kell elégedned.”
Marcus Aurelius

„A múlt nem a tied, csak az utána vonuló árnyék. A jövő nem a tied, csak az elébed vetődő sugara. Az óra a tied. Csupán az óra, amelyben élsz. Ne siess ki belőle.”
Gárdonyi Géza

„El kell felejtenünk a napok és az órák fogalmát, hogy jobban odafigyelhessünk a percekre.”
Lao-ce

„Mit nem fogadtál el a pillanattól, az öröklét sem adja vissza már.”
Friedrich Schiller

„Az időnek olyan minősége van, amely nem áll közvetlen kapcsolatban a mennyiséggel. Sok időt eltölthetünk egy munkával, de ez még nem jelenti azt, hogy eredményesek is voltunk benne. Ha elemezzük az egy nap során elveszett órák számát, amikor a tudat aludt vagy kalandozott, meglátjuk, hogy még nem értjük, milyen az intenzíven élt idő minősége, amely ráadásul segít abban, hogy minden feladatunkat időben befejezzük.”
Delia Steinberg Guzmán

„Az idő lelki viszonyulás. Élj intenzíven és könnyedén, de ne téveszd szem elől célodat, és így nem kell sok idő hozzá, hogy az álmod valóra váljon.”
Jorge Angel Livraga

„Ha engedjük »elmúlni az időt«, elveszítjük a lehetőségeket. Az időt figyelembe véve a dolgok más-más értékkel bírhatnak. Ami ma jó, holnap már káros lehet. Az egyszerű és mély népi bölcsesség azt mondja: »amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra«. Mert a lehetőség ma van, holnap talán már nem is lesz…”
Delia Steinberg Guzmán

„Mert nincs napkelte kettő, ugyanaz,
Mert minden csönd más, minden könny – vigasz,
Elfut a perc, az örök Idő várja,
Lelkünk, mint fehér kendő leng utána…”
Reményik Sándor

„Minden pillanatnak önálló értéke van, megvan a saját vonzó és taszító oldala; és lehet, hogy az utána következő pillanat épp csak annyira hasonlít majd rá, mint a sötét éjszaka a verőfényes nappalra.”
Jorge Angel Livraga

„Három dolog soha nem tér vissza: a kilőtt nyíl, a kimondott szó és az elmúlt nap.”
Georg Friedrich Daumer

„Ne felejtsd, hogy mindenki csak a jelenben él, ez pedig röpke pillanat, a többi idő vagy már elmúlt, vagy bizonytalan.”
Marcus Aurelius

„Tetteink és szükségleteink beosztása nélkülözhetetlen, ha jól akarunk kijönni az idővel. Mindenkinek sok a feladata, és mindegyiket fontosnak is tartjuk. Ezért helyet kell adnunk nekik. A tér és az idő szövetségesek: a megfelelő hely és a megfelelő időzítés összefonódnak. Ehhez nagy adag rendre és szervezettségre van szükség.”
Delia Steinberg Guzmán

„Ne becsüljük le a múltat, inkább tekintsünk rá úgy, mint a jelen gyökerére. A jelent pedig lássuk olyan erős törzsnek, amely fenntartja a jövő lombozatát.”
Jorge Angel Livraga

„A múlt a jelen alakja; a jövő a jelen illata.”
Weöres Sándor

„Múlt nélkül nincs jövő, s mennél gazdagabb a múltad, annál több fonálon kapaszkodhatsz a jövőbe.”
Babits Mihály

„Ahogyan a múltunkat sokféleképpen magyarázhatjuk, jelenünket számtalan módon megváltoztathatjuk, és különféle lehetséges jövők állnak előttünk.”
Szókratész

évgyűrű-óra„Ne vergődj a múlt hálójában, mert még az Istenek sem változtathatnak egy szemernyit sem azon, ami már megtörtént; viszont a legkisebb lénynek is van lehetősége változtatni valamennyit a jövő kimenetelén.”
Jorge Angel Livraga

„Az idő korántsem olyan, amilyennek látszik. Nemcsak egy irányban halad, hanem egyszerre létezik benne a jövő a múlttal.”
Albert Einstein

„A gyorsaság az idővel összhangban végzett cselekvés, az idő életteli ritmusának a követése. A természetben semmi sem áll meg, minden folyamatosan járja saját útját, és – akár látjuk, akár nem – egy meghatározott cél felé halad. Ki kell fejlesztenünk ezt az erényt, hogy győzelmet arathassunk.”
Delia Steinberg Guzmán

„Óh idő, te egy egész!
Nincsen neked sem kezdeted, se véged;
És csupán a véges ész
Szabdalt fel apró részeidre téged.
Téged szűlt-é a világ?
Vagy a világot is te szűlted éppen?
Mert ha csak nincs napvilág,
Nem mérhetünk időt mi semmiképpen.”
Csokonai Vitéz Mihály

„Egy óra nem csupán egy óra; sokkal inkább egy illatokkal, hangokkal, tervekkel és hangulatokkal megtöltött edény.”
Marcel Proust

„Ahogyan van szemetek, hogy a fényt meglássátok, van fületek, hogy a hangot meghalljátok, úgy van szívetek, hogy az időt megérezzétek. S minden idő, amit nem a szívünkkel érzünk meg, elveszett idő, akár a szivárvány színei a vaknak, a madár éneke a süketnek. De van vak meg süket szív is, amely semmit se érez, épp csak ver.”
Michael Ende

„Hánynak-vetnek a külső események? Találj már rá időt, hogy valami jót tanulj, s szüntesd be az ide-oda kapkodást.”
Marcus Aurelius

„Az idő takarójába szőtt folyamatosság titkos szálait nem könnyű megtalálni és megmagyarázni. De a lélek titkait mindig a megmagyarázhatatlan őrzi, s érte érdemes megismerni a múltat a jövő kedvéért.”
Wass Albert

„Minden elmúlik, hogy újrakezdődhessen… A virágok elhervadnak, de az illatuk mindig ugyanaz, hiába múlnak el az évszázadok. A természet ciklikus, és ez az oka annak, hogy a népek életében is van alkonyat és hosszú éjszaka… de mindig eljön a hajnal… örökkön-örökké…”
Jorge Angel Livraga
 

photo credit: Philip Edmondson and Frank Pierson and Michael Himbeault via Flickr

Cimkék