Azt mondták… a harcos belső fegyvereiről

kard„Az igazi harcos mindig három fegyvert tart magánál: a békesség ragyogó kardját; a bátorság, bölcsesség és barátság tükrét; a megvilágosodás értékes drágakövét.”
Uesiba Morihei

„Tudatlanságból fakadó, szívedbe férkőzött kételyedet nyesd szét a tudás kardjával.”
Bhagavad-gíta

„A nagy intellektus és a túl sok tudás kétélű fegyver, jóra és rosszra egyformán használható eszköz. Ha ezek a tulajdonságok önzéssel párosulnak, tulajdonosuk az egész emberiséget arra fogja felhasználni, hogy önmagát felmagasztalja, és céljait elérje; ha pedig önzetlen, emberbaráti célokra irányulnak, akkor a tömegek megváltásának eszközévé lesznek.”
H. P. Blavatsky

„Nincs hatalmasabb erő, mint a tudás: a tudással felfegyverzett ember – legyőzhetetlen.”
Makszim Gorkij

„Ha ismerjük az ellenséget és ismerjük magunkat is, akkor száz csatában sem jutunk veszedelembe; ha azonban nem ismerjük az ellenséget, csak magunkat ismerjük, akkor egyszer győzünk, másszor vereséget szenvedünk; és ha sem az ellenséget, sem magunkat nem ismerjük, akkor minden egyes csatában feltétlenül végveszély fenyeget bennünket.”
Szun-ce

„Csak két hatalom létezik a világon: a kard és a szellem. Hosszú távon azonban a szellem mindig meghódítja a kardot.”
Bonaparte Napóleon

„A tanulás a legerősebb fegyver, amivel megváltoztathatod a világot.”
Nelson Mandela

„Az elme szeszélyes és nyughatatlan, nehéz vigyázni és visszafogni. A bölcs ember úgy összpontosítsa elméjét, mint ahogy az íjász célra tartja a nyílvesszőt.”
Dhammapada

„Úgy tűnik, sokkal nehezebb legyőzni a láthatatlan szenvedélyeket, mint fegyverrel meghódítani a látható világot.”
Mahatma Gandhi

„Van a háborúnak egy törvénye, amelyik így szól: a tiszta fegyverek győznek a szennyes fegyverek fölött.”
Wass Albert

„Uralkodj magadon, s ne engedd se a dühnek, se a pániknak, hogy legyőzzön. Vigyázz arra, mit mondasz, mert néha nagyobb sebet lehet ejteni egyetlen szóval, mint egy karddal.”
Jorge Angel Livraga

„Nincs erősebb, mint ez a két harcos: a türelem meg az idő; ezek mindenre képesek.”
Lev Tolsztoj

Ueshiba„A szél, a zápor, a hóvihar, az örvény összevissza küzdő harcosok, le lehet győzni őket. A viharral fegyver nélkül is szembe lehet szállni. Kifoghatunk az erőszakon, amely néha a támadható oldalát fordítja felénk, megtántorodik vagy elhibázza a csapást. De a nyugalommal szemben tehetetlenek vagyunk. Sehol sem sebezhető.”
Victor Hugo

„Van egyfajta alázat, mely fegyver is, van egyfajta meghajlás, melyre csak meghajlással lehet válaszolni. Nem mondom, hogy dobd el a kardot. De ne hadonássz vele. Tartsd szerényen, mint a középkor embere, aki tudta, hogy a karddal nemcsak marhát és házat, hanem hitet és eszmét is lehet védeni. Erős akarsz lenni? Maradj nyugodt, figyelmes és alázatos.”
Márai Sándor

„Aki, bár ártatlan, elszenvedi a sértést, korbácsütést, bilincset, akinek egyetlen fegyvere a kitartás és lelkierő, azt nevezem bölcsnek.”
Dhammapada

„A belső elmélkedés újabb tapasztalatokat hoz, de úgy, hogy nem kell megismételnünk régebbi tetteinket, mert ha vissza is nyúlunk a múltba, valójában a jövő felé lépünk, és ezzel több és jobb lehetőség nyílik előttünk. Mint amikor a kar hátrafelé húzódik, hogy megfeszítse az íjat a nyíl kilövése előtt, a tudat ilyenkor nyer erőt a már átélt pillanatokból, hogy a jövő felé induljon.”
Delia Steinberg Guzmán

„A legnagyobb dicsőség nem az, ha soha nem vallunk kudarcot, hanem ha minden bukás után képesek vagyunk felemelkedni.”
Nelson Mandela

„Előtted a küzdés, előtted a pálya,
Az erőtlen csügged, az erős megállja.
És tudod: az erő micsoda? – Akarat,
Mely előbb vagy utóbb, de borostyánt arat.”
Arany János

„Az erő és a bátorság akaratod fegyverhordozói.”
Jorge Angel Livraga

„A vas tele van szennyeződésekkel, amelyek törékennyé teszik, de a kovácsolás során acéllá válik és borotvaéles kard lesz belőle. Az ember ugyanígy fejlődik.”
Uesiba Morihei

„A tűz ellen csakis tűzzel lehet felvenni a harcot.”
Nelson Mandela

„A legerőteljesebb fegyver a földön az emberi lélek tüze.”
Ferdinand Foch

„Amit rossznak tartunk… gyakran élénkítő és erősítő jóra változtatható, ha a szenvedő belső beállítottsága gyávából harcosra változik.”
William James

„Tanulj meg mosolyogni. A mosolyban varázslatos erő rejlik. Amíg az ember mosolyogni tud, addig képes a további harcra. És aki harcol, az győzhet is.”
Marcus Aurelius

„Három kincsemhez ragaszkodom:
első a szeretet,
második a mérték,
harmadik a tartózkodás.
Szeretek, ezért bátor vagyok,
mérték által hatalmas vagyok,
visszavonulok, hát vezető vagyok.
Manapság
szeretet nélkül merészkednek,
mérték nélkül vezérkednek,
tartózkodás nélkül hatalmaskodnak:
ezért elpusztulnak.
Aki tapintattal vezet hadat,
győzelmet arat;
a szeretettel védekező legyőzhetetlen.
A természet fegyverezi
s a szeretet védelmezi.”
Lao-ce


photo credit: Gentleness via photopin cc