2017, a Jin Tűz Kakas éve – Légy hű önmagadhoz!

Szerző


jin tűz kakas éveA kínai asztrológiában 12 állatövi jegy (Földi Támasz) követi egymást, amiket meghatároz az adott év eleme. Az Öt Változó Állapot, más néven Öt Elem – Fa, Tűz, Föld, Fém és Víz – mindegyike két évig fejti ki hatását (Jang és Jin), így alkotják a 10 Égi Cselekvőt. A Földi Támaszok és Égi Cselekvők egymás utáni sorrendje egy 60 évente ismétlődő kört jár be. Idén a Kakas jegy és a Jin Tűz adják azt a minőséget, amelyet követve nagyobb összhangot érhetünk el a természettel és önmagunkkal.


A kínai asztrológiában és a Négypillér sorsfejtésben 2017-ben február 3-án, magyar idő szerint 15.34-kor kezdődött az új napév (közel van, de nem esik egybe a kínai holdújév tavaszünnepével). Jellegének két összetevőjét, a Jin Tüzet és a Kakas jegyet is a dolgok beérésével, az aratással, a beteljesüléssel, a felnőtté válással hozzák kapcsolatba.
A 2014-ben, a Jang Fa elemmel kezdődött ciklusnak most egy aktív, átalakításokra sarkalló pontjához értünk. A legfontosabb kérdések idén ezek lesznek: Min változtassunk? Képesek vagyunk-e felismerni valódi erőnket, amely kibontakoztatásra vár? Le tudjuk-e csiszolni magunkról az évek során ránk rakódott berozsdásodott szokásainkat és beidegződéseinket? Elég bátrak vagyunk-e felvállalni saját erőnket? – Persze joggal gondolhatjuk, hogy ezekkel minden évben lehet foglalkozni, ahogy az előző, Jang Tűz Majom évében is felhívták rá a figyelmünket. Míg azonban tavaly több külső változtatás volt időszerű (vagy végül rákényszerültünk), az idén elsősorban a Jin oldalon, magunkban kell folytatni a munkát.

Jin Tűz – a belső élet szelíd fénye

gyertyasorIdén egy sokkal lágyabb, bensőségesebb Tűzzel lesz dolgunk, mint az előző évben. Az éjjeli lámpáshoz vagy mécseshez hasonlatos. A Jin Tűz este kel életre, de egész éjjel kitartóan világít a fénye, és ereje nem gyengébb Jang párjánál. Ez a belső világunk, a képzelőerőnk, a belső életünk, efelé fordulunk, mikor becsukjuk a szemünket. Ha tápláljuk belső gazdagságunkat, akkor lesz mit megosztanunk másokkal, lesz miből merítenünk a nehéz helyzetekben. Egyedül sem leszünk magányosak, feltaláljuk magunkat a világ forgatagában. Mindebben idén a Kakas támogat minket.

Kincskereső Kakas

A Kakas rátalál a valódi értékekre, és lehetővé teszi, hogy önmagad legyél. Nem azt a tudást keresi, amelyet az iskolában, családban vagy munkahelyen sajátítottunk el, hanem azokat a rejtett értékeket, amelyeket születésünktől fogva hordozunk, és arra várnak, hogy felszínre hozzuk őket. Minden ide tartozik, amiben ki tudunk teljesedni, és amivel majd gazdagítani tudjuk világunkat. Lehet művészet, szaktudás, erény vagy bármilyen hétköznapi tevékenység, ami belső lényegünkből fakad. Olyan kincsek, amelyek bárhol és bármikor megszólítanak minket, amelyekért képesek vagyunk akár szabadidőnkből is áldozva tenni, tanulni, gyakorolni. Valódi erőnket testesíti meg, ami virág rácsonönmagában véve se nem jó, se nem rossz, mi döntjük el, hogy miben vetjük latba, mire használjuk ezt az erőt. A felnőtté válás így azt jelenti, hogy felismerjük a belső mozgatórugóinkat, álmainkat, és a Kakas bátorságával teszünk érte, hogy megvalósuljanak.
A Kakas magában hordozza a Jin Fém minőséget. A Fém segít leválasztani a régit, a feleslegeset, a mulandót, és kikristályosítani mindazt, ami értékes. Akiben kevés van a Fémből, az nehezen engedi el a problémákat, rengeteget rágódik és nem tudja magát egykönnyen túltenni a megpróbáltatásokon. A Jang Fém kívül vág, változtat a külső körülményeken, míg a Jin Fém magában nyisszantja el a rágódás fonalát. Segít felismernünk a rossz szokásainkat, ragaszkodásainkat, berögződéseinket. Általa szembe tudunk nézni azzal, ha például más munkát kellene végeznünk, ha lakásunkban nem tudunk töltődni, vagy ha egy hozzánk közel álló személlyel, akihez kötődünk, már különböznek a törekvéseink stb.

Tűz és Fém: Ellentétek közt egyenesen

Az Öt Változó Állapot ciklusában az évhez tartozó Tűz és a Kakasban rejlő Fém egymást korlátozó, szabályozó elemek. Míg tavaly a Jang Fém és Tűz erőteljesen feszült egymásnak, addig a Jin Fém és Jin Tűz inkább finoman hatnak egymásra. A Tűz szabályozza a Fém túlműködését, amikor a Fém élesen elvágná azt is, amit nem lenne szabad. A Fém cserébe nem enged teret a Tűz túlkapásainak, amikor mindent egyszerre akar, és közben elégedetlen, mert nem érte el az irreálisan túlméretezett célokat. Ehelyett a józan belátás erejével, a Kakas éleslátásával segít elengedni a felesleges félelmeinket, frusztrációinkat, megfelelési vágyunkat. Így könnyebben megőrizzük az irányt, nem kóválygunk el túl messzire a kitűzött célunktól.
Mindez megkívánja, hogy nagyon nyitottan és őszintén nézzünk szembe magunkkal. Fontosak lesznek a megérzések, a belső hangunk szava. Most ne hagyjuk el az ismert utat a hirtelen felvillanó, kockázatos, bizonytalan megoldásért.

A békés belső harcos

A régi írásokban öt erényt tulajdonítanak a Kakasnak: ékesszóló, kitartóan küzd, bátor, jóindulatú és megbízható. Minderre nekünk is szükségünk lesz, ha a természettel összhangban szeretnénk mozogni, de a kitartó munka meghozza gyümölcsét. A Jin Fém nem támad, hiszen nem kívül aktív, hanem belül. Környezetéhez kedvesen és szeretettel fordul, megértően és támogatóan szemléli mások eltérő, másmilyen viszonyulását.
A Tűz és Fém között a tavalyi évhez hasonlóan a Föld elem lesz az összekötő kapocs, ami harmóniát hoz. A Jin Föld önmagunk felvállalásának ad teret. A Tűz és Fém játékában ez teremt egyensúlyt és stabilitást. Megtalálhatjuk tengelyünket, valódi központunkat, ahová visszatérhetünk megpihenni, erőt meríteni.
Ha ki is fordul körülöttünk négy sarkából a világ, érezzük, hogy mindez csupán egy természetes változás, ami az élet velejárója. A Tűz folyamatos mozgásra késztet, a Fém viszont megállásra, tapasztalatlevonásra, rendrakásra. A kettő között a stabil Föld követi a változást, szilárd alapot ad hozzá. Nem tesz merevvé, hiszen közben tudjuk, hogy a lényeg nem változik, így nem ragadtatjuk el magunkat, nem esünk kétségbe, bölcsen, nyugodtan haladunk. Ha azonban nem tisztáztuk le magunkban, hogy mit akarunk, mit szeretnénk tenni és letenni, akkor ezek a kis „földrengések” magukkal sodornak és könnyen úgy érezhetjük, hogy kicsúszik a lábunk alól a talaj.
szemlélődés hexagramNem véletlen, hogy a Kakas jegyéhez a Ji King 20., „Szemlélődés” hexagramját társítják. Másik nevén „A belső győzelme”, ahol a Jin vonalak száma felülkerekedik a Jangokén. Most nem a hétköznapi élettel, a külcsínnel, a külső megvalósítással kell foglalkozni.
A nyugalomra lelt tudat letekint a hegyről, ott marad, nem csúszik le magasba emelt szintjéről, nem engedi, hogy a világ beszippantsa. Megőrizzük szemlélődő viszonyulásunkat, belső önmagunkat, miközben a tudatunk hagyja, hogy a dolgok haladjanak a maguk ritmusában, nem próbáljuk megváltoztatni őket.
Tavaly aktívan részt kellett venni a helyzetekben, megnyilvánulni, cselekedni, helytállni a gyorsan alakuló események közepette. Most fontosabb, hogy befelé figyeljünk, a belső hangunkkal Nikéazonosuljunk, vagy egyre gyakrabban meghalljuk.
Tegyünk azért, hogy mélyebben megismerjük magunkat, a szellemi törekvéseit, amelyeket talán már rég elfeledtünk a hétköznapok során. Élvezzük a csendes szemlélődést, amely kifelé lágyan viszonyul, de belül szilárdan megtartja a tengelyét, hogy egy év múlva visszatekintve azt mondhassuk majd: „Igen, éltem a Piros Kakas adta lehetőséggel, jobban ismerem a szívem vágyát, mertem változtatni és elhagytam a gúzsba kötő megszokásaimból. Belül erősödtem.”


 

photo credit: Aftab Uzzaman és bill via Flickr