Budapest

Dühös vagyok minden percben, és nem tudom, miért…

Dátum: 
2013. november 23. szombat, 16:00
Helyszín: 
Főnix Kultúrműhely, Budapest, VIII. ker., Rigó u. 6–8.
Ütközések, tábla„A Szophia Filmklubban a filmekhez kapni szoktunk előre egy szempontot, de most ennyi a kérdés: Mi lehet a szempont?” – kérdezte Kovács Balázs, a filmklub vezetője, az Ütközések című film vetítése előtt a 2013. november 23-i este megnyitásaként.

Az élet matematikája

Dátum: 
2013. november 21. csütörtök, 18:30
Helyszín: 
Főnix Kultúrműhely, Budapest, VIII. ker., Rigó u. 6–8.
Avagy: Ezt add össze! – előadás, beszélgetés és zenés matekóra

Platón és ArisztotelészAz ókor beavatott filozófus-bölcsei és tanítványaik számára a számtan és a mértan az élet rejtett törvényszerűségeit írták le. A modernkori matematika sok szempontból kiegészíti és felülmúlja a régit, de alig ad támpontokat saját magunk és a körülöttünk lévő világ megértéséhez.

– A számok mint az élet szimbólumai
– A természet matematikája: arany arányok
– Út a káosztól a harmónia felé
– Számtanpéldák hangszerekkel
Belépődíj: 
díjtalan

Formabontó matekóra… filozófusoknak

Dátum: 
2013. november 21. csütörtök, 18:30
Helyszín: 
Főnix Kultúrműhely, Budapest, VIII. ker., Rigó u. 6–8.

Előadás az élet matematikájáról A filozófia világnapján

Platón Akadémiájának bejárata fölött ez a felirat díszelgett: „ne tegye be ide a lábát, aki nem járatos a geometriában”. De miért tartotta olyan szorosnak az ókori filozófus a matematika és a filozófia kapcsolatát? Többek közt erről szólt Sztanek Péter előadása a Főnix Kultúrműhelyben A filozófia világnapján, a platóni akadémia 2400. évfordulójára rendezett négyrészes előadássorozat záróakkordjában.

Halál utáni élmény – testközelből

Dátum: 
2013. november 20. szerda, 18:30
Helyszín: 
Főnix Kultúrműhely, Budapest, VIII. ker., Rigó u. 6-8.

2 delfin„Kipróbáltam, milyen lehet a halál utáni lét” – ezzel a szokatlan élménnyel térhettek haza a résztvevők az Új Akropoliszból A filozófia világnapja alkalmából rendezett Platón-hét harmadik estéjéről 2013. november 20-án.

Az előadók – Klebercz Orsolya és Kovács Balázs – Egyszer élünk? Platón szerint nem! címet viselő előadásukban körbejárták, vajon hogyan is viszonyulunk a halálhoz és mennyiben befolyásolja mindez életünket.

Egyszer élünk? Platón szerint nem!

Dátum: 
2013. november 20. szerda, 18:30
Helyszín: 
Főnix Kultúrműhely, Budapest, VIII. ker., Rigó u. 6-8.
Avagy: Válassz megfontoltan! – előadás, beszélgetés és játékos önsorsfonás

„Én halni indulok, ti élni; de hogy kettőnk közül melyik megy jobb sors elé, az mindenki előtt rejtve van.”
(Platón: Szókratész védőbeszéde)
Belépődíj: 
díjtalan

Platón fiam, megint politizálsz?

Dátum: 
2013. november 19. kedd, 18:30
Helyszín: 
Főnix Kultúrműhely, Budapest, VIII. ker., Rigó u. 6-8.
Avagy: Dönts bölcsen! – előadás, beszélgetés és filozófiai-logikai társasjáték államformákkal

farkas, pódium, birkaPlatón politikai gondolatai lassan kétezer-ötszáz éve termékenyítik meg újra és újra a gondolkodók nemzedékeit. Ennek egyik fő oka az, hogy Platón a gyakorlati politika kiváló ismeretét a filozófiai gondolkodás magasztos eszméivel társítja. Ezért tud hatni a mai napig. Platón állama egy ésszerű, egységesítő és harmonizáló erőt képvisel, amely nem a részek vágyainak és érdekeinek akar megfelelni, hanem egy magasabb, emberhez méltó célnak, amelyet ő fejlődésnek, tökéletesedésnek nevez.
Belépődíj: 
díjtalan

Kinél legyen a gyeplő?

Dátum: 
2013. november 19. kedd, 18:30
Helyszín: 
Főnix Kultúrműhely, Budapest, VIII. ker., Rigó u. 6-8.

előadásRusznák György történész 2013.

Erények – a platóni állam alapkövei

Dátum: 
2013. november 18. hétfő, 18:30
Helyszín: 
Főnix Kultúrműhely, Budapest, VIII. ker., Rigó u. 6-8.
Platón Akropolisz piramisAvagy: Végy mintát a jóból! – előadás, beszélgetés és Erénykerék-pörgetés, mintakép-alkotás

Az ógörög areté szó erényt, kiválóságot jelent, legyen szó tárgyakról, állatokról vagy emberekről. Az emberre jellemző kiválóságot Platón a megértéshez, valamint a Jó tudásához társítja. Az összes, látszólag különböző erényünk mögött ez az egy idea rejlik, amely kulcsot ad az ember kiteljesedéséhez. Ha ugyanis tudjuk, hogy mi valóban jó, akkor nagyobb esélyünk van arra, hogy az adott helyzetben helyes döntést hozzunk. Ettől megváltozik életünk minősége és a környezetünkkel való kapcsolatunk is.
Belépődíj: 
díjtalan

Platón ma? Platón, ma!

Dátum: 
2013. november 18. hétfő, 18:30
Helyszín: 
Főnix Kultúrműhely, Budapest, VIII. ker., Rigó u. 6–8.
Programsorozat az Akadémia megalapításának 2400. évfordulója alkalmából

Előadások és beszélgetések, kiállítás, önismereti túra, Erénykerék, kvízek, kalandos önsorsfonás, filozófiai-logikai társasjáték, felolvasás Platón párbeszédeiből, zenés matematika

Programsorozatunkban a Platón tárgyalta legfontosabb gondolatokból kiindulva, az emberi élet alapvető kérdéseiben vizsgálódva keressük az életet teljesebbé tevő elveket és célokat. Ezek mentén megszülethetnek bennünk a lehetséges stratégiák a mindennapjainkban felmerülő számos konfliktus kezelésére, döntéshelyzet és nehézség jó megoldására. Mindezek lehetővé teszik, hogy a „bölcsesség keresése” távoli célból megfoghatóvá, életmóddá váljék.

Platón aktualitása

Platón és a pillecukor

Dátum: 
2013. november 18. hétfő, 18:30
Helyszín: 
Főnix Kultúrműhely, Budapest, VIII. ker., Rigó u. 6-8.

Elkezdődött a Platón-hét az Új Akropoliszban

Erények arcképcsarnokaNehéz megállni, hogy ne faljuk be a pillecukrot, ami ott figyel a tányérunkon, éppen az orrunk előtt. És még nehezebb, ha 5-6 éves gyerekek vagyunk, és nagyon szeretjük a pillecukrot. Igaz, azt mondták, ha két percig sikerül, kapunk kettőt… a kínzó kérdés tehát: faljam be most ezt az egyet, vagy várjak, és később a kettőt? A „vicces videót” nézve behelyettesíthette ki-ki a saját pillecukrát. Az Új Akropolisz, A filozófia napja alkalmából meghirdetett programsorozatát Deák Szilvia „Erények, a platóni állam alapkövei” című előadása nyitotta meg. A mértékletesség az első a platóni sarkalatos erények sorában, és megalapozza az összes többit (bátorság, bölcsesség, igazságosság). Nincs ebben semmi „ókorias”, a vágyak hajszolása, a „carpe diem” témája nagyon is aktuális.