Kiadványaink

Könyveink interneten keresztül kedvezményes áron megrendelhetők.
Ha valamelyik kiadványunk felkeltette érdeklődését, kérjük, írjon e-mail címünkre. A kiválasztott kiadványt a bolti árhoz képest így 20% kedvezménnyel személyesen is megvásárolhatja Központunkban vagy székhelyeinken, illetve postaköltség ellenében 5 munkanapon belül kiszállítjuk. Ha a megvásárolt kötetről számlát is szeretne, kérjük, jelezze levelében, és tüntesse fel a számlázási nevet, címet, valamint a postacímet is. Az árakról alább, az egyes kiadványoknál tud tájékozódni.
Várjuk érdeklődését, jelentkezését! Mosolygás

Fortuna füzetek

A Fortuna füzetek szerteágazó témákat ölelnek fel, közös azonban bennük a filozófiai megközelítés. A felszín mögé vezetik a tekintetet, az okokra és a miértekre kérdeznek rá. A filozófia a rácsodálkozni képes, kereső emberhez szól, segít megtartani lelkének frissességét, így könnyebben kiismerheti magát az élet labirintusában.


Gondolkodjunk
A győzelem
művészete
A Tavasz
ezoterikus
értelmezése
Leonardo
gépezetei
A császár
utolsó diadala
Tesla
 

Szenet –
az átkelés játéka

Madárjóslás
az ókori
Rómában

Tesla –
egy brilliáns elme
és egy kivételes
ember

 

Könyvek

 

Erénynek erejével könyv A nő az istennők lánya könyv Összpontosítás és belső felébredés könyv Lencsén át a bölcsességig könyv  
A nő, istennők leánya Összpontosítás és
belső felébredés

Ankor, Atlantisz utolsó hercege könyv Agyagmaszk
 
Ankor, Atlantisz
utolsó herceg
Az önismeret
íránytűje
Agyagmaszk  

 

Erénynek erejével – mesék, novellák, esszék szépségről, jóságról és igazságosságról

Megjelenés éve: 
2015
Ára: 
1900,- Ft
Erenynek erejevel cimlap.jpg
Válogatásunk az Új Akropolisz Filozófiai Iskola novella- és esszépályázatának eredményhirdetésein a legjobbak közé bejutott pályamunkákból készült. Kötetünk mesék, novellák és esszék füzére, amelyek a ma emberének szóló, újszerű formákba öltöztetnek időtálló, örök eszményeket: az erényeket. Ezért adtuk a pályázatunknak és könyvnek is az ezt kifejező Erénynek erejével címet, hiszen a nyelvi szépségen túl és a műfaji különbözőség ellenére az elgondolkodtató, filozófiai tartalom táplálja mindannyiunk szellemi részét.

A hétköznapok hőse

Szerző: 
Delia Steinberg Guzmán
Megjelenés éve: 
2015
Ára: 
2000,- Ft
DSG A hetkoznapok hose borito.jpg
Előfordul, hogy az élet lefegyverez bennünket. Nem is annyira a sorscsapások, a túlélésért folytatott harc, hanem egy sor kisebb letörtség, az apró-cseprő dolgokkal való bajlódás, a hétköznapi nehézségek.

Többnyire mégis győzedelmeskedünk a mindennapok csataterén és bizakodón tekintünk előre, nem hagyjuk magunkat megfélemlíteni, szembenézünk mindazzal, amit csak a sors nekünk szán, legyen az jó vagy rossz, ami jön.

Ilyen a hétköznapok hőse. Ez a hős néha nem tudatos, a túlélési ösztön mozgatja, és úgy törtet előre, hogy másra rá sem hederít. De időről-időre mély levegőt vesz és elgondolkodik. Felmerül benne a mindenkori ember ezernyi örök kérdése: miért, mi célból, vajon hogyan, és ha én…

A nő, istennők leánya

Szerző: 
Laura Winckler
Megjelenés éve: 
2014
Ára: 
2900,- Ft
A no istennok leanya cimlap_k.jpg
Életünk különböző szakaszaiban mindig más-más „istennő” vezetésére, erejére bízhatnánk magunkat, ha jobban – vagy ha egyáltalán – ismernénk őket. Önismeretre, önbecsapások nélküli létezésre és mérhetetlenül sok bölcsességre van szükségünk ahhoz, hogy mindegyik „rejtett arcot” a maga helyén és idejében engedjünk szóhoz jutni, azaz segítő erővé válni. Az, hogy épp melyikre van szükségünk, nem életkorfüggő: a harmonikus, test-lélek-szellem egységét mutató, összehangolt működés minden életkorban meghatározza tetteink minőségét.

Összpontosítás és belső felébredés

Szerző: 
Fernand Schwarz
Megjelenés éve: 
2013
Ára: 
2100,- Ft
Osszpontositas_es_belso_felebredes_borito_m240.jpg
„Rohanó világunk” – mennyiszer halljuk és mondjuk ezt a már-már közhelyszerű kifejezést. Úgy tüntetjük fel magunkat, mintha elszenvedői lennénk ennek a nyugtalanságnak, felgyorsult tempónak, pedig ha türelmesen magunkba nézünk, észrevehetjük, hogy éppenséggel a mi elménkre, vagyis belső világunk – érzelmeink és gondolataink – színterére jellemző a rohanás. Ha egy elképzelt filmen testünknek kellene eljátszania akár csak pár percnyi gondolatmozgást, egy igazán mulatságos burleszket kapnánk egy ide-oda szaladgáló, céljától állandóan eltérő emberről.

Lencsén át a bölcsességig

Szerző: 
Pierre Poulain
Megjelenés éve: 
2012
Ára: 
2200,- Ft
Pierre_konyv_meret2.jpg
A digitális technika elterjedésével soha nem látott mennyiségű fénykép árasztotta el világunkat és a világhálót. Ráadásul soha annyi információ, hír, kézikönyv, kalauz nem volt még közkézen a fényképészet témakörében, mint manapság. Egy új könyv megjelentetése látszólag csak annyit tesz, mint vizet hordani a tengerbe.

Mégis úgy gondoljuk, hogy a könyv hiánypótló, mert a kiváló technikai lehetőségek önmagukban még nem garantálják a jó fényképet – szükség van a fotózás filozófiájának megismerésére is. A filozófia és a fotózás is ugyanazt keresi: a szépség és az esztétika nyelvén megnyilvánuló bölcsességet.

Mája játékai

Szerző: 
Delia Steinberg Guzmán
Megjelenés éve: 
2011
Ára: 
2400,- Ft
maja_borito_uj_230.jpg
Mája ősi indiai istennő, a káprázat, a látszatvilág szimbóluma, a világ mulandóságát testesíti meg. Illúzióról beszélünk, mert Mája játszik az érzékeinkkel, és állandónak mutatja a múlékony anyagot, az ingadozó érzéseket és véleményeket, hétköznapjaink óriásinak tűnő gondjait. Csalfán kimondatja velünk a „soha” és az „örök” szavakat, holott magunk is sejtjük, hogy minden egyes pillanat mögött már ott várakozik a változás. De ne hibáztassuk az istennőt. Mája azért játszik, hogy felébressze bennünk a kérdező embert, aki nem elégszik meg a látszattal, és az okok után kutat, a tünékeny mögött a maradandót keresi.

Ankor, Atlantisz utolsó hercege

Szerző: 
Jorge Angel Livraga Rizzi
Megjelenés éve: 
2010
Ára: 
2400,- Ft
KI_Ankor_m_1.jpg

Minden ősi nép – köztük az amerikaiak is – özönvizekről és elsüllyedt kontinensekről mesél. Platón erről nagyon pontos leírást hagyott ránk. Az atlantiszi kontinens utolsó szigetmaradványán követhetjük nyomon Ankor, a herceg, a filozófus, az ember történetét. Az események mintegy 11 500 évvel ezelőtt játszódnak. Olykor mégis az olvasóban zajlanak, hiszen a kérdés, hogy honnan jövünk és merre tartunk, mindannyiunkat foglalkoztat.

Madárjóslás az ókori Rómában

Szerző: 
Rusznák György
Megjelenés éve: 
2009
Ára: 
480,- Ft
KI_joslas_m.jpg
Miért jósoltak az ókori Rómában a madarak röptéből? Hétköznapi és politikai élet elképzelhetetlen volt jóslás nélkül. A jóslási hagyomány felszíne alatt a világ mély megismerésének tudása rejlik, és a tudás átadásának folyamatossága. Keveset tudunk ma a madárjóslás ősi gyakorlatáról, de néhány támpontunk azért akad. Ezeknek a bemutatásával járja körül a témát ez az írás, amely egykorú források felhasználásával mutatja be röviden az ismert tényeket és a kevéssé ismert hátteret, hogy közelebb kerüljön hozzánk a régiek nagy becsben tartott szokásának korunkban is hasznosítható üzenete.

Szenet – az átkelés játéka

Szerző: 
Deák Szilvia
Megjelenés éve: 
2009
Ára: 
480,- Ft
KI_szenet_m.jpg
A szenetjáték világi és rituális változata is az egyiptomi kultúra szerves része volt. A világi változatot valószínűleg két játékos vetélkedése jellemezte, a rituális azonban az emberi lélek sorsához kapcsolódott: próbáihoz és fejlődéséhez, nemcsak az életben, hanem a halál után is. Útmutatóul is használták, hasonlóképpen, ahogyan talán ma is tennénk, ha felmerül egy nehézség az életben, vagy döntési helyzetbe kerülünk.

A füzetben leírt játékszabályok szerint a szenetet játszhatjuk egyedül vagy egy társsal, de mindkét esetben először fogalmazzuk meg a kérdésünket, a játék során pedig kísérjük figyelemmel, hogy mely házakba jutunk, „behálóznak-e” valahol, hol kapunk segítséget, mit kell megismételnünk, és egyáltalán sikerül-e kivezetnünk bábuinkat tábláról. Ez mind segíthet eldönteni a következő lépésünket, elgondolkodni az ok-okozati összefüggésekről, saját felelősségünkről és az életet egy útnak látni, amelynek minden lépése leckét tartogat a számunkra.

Tesla - egy briliáns elme és egy kivételes ember

Szerző: 
Havasi Ferenc
Megjelenés éve: 
2009
Ára: 
480,- Ft
KI_teslauj_m.jpg
Nikola Tesla feltaláló volt. Gondolatainak és munkájának köszönhetjük többek között a többfázisú elektromos rendszer és a rádióhullámok használatát. Sajátos munkamódszere volt: kísérletezés helyett képzeletében alkotta meg és próbálta ki találmányait. Papírra már csak a hibátlanul működő változatot vetette. Azért dolgozott, hogy jobbá tegye az emberi létet, és emellett kitartott akkor is, amikor karrierje, anyagi érdekei vagy a tudomány pusztán látszólagos fejlődése mást kívántak volna meg tőle. Legendák maradtak fenn azokról a felfedezéseiről, amelyeket nem adott közre, mert hiányolta azt az erkölcsi tartást, jóságot és bölcsességet, amely meg tudná akadályozni, hogy bárki visszaélhessen velük.

Mire jó a filozófia?

Szerző: 
Delia Steinberg Guzmán
Megjelenés éve: 
2009
KI_mire_m.jpg
„A filozófia arra való, hogy rátaláljunk az Élet értékére, és ne csak sodródjunk vele. Arra való, hogy minden élőlényt és ne csak az embert lássuk értékesnek. Arra való, hogy szemünk lássa az eget és a földet, hogy kutassuk a föld mélységeit és az ég távlatait, hogy többet lássunk, érezzünk és gondolkodjunk. Így leszünk filozófusok, akik tudatában vannak kérdéseiknek és válaszaiknak, amelyek még nem véglegesek, de az Igazság egyre jobb megértéséhez vezetnek.”

Gondolkodjunk és érezzünk... de hogyan?

Szerző: 
Delia Steinberg Guzmán
Megjelenés éve: 
2008
Ára: 
750,- Ft
KI_gondoluj_m.jpg
Az írás egyfajta útmutató, amely nem gyors megoldásokat kínáló „rohanós” könyv, hanem a belső párbeszédet segítő gondolkodnivaló. Többek között arra biztat, hogy gondolkodjunk, érezzünk és cselekedjünk, még pedig ebben a sorrendben.

„Tudjuk, hogy általában a sorrend felborul: először érzünk, azután esetleg gondolkodunk, s végül cselekszünk, ez azonban nem ad lehetőséget arra, hogy elemezzük vágyainkat és megállapítsuk, van-e értelme a tettek szintjére vinni őket. Így fennáll annak a veszélye, hogy fölösleges vagy kijavíthatatlan hibákat követünk el.

A császár utolsó diadala

Szerző: 
Jorge Angel Livraga Rizzi
Megjelenés éve: 
2007
Ára: 
420,- Ft
KI_csaszar_m.jpg
Amikor 1990-ben Rómában, a restaurálását követően, visszaköltöztették a császár szobrát a Capitoliumra, a különleges szállítmányú teherautók látványa megálljt parancsolt a hétköznapi életét élő, nyüzsgő városnak, és Marcus Aurelius a mai polgárok csodálatától övezve „vonult” végig az utcákon. Róma népe több mint 1800 év után is mély tisztelettel adózott a filozófuscsászár emlékének. A füzetet olvasva megláthatjuk, hogy Marcus Aurelius többre érdemes, mint néma csodálatra.

A győzelem művészete

Szerző: 
Jorge Angel Livraga Rizzi
Megjelenés éve: 
2007
Ára: 
420,- Ft
KI_gyozelem_m.jpg
A Győzelem művészete című füzetecskének központi gondolata, hogy a nagy győzelem kis, apró diadalok eredménye. Sokszor a végcélt látjuk csak, ezért lemondunk a hozzá vezető, egyszerű lépcsőfokokról, holott mindenki győzhet, ha közelebb kerül valódi önmagához. Korlátaink lépésről lépésre mindig tovább tágíthatók, az erőnk valójában nagyobb, mint hinnénk. „Ma mindent receptek segítségével szeretnénk megoldani, minden eredményt és megoldást rendszerek következményeként képzelünk el. Ha valami nem működik, akkor a politikai rendszer a hibás, ha gazdasági nehézségek vannak, akkor az irányítás nem megfelelő. De nem kellene megkérdeznünk, hogy vajon nem az emberi tényezőn múlik-e a dolog?

A Tavasz ezoterikus értelmezése

Szerző: 
Jorge Angel Livraga Rizzi
Megjelenés éve: 
2007
Ára: 
420,- Ft
KI_tavasz_m.jpg
A gazdag reneszánsz hagyományból merít A Tavasz ezoterikus értelmezése című írás, amely Botticelli híres képét elemzi. Az ezoterikus értelmezés „nem a képzelet szülötte, hanem annak köszönhető, hogy újra sikerült rátalálni arra az értelmezési kulcsra, amelyet Sandro Botticelli használt. A zseniális festő ezzel a képpel a Lélek csodálatos útját jelenítette meg a létezésen át.” A bevezető, a reneszánsz kort és előzményeit (kitérve Platón újrafelfedezésének hatására, az ezotéria újjászületésére) általánosabban tárgyaló rész megmutatja a festő szellemi és lelki mozgatórugóit. Az elemzésből kiderül, hogy „természetesen” a mű egyetlen mozzanata sem a véletlen műve...
„A festményt jobbról balra kell nézni, ugyanis egy esemény egymás utáni jeleneteit ábrázolja.