Hírlevél

Az Új Akropolisz Kulturális Hírlevele

Havonta megjelenő KULTURÁLIS HÍRLEVELÜNK, a részletes programismertetés és előadásaink bővebb ajánlói mellett, portrékat, rövidebb tanulmányokat, közös gondolkodásra hívó kisebb esszéket, illetve interjúkat tartalmaz, amelyek - például Gárdonyi Géza életpályájától, a Ji King bölcsességén át az ókori görög színház önismeretre nevelő szerepéig - számos témát felölelnek. Ha kívánja, elektronikus hírlevelünket az Ön címére is elküldjük.

Hírlevél archívum

Ízelítő a legújabb számból:


Novemberi számunk témája: Emberség és filozófia

A filozófia, a bölcsesség szeretete és keresése arra sarkall, hogy megismerjük és jobban megértsük a többi embert – ezáltal önmagunkat is. Amit pedig kellőképpen ismerünk, azt legtöbbször meg is szeretjük, hiszen felfedezzük értékeit. Amikor látjuk a jót, akkor jóindulattal tudunk viseltetni mások nehézségei iránt és képesek vagyunk elfogadni meglévő hiányosságaikat is.

Az elfogadás és a nyitottság azonban önmagában kevés a többiekkel való harmonikus együttműködéshez. A pozitív viszonyulás kialakításához bátorságra, belátásra és következetességre is szükségünk van, hogy úgy fogadjuk el és tiszteljük egymást, hogy közben megőrizzük önazonosságunkat és saját értékeinket. Így jöhet létre a filozófiai alapokon nyugvó összefogás, ami nemeslelkű tettekkel párosulva az önzés és félelem hathatós ellenszerévé válik.

Hírlevél archívum

Elektronikus hírleveleink archívumában korábbi számaink között kedvedre böngészhetsz...
Jó olvasást kívánunk! Kacsintás