A szellem és a gondolat szabadságának napja – A 9 vak története

  Színielőadás
  Kezdete
  2015.02.17. kedd 18:30
  Helyszín
  Főnix Kultúrműhely, Budapest, VIII. ker., Rigó u. 6–8.

  A szellem és a gondolat szabadságának napja – A 9 vak története

  „Fösvény idő, vak buzgalom, komiszság,
  Irigység, pimaszság, gonosz szerencse,
  S mi csak tévelygés, düh és durvaság van:

  Gyengék, hogy egem elhomályosítsák,
  Erőtlenek fátylat vonni szememre,
  Nem tehetik, hogy szép napom ne lássam.”

  Néhány évtizeddel ezelőtt a közvélemény még megegyezett abban, hogy a jövő, ami felé haladunk, a szabadság, a tudás és az emberi jogok kora lesz. A társadalmi feszültségek kiéleződése, az újra fellángoló fanatizmus és ellenpontja, a terjedő cinizmus és közöny azonban azt sugallják, hogy sok munka áll még előttünk, míg ez a jövő lesz a jelenünk. A jelenkor emberének komoly kihívásokkal kell szembenéznie, ha meg akarja őrizni tisztánlátását és elfogulatlanságát a vélemények, féligazságok özönében, és szavaival és tetteivel is a lelkiismeretét kívánja követni.

  Ehhez igyekszik segítséget adni A szellem és a gondolat szabadságának napja, amelyet az Új Akropolisz 2015. február 17-re, Giordano Bruno máglyahalálának évfordulójára hirdet meg először. Giordano Bruno filozófus, költő, tudós és misztikus, valódi „uomo universale”, egyetemes ember volt. 1889-ben Rómában, élete utolsó állomásának színhelyén, a Campo dei Fiorin szobrot emelt neki „a század, amelyet megjósolt, ott, ahol máglyája égett”. „Eretnek” írásai azonban, melyekben a szellem szabadságát, a heliocentrikus világképet, a világegyetem végtelenségét és a lélek halhatatlanságát hirdette, egészen 1965-ig a tiltott könyvek lajstromán voltak.

  Ezen a napon országszerte előadásokkal és beszélgetésekkel várjuk a szellem szabadsága iránt érdeklődőket és a lelkiismereti szabadság elkötelezett híveit, hogy a 16. századi humanista gondolatait segítségül hívva keressük a módját, hogyan szabaduljunk meg a gondolatainkat korlátozó béklyóktól – származzanak azok korunk nézeteiből vagy saját tudatlanságunkból.

  9 vakBudapesten a filozófus életének és munkásságának rövid bemutatása után megismerhetjük a kilenc vak történetét, amely A hősi megszállottságok című, magyar nyelven még nem olvasható művéből származik. Bruno kifejti benne, milyen okokból veszítheti el az ember szellemi-lelki tisztánlátását, és hogyan szerezheti azt vissza. Az előadás után rövid színpadi játékban követhetjük végig a vakok küzdelmes útját, bolyongásuk kezdetétől a fény visszaszerzéséig.