A szellem és a gondolat szabadságának napja

  Előadás
  Kezdete
  2015.02.17. kedd 00:00
  Helyszín
  Országszerte központjainkban
  Részvételi díj
  A belépés a rendezvénysorozat mindegyik programjára ingyenes.

  A szellem és a gondolat szabadságának napja

  „Fösvény idő, vak buzgalom, komiszság,
  Irigység, pimaszság, gonosz szerencse,
  S mi csak tévelygés, düh és durvaság van:

  Gyengék, hogy egem elhomályosítsák,
  Erőtlenek fátylat vonni szememre,
  Nem tehetik, hogy szép napom ne lássam.”

  Néhány évtizeddel ezelőtt a közvélemény még megegyezett abban, hogy a jövő, ami felé haladunk, a szabadság, a tudás és az emberi jogok kora lesz. A társadalmi feszültségek kiéleződése, az újra fellángoló fanatizmus és ellenpontja, a terjedő cinizmus és közöny azonban azt sugallják, hogy sok munka áll még előttünk, míg ez a jövő lesz a jelenünk. A jelenkor emberének komoly kihívásokkal kell szembenéznie, ha meg akarja őrizni tisztánlátását és elfogulatlanságát a vélemények, féligazságok özönében, és szavaival és tetteivel is a lelkiismeretét kívánja követni.

  Ehhez igyekszik segítséget adni A szellem és a gondolat szabadságának napja, amelyet az Új Akropolisz 2015. február 17-re, Giordano Bruno máglyahalálának évfordulójára hirdet meg először. Giordano Bruno filozófus, költő, tudós és misztikus, valódi „uomo universale”, egyetemes ember volt. 1889-ben Rómában, élete utolsó állomásának színhelyén, a Campo dei Fiorin szobrot emelt neki „a század, amelyet megjósolt, ott, ahol máglyája égett”. „Eretnek” írásai azonban, melyekben a szellem szabadságát, a heliocentrikus világképet, a világegyetem végtelenségét és a lélek halhatatlanságát hirdette, egészen 1965-ig a tiltott könyvek lajstromán voltak.

  Ezen a napon országszerte előadásokkal és beszélgetésekkel várjuk a szellem szabadsága iránt érdeklődőket és a lelkiismereti szabadság elkötelezett híveit, hogy a 16. századi humanista gondolatait segítségül hívva keressük a módját, hogyan szabaduljunk meg a gondolatainkat korlátozó béklyóktól – származzanak azok korunk nézeteiből vagy saját tudatlanságunkból.

  Programok:

  BUDAPEST
  Dátum: 2015. február 17. kedd, 18.30
  Helyszín: Főnix Kultúrműhely, VIII. ker., Rigó u. 6–8.

  - Giordano Bruno életének és munkásságának bemutatása
  - A hősi megszállottságok, olasz nyelvű párbeszédéből a kilenc vak történetének elemzése
  - A kilenc vak története – színpadi játék

  BUDAPEST

  Dátum: 2015. február 17. kedd, 18.30
  Helyszín: Hunyadi Kultúrműhely, II. ker., Margit krt. 64/B fszt. 6.

  - Giordano Bruno világképe és nézetei
  - Küzdelem a lelkünk trónbitorlói ellen: A diadalmas fenevad kiűzése c. műve alapján
  - A szerelem mint a tökéletességhez vezető út: Bruno és Platón tanításai nyomán

  EGER
  Dátum: 2015. február 17. kedd, 18.30
  Helyszín: az Új Akropolisz egri központja, Törvényház u. 25. fszt. 2.

  A szem és a szív útján
  Előadás és beszélgetés Giordano Bruno és Platón tanításai alapján. Versekkel és zenével fűszerezett est a szellem és a gondolat szabadságának napján.

  - hősi megszállottságok, avagy a szerelemről
  - a szem és a szív tana
  - a megértés, megismerés révén, a szépség erejétől ébredő erő lépcsőfokai
  - a kilenc vak története – kik vagyunk, hová lett a bölcsességünk?

  GYŐR
  Dátum: 2015. február 17. kedd, 18.30
  Helyszín: FILO-Pont Győr, Kálóczy tér 15.

  Téma: Hogyan születik a szerelem?
  előadás és beszélgetés Giordano Bruno és Platón tanításai alapján, Shakespeare szonettjeivel fűszerezve

  „Hatoltat az igaz mélyére minket,
  Sötét gyémánt kapu mind néki tárul:
  Istenem, Ámor, kit örök királyul
  Bocsát belénk s éltet látó tekintet.”

  Giordano Bruno

  – A szem és a szív párbeszéde
  – A szerelem lépcsőfokai
  – Halhatatlan szerelem?

  PÉCS
  Dátum: 2015. február 17. kedd, 18.30
  Helyszín: az Új Akropolisz pécsi központja, Teréz u. 1.

  Egy heroikus szerelmes, Giordano Bruno emléknapja

  – az ember ég és föld gyermeke
  – „…egy s ugyanazon a létra, amelyen a természet leereszkedik… s az értelem fölemelkedik…”
  – a képzelet művészete

  SZEGED
  Dátum: 2015. február 17. kedd, 19.00
  Helyszín: Concordia Kultúrműhely, Szeged, Szivárvány utca 3/A

  Gondolkodás: út önmagunkhoz
  előadás és beszélgetés

  - A képzelet használatának hatása: tudásszerzés és az emlékezés megerősítése
  - A szellemi vakság kilenc fajtája és a kivezető lépések
  - A szem (elme) és a szív párbeszédének megoldása
  - Mi segít az ideák megragadásában?

  SZÉKESFEHÉRVÁR
  Dátum: 2015. február 15. vasárnap, 18.00
  Helyszín: Ribillió kávézó és söröző, Székesfehérvár, Rózsa u. 1.

  - Szókratész védőbeszéde (felolvassa Barbély Gábor, színész)
  - Egy elveihez hű ember – Giordano Bruno élete, jelleme, tanításai
  - Fantaszta vagy korát jócskán megelőző tudós? Mit tudunk ma a végtelen, élő univerzumról, a heliocentrikus világképről és más, akkor eretneknek tűnő elgondolásokról?