Rövid ismertető a férfi archetípusokról

A 2014-es Sziget Fesztivál Bennünk élő istenek c. kvízének megoldó kulcsa

Napjaink isteni férfiúiHa az „a” válasz kapta a legtöbb pontot, akkor Dionüszosz tulajdonsági dominálnak. Az ilyen embert a szenvedélyei irányítják: egyszer kalandvágyó, máskor otthonülő, a végletek között mozog: egyszerre él a jelen pillanatban és az abszolút végtelenségben. Lelkesedést áraszt és fellelkesíti, felemeli a környezetét.
Alá kell merülnie a saját mélységeibe, részekre kell bomlania és újraegyesülve feltámadnia egy örök és elpusztíthatatlan életre, amelyet a borostyán szimbolizál. Ihletett és kreatív, eredeti, elfogulatlan, a természettel átélt bensőséges kapcsolatban halad előre az életben.

Ha a „b” válasz kapta a legtöbb pontot, a férfi Hermész típus. Hermész a legbarátságosabb az istenek közül. Az ilyen típusú ember barátságos és beszédes, társaságkedvelő. Folyamatos rácsodálkozással fedezi fel a világot. Ékesszóló, gyors gondolkodású, jól kommunikál, és birtokosa a szinkronicitás misztériumának, amikor minden spontán és könnyedén egybeesni látszik. Gyorsasága segítségével ellentétes világokat köt össze. Hajlamos színlelni, és szereti megcsalni a partnereit. Az a feladata, hogy megtalálja a stabilitást és Apollón segítségével a dolgok mélyére hatoljon.

Ha a legtöbb pontot a „c” válasz kapta, az Apollón dominanciájára utal, aki a mértékletes harc, az egyértelműség és tisztaság szimbóluma. Messzire lát, hatékonyan és kiválóan teljesíti küldetését. A fénye energiát és mentális egészséget hordoz, lehet gyógyító is, aki másokat fel/megvilágosít. Fegyelmezetten képes koncentrálni a céljaira, amelyekre íját kivételes pontossággal szegezi. El kell kerülnie, hogy énje mértéktelenné duzzadjon és az önimádat magával ragadja, mert ez nárcizmushoz és arroganciához vezet, vagy a tökéletesség oly mértékű hajszoláshoz, amely konfliktust szül a környezetével és kapcsolatai látják kárát.

Árész típusról van szó, ha a legtöbb pontot a „d” válasz kapta. Mély kapcsolatban áll az érzelmeivel és a saját testével. Kiváló a ritmusérzéke. Szereti a nőket és hűséges bajtársa a barátainak. Ő a Férfierő képe. Ha rossz irányba fejlődik, jogot formálhat a legerősebb szerepére, ami erőszakhoz vezet. Jól nevelve viszont a bátorsága erkölcsi erővé nemesül, és indulatos harcosból lovaggá, az igaz ügyek védelmezőjévé válik.

Héphaisztosz dominál, ha a legtöbb pontot az „e” válasz kapta. Ő a kreatív csend. A született ács, a kovács, aki jobban szereti a szép és harmonikus formákat, mint önmagát. Az érzései roppant mélyek és szenvedélyesek, és ez a tűz a holt köveket élő kövekké változtatja. Vállalja, hogy nem tökéletes, és keresi a csendet és az „építés” lehetőségét. A sebzettsége teszi lehetővé, hogy képes másokat gyógyítani. Az ilyen típusú embernek kerülnie kell az elszigeteltséget és a sértődöttséget, mert ezek az önbecsülésének elvesztéséhez vezethetnek, és állandó menekülésre késztetik.

Ha a legtöbb pontot az „f” válaszok érték, a férfi Zeuszra hasonlít. Ő a hatalom és az erő embere, akinek az ereje a jövő felé mutat és mindent táplál maga körül. Bőkezű atya és jó nevelő. Képes az érzelmi szempontoktól függetlenül villámgyors döntéseket hozni. Jó szövetségeket alakít ki, és mindenkit a maga helyére irányít. Ugyanakkor hajlama van rá, hogy irányíthatatlan zsarnokká váljon. Ahhoz, hogy ezt a veszélyt elkerülje, a mások feletti hatalmát önmaga feletti hatalommá kell átlényegítenie, hogy elérje a Bölcsességet és az ideális társadalom szolgálatába állhasson.

Orpheusz dominál, ha a legtöbb pontot a „g” válasz kapta. Apollón fia, dionüszoszi művészettel és életfeladattal. Egyesítenie kell a Formát az Élettel, hogy megszülethessen egy új emberi tudatosság. A jövő csírájának hordozója, beavatott hős, aki világokat köt össze. Tudatlanságától megszabadulva át kell vágnia az élet labirintusán, hogy eljusson saját centrumába, ahol az Egy és a sokaság egyszerre nyilvánul meg benne, ahol ő maga a kör és a középpont is egyben.
A labirintusból visszatérve pedig költői és ihletett megbízatása, hogy felrázza és inspirálja a teremtmények lelkét, a kövektől az istenekig. A Föld és az Ég gyermeke, az ember, aki felfedezte és felébresztette önmagában az istenit.