Idézetek Senecától

Seneca, Cordoba„Nem az évek és napok száma teszik azt, hogy eleget éltünk, hanem a lelkünk.”

„Ha el akarsz menekülni az elől, ami szorongat, nem máshol kell lenned, hanem másnak.”

„Nem azért nem merünk belevágni valamibe, mert nehéz, hanem azért nehéz, mert nem merünk belevágni.”

„Szívet kell cserélned, nem égboltot.”

„Miért nem vallja be senki bűneit? Azért, mert még most is bennük él; az álmot is az szokta elbeszélni, aki már felébredt.”

„Ami nem más ajándéka, nem is esik más hatalma alá. A sors, amit nem adott, nem ragadja el.”

„Nem az szerencsétlen, aki parancsra csinál valamit, hanem az, aki akarata ellenére cselekszik.”

„Mit ér az egész környék csendje, ha szenvedélyeink üvöltenek?”

„Szükségesnek hirdet az élet sok, nagy részben fölösleges dolgot.”

„Úgy viselkedj az alárendelttel, ahogyan szeretnéd, hogy följebbvalód viselkedjen veled.”

„Mi a bölcsesség? Az, ha mindenkor ugyanazt akarjuk, és ugyanazt nem akarjuk.”

„Azt az értéket, amelyet más adhatott, el is lehet venni.”

„Nagymértékben fokozódik a lelkierő, ha próbára teszik.”

„A filozófia cselekedni tanít és nem beszélni.”

„Kétségtelenül ostobaság már most szerencsétlennek lenni azért, mert valamikor szerencsétlen leszel.”

„Mit számít mennyi az úr? Szolgaság csak egy van.”

„Akkor válik teljessé a szerencsétlenség, amikor az aljasság nemcsak lebilincsel, hanem tetszik is.”

„Azt képzeled töri valamennyire is fejét orvosságon, aki fogyatkozásait erényei közé sorolja?”

„Miért csodálkozol, hogy utazásaid nem válnak hasznodra? Hiszen magadat hordozod körbe.”

„Le kell rakni a lélek terhét, előbb semmilyen vidék sem fog tetszeni.”

„Kevésbé fogsz függni a holnaptól, ha a mának nekifekszel.”

„A balga embernek egyebek között az is nagy baja, hogy mindig csak kezdi az életét.”

„A régi tanítás szerint három dolgot kell legfőképpen elkerülnünk: a gyűlöletet, az irigységet, a megvetést.”

„A filozófia gyógyszer, nem sütemény.”

„Az igazi férfi azt, amit helyesnek ítél, cselekszi akkor is, ha nehézséggel, akkor is, ha bajjal jár, azt pedig, mit helytelennek tart, nem teszi akkor sem, ha pénzzel, akkor sem, ha gyönyörrel, akkor sem, ha méltósággal volna összekötve.”

„Mindenki elszántan vág neki az olyasminek, amire előre felkészült és a nehézségekkel is szembeszáll, ha előre gondolt rájuk. Arra kell törekednünk, hogy semmi se érjen bennünket váratlanul.”

„Azokkal érintkezz, akik téged jobbá akarnak tenni; azokat lásd szívesen, akiket te tudsz jobbá tenni.”

„Nincs semmi különbség aközött, hogy valamit nem kívánunk vagy birtokunkban tartjuk.”

„Inkább ne viszonozzák a jótéteményt, mint hogy ne kövessék el.”

„A nagyság egyik különleges formája az, ha ismerjük saját gyengeségeinket.”

„Nem az a szegény, akinek kevés a vagyona, hanem az, aki többet kíván.”

„Aki házunkba lép, inkább bennünket csodáljon, mint bútorainkat.”

„A tanításokon át hosszú út vezet, a példákon át rövid és meggyőző.”

„Ha azt akarod, hogy nehéz helyzetben ne rettegj, még bekövetkezése előtt gyakorold magad.”

„A legkisebb zugból is az égbe lehet emelkedni.”

„A bölcs lelke olyan, mint a hold fölötti világ, mindig derült.”

„Ha valaki arra gondol, amit kapnia kell, elfelejti, amit kapott; az a legrosszabb a vágyban, hogy hálátlan.”

„A jellem fölött nincs hatalma a sorsnak.”

„A vékony erű bányák kincse felszínen található; a leggazdagabbaknak mélyben rejlik az ásó nyomán egyre bővebben fizető ere.”

„Ki kell tartanunk, és állandó erőfeszítéssel kell magunkat erősíteni mindaddig, míg szilárd erkölcsi magatartás lesz abból, ami csak jóindulat volt.”

„Te tedd magadat boldoggá. Ezt pedig akkor fogod elérni, ha majd beláttad, hogy az a jó, amihez erény vegyül és az a rút, amihez rosszindulat fűződik.”

„Nincs, akinek élete ne a holnapra irányulna. Hogy mi rossz van ebben, kérded? Végtelen sok. Hiszen nem élnek, hanem élni készülődnek. Mindent elhalasztanak.”

„Az igazság beszéde egyszerű. Nem szabad tehát bonyolulttá tennünk: semmi sem illik kevésbé a nagyra törő szellemekhez, mint a ravaszkodó tudálékosság.”

„Beletanulni az erénybe annyi, mint kitanulni a bűnből… az egyszer belénk vésett jót örökké birtokoljuk, az erényből nem lehet kitanulni.”

„A vadállatok menekülnek, ha veszélyt látnak; ha elfutottak, már gondtalanok. Minket a jövendő és a múlt egyaránt kínpadra von.”

„Minden esetleges előnnyel gyanakodva és félénken nézzetek szembe: a vadat és a halat így csalják csapdába, hogy valamilyen jutalommal kecsegtetik.”

„Aki azt mondta, hogy élt, annak minden új nap nyereséget jelent.”

„Több dologtól rettegünk, mint amennyi sújt bennünket, s gyakrabban szenvedünk a képzelődés folytan, mint valódi ok miatt.”

„Ha több okod van a félelemre, akkor is a remény oldalára hajolj inkább, és szüntesd meg nyugtalanságod."

„Ha a természetnek megfelelően élsz, sohasem leszel szegény, de ha ábrándjaid után futsz, sohasem leszel gazdag.”

„Kevesen szabják meg életüket és körülményeiket terv szerint. A többség a folyó árjával úszó holmik módjára nem megy, hanem sodródik.”

„Más emlékezni és más tudni. Emlékezni annyi, mint megőrizni a ránk bízott dolgot. Ellenben tudni annyi, mint mindent sajátunkká tenni.”

„A halál, amelytől annyira félünk és vonakodunk, csak megszakítja, de nem rabolja el az életet: újra el fog jönni az a nap, amelyen ismét megszületünk.”

„Ostobaságunk lepleződik le, amikor úgy véljük csupán azt „vásároltuk”, amiért pénzt adtunk, és ingyenesnek hívjuk, amiért önmagunkkal fizettünk.”

„Erőtlen a szellem, és még nem vonult vissza önmagába, ha szavak és véletlenek megzavarják.”

„Nemcsak a nagyravágyás olyan állhatatlan, hanem minden vágy, mert végpontjánál mindig újra kezdődik.”

„Mire jó birkózásban vagy ökölvívásban sok embert legyőzni – ha közben bennünket győz le a hirtelen harag?”

„A mérnök megtanítja, hogyan mérjem fel a birtokot, ahelyett, hogy azt tanítaná, hogyan mérjem fel, mennyi elég az embernek…”

„Inkább azt kérded, hol bolyongott Odüsszeusz, mint hogy megtaláld az eszközt arra, hogy mi ne bolyongjunk örökké?”

„Mire volt jó bárkinek is önmagában véve az utazás? Nem szerezte meg az ítélőképességet, nem oszlatta el a tévedéseket, csak rövid időre kötött le valamilyen újdonsággal, mint egy ismeretlen dolgokon csodálkozó kisfiú.”

„Legyél magabiztos: annyit tartasz majd a kezedben, amennyit akarsz. Minél többet fogad be a lélek, annál jobban kitágul.”

Cimkék