Alkotó filozófia – filozófus alkotók

Wayne Shorter„Az ember életében két megrendítő esemény van. Az egyik, amikor megszületik, a második, amikor rájön, hogy miért.” – idézte Mark Twaint egy interjújában a kilencszeres Grammy-díjas Wayne Shorter dzsessz-szaxofonos, aki áprilisban Magyarországon koncertezett.

A 20. század egyik legnagyobb élő dzsesszművésze többek között arról nevezetes, hogy megújította a stílus harmóniarendszerét, majd a Weather Reporttal a dzsessz és a rockzene olyan eredeti szintézisét hozták létre, amely közel húsz évre meghatározta az amerikai dzsesszéletet.

Kísérletező kedvét gyerekkorából eredezteti és a nyitottságot az egyik legnagyobb értéknek, míg annak hiányát az egyik legnagyobb veszélynek tartja. „Az emberek eldobják maguktól a kutatás- és kalandvágyukat és a kíváncsiságukat, amikor felnőnek. (…) Az üzenetemmel arra motiválnék mindenkit, hogy ne fossza meg magát az önkifejezés jogától, legyen az festészet, tánc, zene, írás, bármi, amiben kiteljesedhet. Ahogy van az Orvosok Határok Nélkül, úgy kell egy Emberek Határok Nélkül mozgalomnak is lennie, ami minden gyermeket a bölcsőtől segít abban, hogy megmaradjon embernek.”

De mitől maradhatunk felnőttként is határok nélküli emberek? Vagy olyanok, akik képesek ledönteni a korlátaikat, mert nagyobb távlatok felé haladnak? A titok talán éppen abban rejlik, hogy szól-e a zene belül. Az örök kérdezőnek nem szabad elnémulnia, létfontosságú, hogy újra és újra meg tudjuk válaszolni magunknak a lényegünket érintő kérdéseket: Ki vagyok? Honnan jöttem? Miért születtem?

Ahogy a művész képes a sokak előtt rejtve maradt szépet felfedezni a világban, és alkotásain keresztül (reflektor)fénybe állítani, a filozófus ugyanezt teszi önmaga értékeivel. A világ rejtett kincseiből, a jóságból és igazságosságból erőt merítve tesz azért, hogy saját műalkotásán: életén keresztül tegye mindezt megfoghatóvá önmaga és mások számára. A szép, jó és igaz hangjaiból kicsengő harmónia pedig megrendítő élményt ad – belátható határok nélküli távlatokat.

 

photo credit: Bob Travis via Flickr

 

Cimkék