A 2. kurzus programja

Bevezetés a keleti és nyugati bölcsességbe

A bölcsesség kulcsai

- a természet nagy törvényei
- az ember hetes felépítése
- a világegyetem születése és fejlődése
- az emberiség útjának nagy állomásai
- a létezés ciklusai

A bölcsesség átadása

- a filozófiák és vallások egysége
- a vallásalapítók és a bölcsesség mestereinek szerepe
- filozófiai iskolák az ókortól napjainkig

A bölcsesség keresése

- hermetikus tudományok: matematika, asztrológia, alkímia és jóga
- az ásványok, növények és állatok fejlődése

Pszichológia

- a tudat szerepe és a központ keresése
- a mentális képességek fejlesztése: figyelem, összpontosítás, emlékezet, képzelet, intelligencia
- lehetőségek és akadályok a belső felébredés útján: akarat, érzékelés, érzelmek, szokások

A filozófia a gyakorlatban

- hogyan lehet élni egy filozófiai eszmény szerint a modern világban?
- a szabad választás és az elvhű cselekvés
- a válságkezelés és a bizonytalanság megszüntetése
- az emberi együttélés szabályai és szintjei
- a filozófiai barátság
- az ember jogai és kötelességei a filozófia tükrében