Bevezetés a filozófiába - tanfolyamok és beszélgetéssorozatok

A filozófia mesterei és tanításuk alkalmazása a mindennapokban pszichológiai gyakorlatokkal

„A filozófia gyógyszer, nem sütemény.”
Seneca

Mit ad a filozófia?

 • Válaszokat az élet miértjére.
 • Mélyebb tudást önmagunkról és a világról.
 • Lehetőséget az értékek mentésére és az önzetlen cselekvésre.

Amikor álmaink egy jobb önmagunkról és egy jobb világról szólnak, amikor emberhez méltóbb életre vágyunk, amiért cselekedni is készek vagyunk, akkor megszólalt bennünk az idealista filozófus. Ne hagyjuk elaludni!

A tanfolyamok témái:

1. Természeti, avagy ezoterikus filozófia

 • Hogyan lehet a filozófia életmód?

2. Az ember és a kozmosz

 • Élő világegyetem
 • Az ember mint mikrokozmosz: részeink és működésünk

3. India

 • Ok és okozat törvényszerűségei a kozmoszban és életünkben: karma és dharma
 • Bhagavad-gíta: ind tanköltemény a világról és az ember belső harcairól
 • 50-60 év és vége? - A reinkarnációról

„Amint az ember elavult ruháit eldobja és új öltözéket vesz, úgy hagyja el elavult testeit lakójuk és új testeket ölt magára. Fegyver nem sebzi, tűz nem égeti, víz nem oldja, szél föl nem szárítja. Megsebezhetetlen, elhamvaszthatatlan, nedvesség és szél nem árt neki, örökkévaló, mindent átható, állandó, mozdulatlan, ősi.”
Bhagavad-gíta

4. Tibet

 • A Csend hangja: tibeti misztikus irat az útról, a mesterekről és a tanítványokról

5. Buddhista filozófia

 • Miért szenvedünk?
 • A szenvedés megszüntetésének lehetőségei

„A virág illata nem szállhat a széllel szemben, még a szantálfáé, az oleanderé vagy a jázminé sem. De a jótett ereje a széllel szemben is eljut a világ végéig.”
Buddha

„Mint a virág, ami szépen virít és szép a színe, de nincs illata, olyan a meddő szó, annak a szava, aki beszél, de nem úgy cselekszik.”
Buddha

„És mint egy pompás virág, aminek szép a színe és kellemes az illata, olyanok a termékeny szavak, annak a szavai, aki beszél, és aszerint cselekszik.”
Buddha

6. Távol-Kelet

 • Konfuciusz és a nemes ember eszménye

7. Egyiptom

 • Az élet- és gondolkodásmódról, amely képes évezredekig éltetni egy virágzó civilizációt
 • Az erény rituális és mágikus felfogása

„Az emberi szív olyan, mint egy magtár: sokféle választ rejt magában; válaszd ki a megfelelőket, és azokkal fejezd ki magad, de vigyázz, hogy a rosszakat magadban tartsd.”
Ani írnok intelmei

„...akit szeretnek, annak engedelmeskednek, mert a szív dönti el, hogy hallgat-e valakire vagy sem.”
Ptahhotep

„Tettei, nem pedig születése révén ismerszik az ember.”
Intelmek

8. A görög hagyomány

 • Platón ma is aktuális tanításai napjaink nagy gondjairól: az egyénről és a társadalomról, az igazságosságról és a nevelésről
 • Arisztotelész: Mi az emberhez méltó boldogság?

„Ha az Ismerd meg önmagad elvére minden ember figyelne, nem vált volna belőle isteni parancs.”
Plutarkhosz

9. Róma

 • Sztoikusok: élhető filozófia egy nehéz korban.
 • Mesterek a rabszolgától a császárig: Epiktétosz, Seneca, Marcus Aurelius.

„Minden, ami történik, igazságosan történik: ha pontosan megfigyeled, rájössz. Nem csak azt mondom, hogy bizonyos rend szerint, hanem, hogy igazságosan, sőt, mintha valaki érdem szerint rendelkezne. Továbbra is erre figyelj tehát, s bármit csinálsz, azzal a szándékkal csináld: légy jó; jó a szó valódi értelmében. Erre vigyázz minden cselekedetedben.”
Marcus Aurelius

„Bárhová is megyünk két legnagyobb értékünk: a közös emberi természet és az egyéni erény, mindenhova elkísér.”
Seneca

„Nem a tények zavarják az embereket, hanem a tényekről alkotott vélemények. Így hát sose másokat okoljunk, amikor akadályokra bukkanunk, vagy szomorúak és nyugtalanok vagyunk; magunkat, azaz a magunk véleményét hibáztassuk.”
Epiktétosz

10. Az újplatonikusok

 • Visszatérés a közös lényeghez: az alexandriai eklektikus iskola
 • Egy misztikus tudós és tanító: Plótinosz
 • „A rossz a jó hiánya.” - a Háromság és a kiáradás tana

11. Hermetikus tudományok

 • Jóga, asztrológia, alkímia

12. Az emberiség emlékezete

 • Történetfilozófia - mit tanulhatunk a történelemből?
 • Időn és történelmen túl: a mítosz

„Aki nem tudja, mi történt születése előtt, az gyermek marad mindörökre.”
Cicero

13. Az ember és ciklusai

 • Az örök visszatérés mítosza
 • Világév, világhónapok: történelem asztrológiai kulcsban
 • Korunk válsága – új középkor

Pszichológiai gyakorlatok

 • A negyedik alkalomtól kezdve a tanfolyam végéig
 • Figyelem, összpontosítás, akarat

„Aki képes a figyelmét irányítani, az önmagát irányítja.”
J. A. Livraga