Az Új Akropolisz Magyarországon

 

A filozófia a gyakorlatban

A filozófia gyakorlati eszköz önmagunk
és világunk nemesítésére.
Alapelveinkhez hűen megalapításunk óta egyre bővülő tevékenységi körben vagyunk jelen városaink életében.

 


 

1. Társadalmi összefogás
 
A filozófiai életmód érzékenyebbé tesz mások és a természet valódi igényeire, és ehhez tenni akarás is társul. Az egyszeri segítségnyújtás, a szórványos energiaráfordítás azonban az élet egyetlen területén sem vezet tartós eredményre, ezért az erőnk adta határokon belül illetve másokkal való együttműködés révén elsősorban a hosszabb távú hatást szem előtt tartva szervezünk akciókat vagy veszünk részt a mások által szervezett kezdeményezésekben.
Néhány példa:

- Szociális tevékenységek: rendszeresen tartunk foglalkozásokat, műsorokat gyermekotthonokban, évente többször szervezünk ruha-, cipő- és játékgyűjtést a rászorulóknak.

- Természetvédelem: Évek óta rendszeresen tisztítjuk közvetlen környezetünket: Budapesten a város szívében lévő Gellért-hegy sziklás részét, amelyet a FŐKERT Zrt-vel együttműködve gondozunk 2004 óta, Győrött az 1. számú Adyvárosi tavat, Szegeden pedig a város ütőerét jelentő Tisza árterét.


Az egyre szeszélyesebbé váló időjárási viszonyok és azok következményei arra késztettek, hogy megfelelő jártasságot és szakképesítéseket szerezzünk, amelyek lehetővé teszik, hogy a különböző vészhelyzetek és katasztrófák esetén gyorsan és hatékonyan reagálhassunk. Így önkénteseink baj esetén a katasztrófavédelmi elhárító csoportok, tűzoltók, a polgári védelem segítségére lehetnek.


Számunkra a környezetünkben élő állatok és növények nem azért léteznek, hogy az emberi szükségleteket kielégítsék: ők is élnek, fejlődnek, érzékenyen reagálnak minden környezeti változásra – számos faj pusztul ki évente a természet rendjének felborulása következtében. Az emberek Földünk élővilágban betöltött különleges helyzetét szem előtt tartva felelősnek érezzük magunkat azért, hogy bolygónkon az élet annak sokrétű formájában és teljes szépségében fennmaradjon. Már második éve őrzünk sólyomfészket a Bükki Nemzeti Parkban.
Tudjuk, hogy erőfeszítéseinkben nem vagyunk egyedül… Keressük az együttműködést mindazokkal, akik hasonlóképpen szívükön viselik az ember és a Föld sorsát és készek tenni is érte.

2. Összehasonlító tanulmányozás
 

Filozófiai bevezető előadássorozatunkkal alapozzuk meg a további tanfolyamok során is érvényes viszonyulásunkat az emberiség közös szellemi kincséhez, tudásának minden ágához. Ezen a téren is teljességre törekszünk, ezért úgy gondoljuk, hogy ahogyan az emberi szervezetet sem ismerhetjük meg és nem is gyógyíthatjuk meg, ha részeivel külön-külön foglalkozunk, hasonlóképpen nem érthetünk meg egyetlen vallást, művészetet, tudományt sem, ha elhatárolódunk más megnyilvánulásaitól. Globalizált világunkban idejétmúltnak tartjuk a gondolati bezárkózást, annak egyértelmű negatív következményei miatt: az intolerancia, a másságtól való félelem felerősödése az együttműködés helyett.

Egyiptom
Az összehasonlító tanulmányozással felülemelkedhetünk a felszíni különbségeken és rájöhetünk arra, hogy a különbözőség gazdagít, nem pedig szétválaszt. Mélyebb látásmódra teszünk szert és eljutunk a rejtett okok felismeréséig, végül pedig olyannak láthatjuk az emberiséget, amilyen: egy nagy családnak, amelyet összeköt a múltja, a jelene és a jövője.

 

További tanfolyamok: Pszichológia, Erkölcsfilozófia, Szónoklattan, A filozófia története, Teológiai szimbolizmus, Összehasonlító vallástudomány, Tudományfilozófia, Metafizikus esztétika, Hermetikus tudományok…

Előadásokra, kerekasztal-beszélgetésekre várunk mindenkit, aki kérdésekkel és kutató szellemmel fordul a világ felé. Példaképeket keresünk, pszichológiai témákat elevenítünk fel, aktuális kérdések foglalkoztatnak bennünket. Előadásaink középpontjában az ember áll, ezért az elhangzottakat mindenki alkalmazhatja saját életére, és így megújult nézőpontból szemlélheti és alakíthatja át mindennapjait. Szemináriumainkon és a néhány alkalomból álló kurzusainkon testet és lelket megmozgató gyakorlatok segítik szokásaink átalakítását.

 

egyiptomi kiállítás Szegeden
Kiállításainkkal az a célunk, hogy elfogulatlanul felidézzük egy korszak, egy nagy gondolkodó vagy egy civilizáció hagyatékát. Tanulmányozzuk az elgondolkodtató példákat, keressük a vitathatatlan értékeket. Úgy gondoljuk, hogy az emberiség múltja mindannyiunk múltja, amelyből felépíthetjük jövőnket. Iskoláscsoportoknak rövid kvízek könnyítik meg a téma feldolgozását, a műhelyeinkben készített kisplasztikák pedig teljesebbé teszik a kiállítások élményét.

 

Néhány példa: Giordano Bruno és kora, Egyiptom öröksége

Filozófiai témájú kiadványaink az olvasás örömén kívül elgondoltatnak, támpontokat adhatnak döntéseinkhez, segíthetnek helyes nézeteink kialakításában.

Csoportos kutatásainkat a téma előzetes kutatása és feldolgozása után időről időre kiegészítjük tanulmányi kirándulásokkal. Felkészülten sokkal többet lát és ért az ember, az élmény megsokszorozódik.

kiadványaink
Néhány példa: Leonardo gépezetei kiállítás (Zágráb), Komárom és környékének római maradványai, Léka vára (Ausztria), Delphoi (Görögország), Törökország, Egyiptom, Róma

Kutatócsoportok: pedagógusaink tanulmányozzák a meséket és azok hatásait, és ezzel segítik Meseházunk tevékenységét. Orvosaink és természetgyógyászaink kutatják az alternatív orvoslást és a leghatékonyabb betegségmegelőzési módszereket (Ép testben ép lélek). Mérnökeink természetvédelmi kérdésekkel és az alternatív energiaforrásokkal foglalkoznak. Az ókori kultúrák és nyelvek tanulmányozásának egyik fő témája az emberről alkotott kép és az ember fejlődési útja, amely szellemi lévén gyökeresen eltér a ma elfogadottól.

 

3. Önismeret – önfejlesztés

 
Az elvünkben megfogalmazott célkitűzéseink különböző műhelymunkákban és képzésekben valósulnak meg. A foglalkozások elsődleges célja az egyéni fejlődés és a kifejezőkészség fejlesztése az önismeret és a megtapasztalt korlátok ledöntése révén. A drámacsoport és a kórus foglalkozásai, illetve a retorikai képzés eredményeként színpadi játékok is születnek, amelyekben klasszikus mintákat követünk, ahol a tartalom mellett az esztétikai élmény is fontos szerepet játszik.Kézműves műhelyeinkben nemes formát igyekszünk adni az anyagnak: kézzel festett kisplasztikák, vászon- és selyemfestmények készülnek, a kovácsműhely pedig nemcsak a vasat, hanem az izmokat is edzi…

 

Filozófia a gyakorlatban című hétvégi kurzusaink célja, hogy egy-egy filozófiai téma elmélyítését követően rögtön a gyakorlatba is átültessük a tanultakat. A természet közelében együtt eltöltött hétvége önmagunk mélyebb megértésére és tudásunk kipróbálására ad lehetőséget, és ezen kívül olyan erények megerősítésére is, amelyeket az ember nem tud egyedül kifejleszteni, mint pl. együttműködés, önzetlenség stb.

 

Egyéb képzéseink során, mint például az alpintechnika, a tűzoltás vagy az elsősegélynyújtás a készségfejlesztés mellett testünk veszélyes körülmények közötti akaratlagos irányítását is gyakoroljuk, illetve tudatosítjuk, hogy minden képességünket önzetlen társadalmi szolgálatra is fordíthatjuk.

Például: Tűzoltási gyakorlat, Keresés – Mentés (Search & Rescue) tanfolyam az olasz Polgári Védelemnél.


Mikor lehetsz az Új Akropolisz tagja?
Bármikor...
- ha egyetértesz Egyesületünk alapelveivel,
- ha heti rendszerességgel részt veszel filozófiai képzésünkben,
- ha részt veszel valamelyik tevékenységünkben, ahol gyakorolhatod a teljességre törekvő életmódot, amely a filozófiai nézőpont elsajátításából és az önmagunk és mások számára egyaránt hasznos tettek végzéséből áll.